Insinööritieteiden korkeakoulun kandidaattiohjelmassa on ollut viisi erilaista harjoittelukurssia:  ENG-A1010: Harjoittelupassi (1 op), ENG-A2020: Työympäristöharjoittelu (2 op) tai ENG-A2021: Työympäristöharjoittelu ulkomailla (2 op) sekä ENG-A3030: Syventävä harjoittelu (2 op) tai ENG-A3031: Syventävä harjoittelu ulkomailla (2 op)

1.8.2020 alkaen nämä kurssit korvataan uudella kurssilla ENG-A2000 Harjoittelu insinööritieteissä (kandidaatin tutkinto) (1-5 op). Harjoittelua voi sisällyttää kandidaatin tutkintoon maksimissaan 5 op. Eli jos hyväksytät harjoittelun 1.8.2020 jälkeen, muista tarkistaa raportointiohjeet uuden kurssin Mycourses-tilasta.


*****


Vi har haft fem olika praktikkurser i kandidatnivå i Högskolan för ingenjörsvetenskaper: ENG-A1010 Praktikpass (1 sp), ENG-A2020 Arbetsmiljöpraktik (2 sp) eller ENG-A2021 Arbetsmiljöpraktik utomlands (2 sp) och ENG-A3030 Fördjupande praktik (2 sp) eller ENG-A3031 Fördjupande praktik utomlands (2 sp).

Från och med 1.8.2020 kommer alla de här kurserna ersättas med en ny kurs ENG-A2000 Praktik i ingenjörsvetenskaperna (kandidatexamen) (1-5 sp). Praktiken omfattar max 5 sp i kandidatexamen. Om du lämnar in din rapport efter 1.8.2020, kom ihåg att kolla anvisningar i den nya kursens Mycourses sida.