Opiskelija, hae opintotuki kesäksi nyt! 

Opiskelija voi saada opintotukea kesällä, jos hän opiskelee. Hae opintotuki verkossa.

Tukea voi saada esimerkiksi luentokursseihin, kirjatentteihin, työharjoitteluun tai opinnäytetyön tekemiseen. Opintotukeen kuuluvat opintoraha ja opintolainan valtiontakaus. Jos opiskelija saa yleistä asumistukea, sen maksaminen jatkuu kesäopinnoista riippumatta. Asumistukea saavan pitää kuitenkin muistaa hakea asumistuen tarkistusta esimerkiksi kesätyöstä saatavien tulojen takia.

Jos opiskelijalla ei ole kesällä ansiotuloja eikä hän ole oikeutettu opintotukeen, hän voi selvittää mahdollisuutensa saada toimeentulotukea. Toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki.

Korkeakouluopiskelijalle opintotuki myönnetään sille ajalle, jolle opiskelija on sitä hakenut. Korkeakouluopiskelijan pitää kuitenkin huomioida, että kesällä saatu opintotuki kuluttaa opintotukikuukausia. Kesällä käytetyt tukikuukaudet huomioidaan myös tulovalvonnassa ja opintojen edistymisen seurannassa.

Tuen voi hakea helposti verkossa

Opiskelija voi hakea opintotukea kesäksi joko verkossa Kelan asiointipalvelussa www.kela.fi/asiointi tai opintotuen muutosilmoituksella (lomake OT 15) .

Asiointipalvelun etusivulta näkee yhdellä vilkaisulla, onko hakemus ratkaistu ja milloin tuki maksetaan. Palvelu myös kertoo, jos verkkohakemus on jäänyt lähettämättä tai jos siitä puuttuu liitteitä. Palveluun kirjaudutaan omilla verkkopankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Toisella asteella opiskelivat tarvitsevat hakemuksensa liitteeksi oppilaitoksen todistuksen kesäopinnoista. Myös tarvittavat liitteet voi lähettää verkossa.


Lisätietoja asiakkaille

Verkossa: kela.fi/opintotuki

Opintotuen palvelunumero 020 692 209 arkisin klo 9–16

Lue lisää kysymyksiä ja vastauksia kesäopintotuesta: kysykelasta.kela.fi/

Opintotuen laskurit: kela.fi/laskurit
Studerande, sök sommarstudiestöd nu!

Studerande som studerar på sommaren kan få sommarstudiestöd. Ansök om sommarstudiestöd via e-tjänsten.

Man kan få studiestöd till exempel för föreläsningskurser, boktenter, arbetspraktik eller lärdomsprov. Sommarstudiestödet omfattar studiepenning och statsgaranti för studielån. För studerande som har allmänt bostadsbidrag fortsätter utbetalningen av bostadsbidraget oberoende av sommarstudierna. Men den som får bostadsbidrag ska komma ihåg att ansöka om justering av bostadsbidraget med anledning av till exempel inkomster från sommarjobb.

Om en studerande inte har några förvärvsinkomster under sommaren och inte har rätt till studiestöd, kan han eller hon ta reda på om det är möjligt att få utkomststöd. Utkomststödet är ett ekonomiskt stöd som beviljas i sista hand.

För högskolestuderande beviljas studiestöd för den tid som den studerande har angett i ansökan. Högskolestuderande ska emellertid beakta att det studiestöd de får under sommarmånaderna dras av från studiestödsmånaderna. De stödmånader som används under sommaren beaktas också då inkomster och studieframgång kontrolleras.


Enkelt via e-tjänsten

Studerande kan ansöka om sommarstudiestöd antingen via e-tjänsten www.fpa.fi/etjanst eller genom att fylla i blanketten Meddelande om förändringar – Studiestöd (OT15r).

 På ingångssidan i e-tjänsten ser man med ett ögonkast om en ansökan har avgjorts och när stödet betalas ut. Där ser man också om ansökan i e-tjänsten ännu inte har skickats eller om det saknas bilagor. Man loggar in med sina nätbankskoder eller med mobil-ID.

 Studerande på andra stadiet behöver bifoga ett intyg från läroanstalten över sommarstudierna till sin ansökan. Man kan också skicka bilagorna via e-tjänsten. 

Närmare information för kunder

På nätet: www.fpa.fi/studiestod

Servicenumret för studieförmåner är 020 692  229, vardagar kl. 9-16

Läs frågor och svar om sommarstudiestöd: fpa.fi/fragafpa/

Beräkningsprogrammen för studiestöd: www.fpa.fi/berakningarImportant information for students: Apply now for financial aid for the summer months!

Students can get financial aid in the summer, provided that they will be studying during the summer months. Apply for student financial aid for the summer months online.

Financial aid is granted for example for lecture courses, set book exams, on-the-job-training or for working on your final project or thesis. Financial aid for the summer months is available in the form of study grant and government guarantee for student loans. Students who have been granted general housing allowance will continue to receive the allowance regardless of whether they are studying during the summer or not. Recipients of housing allowance must, however, remember to request a review of the allowance for example for summer earnings.

Students who will have no earnings during the summer and who are not entitled to student financial aid payment can look into whether they qualify for social assistance. Social assistance, or income support, is a last-resort form of financial assistance.

To students in higher education financial aid for the summer months is granted in accordance with application. Financial aid is granted for the specific period of time that the student has applied for. Higher education students must, however, keep in mind that taking out financial aid for summer study counts towards their total eligibility for financial aid, which is calculated in months. Any summer months for which a student receives financial aid are also taken into account when checking the student’s annual income and monitoring their academic progress.


Applying online is easy

Students can apply for financial aid for the summer months by accessing Kela’s online customer service www.kela.fi/asiointi (in Finnish) or www.fpa.fi/etjanst (in Swedish), or by filling in and printing out form OT 15e ‘Notification of changes, Financial aid for students’.

On the front page of the online customer service, you can, at a glance, check if your application has been decided on and when the payment will be made. The service will also tell you if your online application has been delivered successfully and if there are any supporting documents missing. The service requires users to log in with their online banking ID or a mobile ID.

Students in general or vocational upper secondary education must enclose a certificate from their school detailing their summer studies. Other supporting documentation can also be sent online.


More information

On the internet at www.kela.fi/students

The customer service number for inquiries related to student financial aid is 020 634 2550. The service is open Monday to Friday from 9 am to 3 pm.

For more questions and answers about financial aid for the summer months, see kysykelasta.kela.fi/ (in Finnish) or www.kela.fi/web/sv/fragafpa (in Swedish).

Calculators for student financial aid: www.kela.fi/laskurit (in Finnish) or www.fpa.fi/berakningar (in Swedish).