Dekaanin kannustusstipendi jälleen jaossa lukuvuonna 2019–2020 suoritetuista opinnoista

Dekaanin kannustusstipendi myönnetään jälleen opintojen hyvästä edistymisestä lukuvuoden 2019–2020 aikana. Viime vuoden tapaan 500 euron arvoinen apuraha myönnetään hakemuksesta niille opiskelijoille, jotka ovat lukuvuoden (1.8.2019–31.7.2020) aikana suorittaneet vähintään 60 op, joista vähintään 45 op sijoittuu tutkintoon.

Hakuohjeet lähetetään syksyllä 2020 Aalto-sähköpostin kautta niille opiskelijoille, jotka ovat opintorekisteritietojen perusteella hakukelpoisia.

Lisätietoja stipendistä ja sen myöntämisen kriteereistä: https://into.aalto.fi/display/fikandsci/Dekaanin+kannustusstipendi.

Dean’s incentive scholarship will be awarded again for studies completed during academic year 2019–2020

Dean’s incentive scholarship will be awarded again for good academic progress during academic year 2019–2020. The scholarship of 500 euros is awarded to students who have completed the target of 60 credits during the academic year (1 August 2019 – 31 July 2020), of which at least 45 credits are included or are to be included in the student’s bachelor’s or master’s degree.

Instructions for applying will be sent in autumn 2020 by Aalto email to students who are eligible for the scholarship, based on the credits in their Aalto student register.

Further information about the scholarship and the criteria: https://into.aalto.fi/pages/viewpage.action?pageId=4858291