Aalto-yliopiston kemian tekniikan korkeakoulu julistaa haettavaksi Oiva Allan Pölkkysen rahaston stipendit. Rahastosta jaetaan vuosittain stipendi lahjakkaalle Kemian tekniikan kandidaattiohjelman tai Kemian-, bio- ja materiaalitekniikan maisteriohjelman opiskelijalle. Rahasto jakaa enintään kolme (3) kpl 1 000 euron suuruista stipendiä. Myönnetyt stipendit maksetaan yhdessä erässä.

Stipendit on tarkoitettu ensisijaisesti 2-4 vuosikurssin opiskelijoille. Stipendejä myönnettäessä painotetaan hyvää opintomenestystä (opintojen keskiarvo vähintään noin 3, opintoja suoritettuna keskimäärin 55 op/vuosi) ja opintoihin liittyvää kansainvälistymistä, kuten toteutunutta tai suunniteltua vaihtojaksoa. Stipendin hakeminen diplomityön tekemiseen on mahdollista edellyttäen, että diplomityö on palkaton eikä sitä varten ole myönnetty muita apurahoja.

Hakemus laaditaan sähköisesti eage-järjestelmässä: https://eage.aalto.fi/?ff/EDU_520 (edellyttää sisäänkirjautumista Aalto-salasanalla). Hakemus on jätettävä viimeistään 29.5.2017. 

 

Otaniemessä, huhtikuun 27. päivänä 2017

Kemian tekniikan korkeakoulun stipenditoimikunnan puolesta,

Hanne Puskala

Opintoasiainpäällikkö

*******************************************************************************************************************

Aalto University School of Chemical Engineering announces the scholarships of the Oiva Allan Pölkkynen foundation open for applications. The foundation opens the applications annually to the talented students in the Bachelor´s Programme in Chemical Engineering or Master's Programme in Chemical, Biochemical and Materials Engineering. The foundation grants up to three (3) scholarships of 1000 Eur. The scholarships granted will be paid in one installment.

Priority is given to students studying the second, third or fourth study year. While granting the scholarships, good study success (GPA at least about 3, progress of studies about 55cr/year), and internationalization such as completed or planned exchange period abroad will be emphasized. It is possible to apply for the scholarship for completing a Master’s Thesis, if the thesis will be worked on without compensation and no other scholarships have been granted for it.

You can apply online at the eAge system at https://eage.aalto.fi/?ff/EDU_520. (You will need to log in with your Aalto username and password). Applications must be submitted no later than 29.5.2017.

 

Otaniemi, 28 April 2017

On behalf of the Scholarship committee of the School of Chemical Engineering

Hanne Puskala

Manager of Academic Affairs