You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 12 Next »

Siirtymisen kuvaus

  • kuvaus siitä, mihin maisteriohjelmiin voi siirtyä ja miten kun tästä ohjelmasta on valmistunut
  • linkki mahd. sähköiseen järjestelmään

Korkeakoulutasolla määritellyt siirtymät Tutkintosäännön mukaan (linkataan tarpeen mukaan)


Pääainekohtaiset tarkennukset maisteriohjelmaan siirtymisestä. Huom. kaikilla pääaineilla ei ole omia erillisiä ohjeitaan.


 Arkkitehtuuri

 Elokuvataiteen pääaineet


 Kuvataidekasvatus


 Lavastustaiteen pääaineet


 Muoti


 Muotoilu


 Sisustusarkkitehtuuri


 Visuaalisen viestinnän muotoilu

Voit suorittaa kandidaatin- ja maisterintutkintoon sisältyviä opintoja samanaikaisesti vain syyslukukauden ajan.