HILKKA JA OTTO BRUSIININ SÄÄTIÖ
julistaa haettavaksi apurahoja oikeusfilosofiseen, oikeussosiologiseen ja oikeushistorialliseen tutkimukseen. Apurahoja annetaan näiden alojen perustutkimukseen, tieteelliseen kokoukseen osallistumisesta aiheutuviin kustannuksiin, konferenssien järjestämiseen ja kansainvälisten yhteyksien ylläpitämiseen ja edelleen kehittämiseen.
Haettaessa apurahaa tohtoriopintoihin tulee hakijalla olla jatkokoulutuspaikka. Apurahaan voidaan liittää yliopistokorvaus yliopistolle, joka on kokovuotisen apurahan yhteydessä 1.600 euroa.
Yleisiä hakuehtoja
Hakemukset tehdään sähköisesti apurahahakemusten verkkopalvelussa. Tarkemmat hakuohjeet löytyvät verkkopalvelusta.
Sähköinen hakemus liitteineen tulee olla lähetetty viimeistään maanantaina 1.6.2020 klo 24.00. Tiedusteluihin vastataan toimiston aukioloaikojen puitteissa. Hakuajan päätyttyä hakemusta ei voi enää lähettää eikä siihen voi tallentaa muutoksia. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.
Apurahansaajat kuuluvat tietyin edellytyksin lakisääteiseen eläke- ja työtapaturmaturvan sekä ryhmähenkivakuutusturvan piiriin. Lisätietoja osoitteesta www.mela.fi
Tarkempia tietoja saa Tiedeakatemian toimistosta puhelin 050 4620 889, nina.rapelo@acadsci.fi
Lisätietoa
Apurahailmoitus Suomalaisen Tiedeakatemian sivuilla:
https://www.acadsci.fi/apurahat-ja-palkinnot/haettavat-apurahat/brusiinin-saatio.html