Kauppatieteen opiskelijoille on suunniteltu kesällä 2020 tarjottava henkilökohtainen sivuaine ”Liiketoimintaosaamisen ajankohtaisteemat”. Sivuaine on tarjolla vain kesän 2020 aikana ja se tulee suorittaa loppuun 31.12.2020 mennessä.


The Aalto Business School is offering to its students an opportunity to complete a personal minor “Current Topics in Business Studies” during the summer 2020. The minor is offered only during the summer 2020 and must be completed by 31st December 2020.


Sivuaineen perustiedot / Basic information of the minor:

Koodi ja nimi / Code and name: BIZxxxx ”Liiketoimintaosaamisen ajankohtaisteemat” / BIZxxxx ”Current Topics in Business Studies”

Laajuus / extent: 24-30 op/cr

Opetuskieli / Teaching language: suomi ja englanti / Finnish and English

Vastuuopettaja / Teacher in charge: Timo Saarinen

Hallinnollinen yhteyshenkilö / Administrative contact: Paula Koivukangas

Kohderyhmä / Target group: Kauppakorkeakoulun opiskelijat / Students of the Aalto Business School


Sivuaineen sisältö ja rakenne / Content and structure of the minor:

Valitse seuraavista 24-30 op / Choose 24-30 credits of the following:


Koodi / CodeNimi / NameECTS
23C550Services Marketing  6
21C00500Liikkeenjohdon konsultointi *) 6
21E01050Management and strategy making 6
31C01300Energy and Environmental Economics 6
32C25000Sopimusjuridiikka *) 6
37E01400Essential Literature in Information Systems Science: Digital transformation 6

*) Opetus suomeksi / Teaching in Finnish