Oiva Allan Pölkkysen rahastosta jaetaan vuosittain stipendi lahjakkaalle Kemian tekniikan kandidaattiohjelman tai Kemian-, bio- ja materiaalitekniikan maisteriohjelman opiskelijalle.