EMIL ÖHMANNIN SÄÄTIÖ
julistaa haettavaksi apurahoja saksan kielen, kääntämisen ja saksankielisen kirjallisuuden tutkimukseen.
Apurahoja annetaan henkilökohtaisiksi apurahoiksi, matka-apurahoiksi, tutkimusyhteistyöhön (esimerkiksi ulkomaalaisten tutkijoiden vierailuihin) ja konferenssien järjestämiseen. Erityisesti suositaan useamman kuukauden mittaista ulkomailla tapahtuvaa tutkimustyötä. Ulkomailla tapahtuvaan työskentelyyn voidaan lisätä kohtuulliset matka- ja oleskelukustannukset. Apurahoja julkaisu-, painatus- tai toimituskuluihin ei myönnetä.
Haettaessa apurahaa tohtoriopintoihin tulee hakijalla olla jatkokoulutuspaikka. Apurahaan voidaan liittää yliopistokorvaus yliopistolle, joka on kokovuotisen apurahan yhteydessä 1.600 euroa.
Yleisiä hakuehtoja
Hakemukset tehdään sähköisesti apurahahakemusten verkkopalvelussa. Tarkemmat hakuohjeet löytyvät verkkopalvelusta.
Sähköinen hakemus liitteineen tulee olla lähetetty viimeistään maanantaina 1.6.2020 klo 24.00. Tiedusteluihin vastataan toimiston aukioloaikojen puitteissa. Hakuajan päätyttyä hakemusta ei voi enää lähettää eikä siihen voi tallentaa muutoksia. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.
Apurahansaajat kuuluvat tietyin edellytyksin lakisääteiseen eläke- ja työtapaturmaturvan sekä ryhmähenkivakuutusturvan piiriin. Lisätietoja osoitteesta www.mela.fi.
Lisätietoa
Apurahailmoitus Suomalaisen Tiedeakatemian sivuilla:
https://www.acadsci.fi/apurahat-ja-palkinnot/haettavat-apurahat/ohmannin-saatio.html


HAE INSTITUUTTI-APURAHAA
Emil Öhmannin Säätiö julistaa haettavaksi myös Instituutti-apurahan lyhytaikaiseen tutkimustyöskentelyyn Suomen Saksan-instituuttiin Berliiniin. Tutkimusalat ovat saksan kielen ja saksankielisen alueen kulttuurin tutkimus. Instituutti-apurahaa voivat hakea kaikki suomalaisten yliopistojen tutkijat, mukaan lukien jatko-opiskelijat.
Instituutti-apurahalla katetaan matkat, majoitus ja työpiste instituutin tiloissa enintään kolmeksi kuukaudeksi. Vierailu on toteutettava 2.11.2020-30.6.2021 välillä. Apuraha on suuruudeltaan 1.000 euroa kuukaudessa.
Instituutin keskeinen sijainti Berliinissä eri yliopistojen, kirjastojen ja arkistojen välittömässä läheisyydessä on erityisen suotuisa tutkijoille, jotka haluavat tutkia kirjallisuutta tai verkostoitua kollegoiden kanssa berliiniläisissä yliopistoissa.
Työpiste on käytettävissä arkisin noin klo 9-17. Työpisteessä on langaton internetyhteys. Huoneen käyttö tapahtuu instituutin ehdoilla ja sen toiminnan puitteissa. Sopimuksen mukaan tutkijat voivat järjestää instituutin tiloissa myös sisäisiä kokouksia, työpajoja tai seminaareja.
Tarkemmat hakuohjeet ja lisätietoja hakuilmoituksesta: <https://www.acadsci.fi/apurahat-ja-palkinnot/haettavat-apurahat/instituutti-apuraha.html>
Lisätietoa
Apurahailmoitus Suomalaisen Tiedeakatemian sivuilla:
https://www.acadsci.fi/apurahat-ja-palkinnot/haettavat-apurahat/instituutti-apuraha.html