Opetussuunnitelmat lukuvuosille 2020 – 2021 ja 2021 – 2022 vahvistettu ja julkaistu

Opetussuunnitelmat lukuvuosille 2020-21 ja 2021-22 (1.8.2020-31.7.2022) on vahvistettu ja julkaistu Intossa. Opetussuunnitelmissa vahvistetaan kahdeksi vuodeksi kerrallaan koulutusohjelmien osaamistavoitteet ja sisältö sekä kurssitarjonta ja kurssikuvaukset.

Ohjelmien opetussuunnitelmat on julkaistu kunkin ohjelman Into-sivulla kohdassa ”Opetussuunnitelma 2020-2022” https://into.aalto.fi/display/fi/Etusivu.

Uudet kurssit kuvauksineen, päivitykset kurssitietoihin ja opetuksen aikataulut julkaistaan WebOodissa 1.7.2020 mennessä.

Korkeakoulut ja ohjelmat tiedottavat opiskelijoitaan  siitä, miten opetussuunnitelmamuutokset koskevat nykyisiä opiskelijoita.

Undervisningsplanerna för läsåren 2020–2021 och 2021–2022 bekräftade och publicerade

Undervisningsplanerna för läsåren 2020–21 och 2021–22 (1.8.2020–31.7.2022) har bekräftats och publicerats i Into. I undervisningsplanerna bekräftas utbildningsprogrammens kompetensmål och innehåll samt kursutbudet och kursbeskrivningarna för två år i taget.

Utbildningsprogrammens undervisningsplaner finns på varje programs Into-sida under rubriken "Undervisningsplan 2020–2022 https://into.aalto.fi/display/sv/Startsida.

De nya kurserna och deras kursbeskrivningar, uppdateringar i kursinformationen och undervisningens tidtabeller publiceras i WebOodi senast den 1 juli 2020.

Högskolorna och programmen meddelar sina studerande hur ändringar i undervisningsplanerna påverkar dem.

The curricula for academic years 2020-21 and 2021-22 approved and published

The curricula for academic years 2020-21 and 2021-22 (August 1, 2020 – July 31, 2022) have been approved and published on Into web pages. The curricula include learning objectives and content of the degree programmes,  course offering and course descriptions.

The degree programme’s curriculum can be found in the Into web page of the programme, “Curriculum 2020-2022” https://into.aalto.fi/display/en/Homepage.

New courses and their descriptions as well as updates in the course descriptions and course schedules shall be published in WebOodi by July 1, 2020.

Schools and degree programmes inform their students about the new curriculum and how it’ll affect the studies.