Aalto-universitetets ledning har efter granskningen av pandemisituationen fastställt följande riktlinjer gällande utbyten hösten 2020:

Aalto-universitetet rekommenderar att utbytena hösten 2020 genomförs virtuellt (som distansstudier) ifall värduniversitetet möjliggör detta. Studenten fattar dock det slutliga beslutet om resandet till utbytesdestinationen själv. Fysisk mobilitet rekommenderas tidigast till dem som blivit antagna till vårterminen 2021, ifall den dåvarande situationen tillåter detta. 

Enheten i S:t Michel och CEMS-programmet har avvikande anvisningar på grund av det obligatoriska utlandsutbytet. Mer information får du av den utbytesansvariga vid enheten i S:t Michel eller om det gäller CEMS-programmet, cems@aalto.fi .