Perustieteiden korkeakoulun rahastojen tuotosta jaettava stipendi

Perustieteiden korkeakoulu julistaa tekniikan kandidaatin tutkintoa suorittavien tai jo kandidaatin tutkinnon suorittaneiden Aalto-yliopiston opiskelijoiden haettavaksi seuraavan stipendirahaston stipendin:                 

Professori E. J. Nyströmin rahaston tuotosta 1000 euron stipendejä tekniikan kandidaatin tutkintoa suorittaville tai jo kandidaatin tutkinnon suorittaneille opiskelijoille hyvin suoritetuista, ns. professori Nyströmin aineiden kursseihin painottuneista opinnoista. Kurssit ovat nähtävissä prof. Nyströmin rahaston hakulomakkeella vuosittain.

Kuluvan vuoden hakukuulutus löytyy klikkaamalla ylhäällä olevaa otsikkoa Grants and awards ja siellä otsikkoa "Professori E. J. Nyströmin rahasto".