You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 13 Next »

Alempaa ja ylempää korkeakoulututkintoa suorittamaan otettu opiskelija voi aloittaa ylempään korkeakoulututkintoon johtavat opinnot kandidaatin tutkinnon suoritettuaan.

Laitos voi myöntää opiskelijalle hakemuksesta opinto-oikeuden ylempään korkeakoulututkintoon johtaviin opintoihin ennen kandidaatin tutkinnon suorittamista, jos opiskelija ei muutoin voisi aloittaa ylempään korkeakoulututkintoon johtavia opintojaan ilman viivettä kandidaatin tutkinnon suorittamisen jälkeen. Maisteriopintojen suorittamiseen voidaan myöntää oikeus, mikäli opiskelijalla on korkeintaan 25 opintopistettä suorittamatta kandidaatin tutkinnostaan. Päätöksen opinto-oikeuden myöntämisestä tekee maisteriohjelmaa koordinoivan laitoksen johtaja. Päätökseen voi sisältyä aikaraja, johon mennessä kandidaatin tutkinto tulee saada valmiiksi, jotta opiskelu maisteriohjelmassa voi jatkua. Mikäli opiskelija ei ole suorittanut kandidaatin tutkinnosta puuttuvia opintojaan loppuun laitoksen määräämään aikarajaan mennessä, hänen tulee suorittaa kandidaattiopintonsa loppuun ennen kuin voi jatkaa maisteriopintoja. Toista määräaikaa kandidaattiopintojen loppuun suorittamiseen ennen maisteriopintoihin siirtymistä ei ole mahdollista myöntää. Taiteiden ja suunnittelun korekeakoulun tutkintosääntö, 4§ Siirtyminen suorittamaan ylempää korkeakoulututkintoa


Pääainekohtaiset tarkennukset maisteriohjelmaan siirtymisestä. Huom. kaikilla pääaineilla ei ole omia erillisiä ohjeitaan.


 Arkkitehtuuri

 Elokuvataiteen pääaineet


 Kuvataidekasvatus


 Lavastustaiteen pääaineet


 Muoti


 Muotoilu


 Sisustusarkkitehtuuri


 Visuaalisen viestinnän muotoilu

Voit suorittaa kandidaatin- ja maisterintutkintoon sisältyviä opintoja samanaikaisesti vain syyslukukauden ajan.