Sivuaine on kandidaatin tutkinnossa pakollinen osa tutkintoa.

Sekä Insinööritieteiden omat että muiden koulujen tarjoamat sivuaineet löytyvät Aallon sivuaineoppaasta Intosta (Sivuaineet 2020-2022). Voit tarkistaa kunkin sivuaineen kohderyhmän sivuaineen sivulta. Kannattaa rajata sivuainetarjonta kandidaattitason sivuaineisiin. Useat sivuaineet ovat avoinna kaikille Aallon opiskelijoille, mutta osaan sivuaineista on erillinen haku tai ne on rajattu vain tietyn koulun opiskelijoille. Tarkistathan sivuaineen tiedot uusimmasta 2020-2022 sivustosta.

Ota yhteyttä, jos kaipaat apua sivuainevalinnoissa. Neuvomme mielellämme. 


*****

Biämnet är en obligatorisk del i kandidatexamen.

De biämnen som erbjuds vid både Högskolan för ingenjörsvetenskaper och Aalto-universitetets andra högskolor hittar du i Aaltos biämnesguide, som uppdateras varje läsår och finns i Into: Biämnen 2020-2022.

Du kan kolla målgrupp från varje biämnets sida. Det lönar sig att filtrera biämnen enligt nivå (kandidat). Flera biämnen är öppna för alla studerande vid Aalto, några har separat ansökan och några är endast för studerande inom vissa högskolor. Kolla biämnets information i nyaste 2020-2022 sidan.

Vi hjälper gärna med dina biämneval. Kontakt