Tuotantotalouden laitos järjestää seuraavat kurssit kesällä 2020. Huomioi, että joillakin kursseilla on minimiosallistujamäärä. Lisätietoja löydät WebOodista.

Institutionen för produktionsekonomi ordnar följande kurserna under sommaren 2020. Lägg märke till att vissa kurser har minimiantal deltagare. Mer information hittar du i WebOodi.

Department of Industrial Engineering and Management offers the following courses during summer 2020. Please note that some courses have a mimimum group size. You can find more information in WebOodi.

Kandidaattitason kurssit/Bachelor level courses:

 • TU-C1030 Laskelmat liiketoiminnan päätösten tukena 5 op
  Katso tarkemmat ohjeet kurssin MyCourses-tilasta. Opiskelun voi aloittaa heti. Ilmoittautuminen tapahtuu WebOodissa (kevät 2020). Kevään kursseille jo ilmoittautuneiden ei tarvitse ilmoittautua kurssille uudestaan.
 • TU-C2020 Operaatioiden johtaminen 5 op 
 • TU-C3010 Projektien suunnittelu ja ohjaus 5 op

Maisteritason kurssit/Master level courses:

 • TU-E2210 Financial Engineering  (self-study) 3 cr
 • TU-EV Advanced Concepts in Innovation Theory 3 cr
 • TU-EV Advanced Organisational Management 5 cr
 • TU-EV Advanced Personal Leadership 5 cr
 • TU-EV Credit Risk Analysis and Management 5 cr
 • TU-EV Leadership Theory 5 cr
 • TU-EV Emerging Technologies in Operations Management 5 cr
 • TU-EV Innovation Management 3-5 cr
 • TU-EV Connector 1 cr