Suomen Taideyhdistys on perustettu vuonna 1846 ja sen tarkoituksena on suomalaisen kuvataiteen tukeminen sekä sen tuntemuksen ja harrastuksen edistäminen. Yhdistys pyrkii erityisesti tukemaan nuoria, uransa alussa olevia lahjakkaita kuvataiteilijoita.
Nyt julistetaan haettavaksi korkeintaan 35-vuotiaille, ammattiin valmistuneille kuvataiteilijoille tarkoitetut nuorten taiteilijoiden apurahat. Apuraha on suuruudeltaan 6000 euroa ja sitä haetaan sähköisellä lomakkeella verkossa. Linkki hakuun löytyy 2.5. alkaen Suomen Taideyhdistyksen kotisivuilta. Myönnetyt apurahat jaetaan joulukuussa.
Hakuaika: 2.5.–31.8.2020.

*************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************'******************

Stipendierna till unga konstnärer 2020
Stipendium till unga konstnärer kan sökas av utbildade bildkonstnärer som är högst 35 år gamla. Stipendiebeloppet är 6 000 euro, utdelningen sker i december. Ansökan görs på en e-blankett på Finska Konstföreningens hemsida.
Ansökningstid: 2.5–31.8.2020.

*******************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************

The Young Artists' Grant 2020
Young Artists’ Grant can be applied by artists who are 35 years or under and have a professional degree in art. The grants worth €6000 will be announced in December. The application form can be filled online on the Finnish Art Society's website from 2nd May on.
Application period: May 2 – August 31, 2020.