På svenska | In English

Hakiessaan vaihtoon Aalto-yliopiston opiskelija sitoutuu koulunsa kansainvälisen vaihdon periaatteisiin. Koska vaihtosopimukset ovat alakohtaisia, jokaisella koululla on omat periaatteensa. 

Vaihdon periaatteissa käsitellään seuraavia asioita:

 • minkälaisia opintoja Aalto tukee

 • hakuehdot

 • valintaperusteet

 • apurahat ja niiden ehdot

 • vaihtopaikan peruminen

Tutustu huolellisesti oman koulusi periaatteisiin. Huomaa myös, että Aalto-yliopiston vastuuvapautus koskee vaihtoon valittuja opiskelijoita (päivitetty 19.8.2020). Vastuuvapautuslomake on myös osana vaihdon sähköistä hakulomaketta (ks. Hakuohjeita).

Aalto-yliopiston linjaukset koskien

- lukuvuoden 2021-2022
- lukuvuoden 2020-2021
- kevään 2020 vaihtoja


 Lukukauden 2021-2022 vaihdot, Otaniemen kampus

Ohjeet lukuvuodelle 2021-2022 valituille

Aalto-yliopiston johto on arvioinut pandemiatilanteen ja on sen mukaan antanut seuraavan toimintaohjeen  lukuvuoden 2021-22 opiskelijavaihtoja koskien. Mikäli pandemiatilanne muuttuu, voidaan toimintaohjeisiin tehdä myöhemmin muutoksia.

Aalto-yliopisto suosittelee vaihto-opiskelun suorittamista virtuaalisena (etäopiskeluna) koronapandemian aikana, mikäli kohdeyliopisto sen mahdollistaa. Lopullinen päätös vaihtokohteeseen lähtemisestä jää kuitenkin opiskelijalle. 

COVID-19 koronaviruspandemia on aiheuttanut suuria muutoksia normaalitilanteeseen vaihtojen osalta. Mikäli päätät matkustaa vaihtoyliopistoosi, huomioi vaihtoasi järjestellessä seuraavat asiat: 

 • On huomioitavaa, että pandemiatilanne saattaa muuttua nopeasti ja yliopistot joutuvat mukautumaan kyseisen maan kansallisten ohjeiden mukaisesti hyvinkin lyhyellä aikavälillä eikä oleskeluluvan/viisumin saaminen ole välttämättä mahdollista.  
 • Lukuvuonna 2020-2021 vahvistetun periaatteen mukaisesti, mikäli vaihto-opiskelujakso keskeytyy tai peruuntuu pandemian tai muun kriisitilanteen vuoksi, Aalto-yliopisto ei tue matkustamiseen, asumiseen tai omaisuuden järjestämiseen liittyvissä ylimääräisissä kuluissa. Opiskelijan tulee siis parhaan harkintakykynsä mukaan arvioida tilanne mahdolliset taloudelliset seuraamukset tiedostaen. 
 • Harkitse varausten, maksujen ja matkajärjestelyjen osalta milloin ne kannattaa tehdä ja huolehdi riittävästä peruutusturvasta, jotta vältyt tarpeettomilta kuluilta. 
 • Kiinnitä erityisesti huomioita vakuutustesi kattavuuteen.


Lukuvuodelle 2021-22 suunnitellun vaihdon peruuntuminen kohdeyliopiston toimesta  

 • Jos vaihtoyliopisto ilmoittaa peruvansa vaihdot, opiskelijan tulee ottaa heti yhteyttä oman koulun vaihtovastaavaan.  
 • Mikäli vaihtosi on suunniteltu syyslukukaudelle 2021, voit pyytää Aalto-yliopistoa selvittämään, onko vaihdon siirtäminen mahdollista kevätlukukaudeksi 2022. 
  • Huomioi, että siirron edellytyksenä on se, että vaihdossa suoritetut opinnot mahtuvat edelleen tutkintoosi
  • Tekniikan opiskelijoiden osalta poikkeuksellisesti 20 opintopistettä tutkintoon sisällytettäviä opintoja riittää.  Opiskelijan koulutusohjelman puoltama vaihdon opintosuunnitelma on siirron edellytys.
 • Jos vaihdon siirtäminen kevätlukukaudeksi 2022 ei ole mahdollista, vaihtosi peruuntuu eikä korvaavaa vaihtopaikkaa voida osoittaa. 
 • Kevätlukukaudelle 2022 suunniteltuja vaihtoja ei ole mahdollista siirtää seuraavalle lukuvuodelle 2022-2023.
 • Koko lukuvuodeksi vaihtoon valittujen osalta syyslukukauden peruuntuminen tarkoittaa vaihtoajan lyhentymistä tai koko vaihdon peruuntumista.
 • Mikäli vaihto peruuntuu, korvaavaa vaihtopaikkaa ei voida osoittaa.  
 • Mikäli vaihtoyliopisto kuitenkin tarjoaa vaihtoa etäyhteydellä, voi opiskelija halutessaan sen suorittaa. Tällöin vaihdon apurahaa ei kuitenkaan makseta. Ulkopuolisen rahoituksen apurahojen säännöt selviävät myöhemmin. Etänä suoritettu vaihto katsotaan toteutuneeksi vaihdoksi. 


Vaihdon peruminen tai siirtäminen opiskelijan toimesta 

 • Vaihdon ajankohtaa ei voida opiskelijan toiveesta siirtää myöhemmille lukukausille.
 • Vaihdon voi halutessaan perua itse COVID-19 pandemian vuoksi. Perumisesta tulee tiedottaa oman koulun vaihtovastaavaa mahdollisimman pian päätöksen jälkeen. 
 • Jos sinut on valittu vaihtoon koko lukuvuodeksi, mutta haluat lyhentää
  vaihtosi kestoa yhteen lukukauteen, ole mahdollisimman pian yhteydessä
  koulusi vaihtovastaavaan.
 • Vaihtopaikan peruminen COVID-19 vuoksi ei vaikuta heikentävästi valituksi tulemisen mahdollisuuksiin tulevissa vaihtohauissa. 


Uuden vaihtopaikan hakeminen: 

 • Mikäli vaihto peruuntuu COVID-19 pandemian vuoksi, opiskelija voi hakea uudelleen vaihtoon Aalto-yliopiston vaihtohaussa. 
 • Opiskelijan tulee selkeästi ilmoittaa hakemuksella aikaisemmasta peruuntuneesta vaihdosta.
 • Opiskelija voi hyödyntää mainitut joustot kerran seuraavassa vaihtohaussaan, kuitenkin viimeistään tammikuun 2022 päähaussa, mikäli vaihto on suunniteltu syksylle 2021 ja viimeistään tammikuun 2023 päähaussa, mikäli vaihto on suunniteltu kevätlukukaudelle 2022.
 • Seuraavaksi tulossa olevat hakuajat löytyvät Hakuohjeita-sivulta.

 

 • Kauppatieteen opiskelijoiden osalta otetaan huomioon seuraavat valintaan vaikuttavat tekijät voimassaolevien periaatteiden lisäksi: 
  • Hakijalle laskettavaa opintomenestysindeksiä verrataan siihen indeksiin, jolla hakija on tullut valituksi vaihtoon lukuvuodelle 2021-22. Näistä käytetään hakijalle edullisempaa. 
  • Voidakseen tulla valituksi uudelleen vaihtoon, tutkinnossa täytyy olla edelleen tilaa vaihto-opinnoille (kansainvälinen sivuaine) 
 • Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opiskelijoiden osalta otetaan huomioon seuraavat valintaan vaikuttavat tekijät voimassaolevien periaatteiden lisäksi: 
  • Hakijalle laskettavaa opintomenestysindeksiä verrataan siihen indeksiin, jolla hakija on tullut valituksi vaihtoon lukuvuodelle 2021-22. Näistä käytetään hakijalle edullisempaa. Mikäli valintapäätöstä ei voida tehdä opintomenestysindeksin perusteella päätös tehdään muiden Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun vaihdon periaatteissa määriteltyjen valintakriteerien perusteella. 
  • Voidakseen tulla valituksi uudelleen vaihtoon, tutkinnossa täytyy olla edelleen tilaa vaihto-opinnoille. Opiskelijan koulutusohjelman puoltama vaihdon opintosuunnitelma on valinnan edellytys. 
 • Tekniikan opiskelijoiden osalta otetaan huomioon seuraavat valintaan vaikuttavat tekijät voimassaolevien periaatteiden lisäksi: 
  • Hakijalle laskettavaa tunnuslukua verrataan siihen tunnuslukuun, jolla hakija on tullut valituksi vaihtoon lukuvuodelle 2021-22. Näistä käytetään hakijalle edullisempaa.  
  • Voidakseen tulla valituksi uudelleen vaihtoon, tutkinnossa täytyy olla edelleen tilaa vaihto-opinnoille.  Lukuvuodelle 2021-22 valittujen opiskelijoiden osalta 20 opintopistettä tutkintoon sisällytettäviä opintoja riittää. Opiskelijan koulutusohjelman puoltama vaihdon opintosuunnitelma on valinnan edellytys.  
  • COVID-19 vuoksi peruuntunut vaihto ei vaikuta seuraavan valinnan etusijamenettelyyn.  
 Kevätlukukauden 2021 vaihdot, Otaniemen kampus

Ohjeet kevätlukukaudeksi 2021 vaihtoon valituille

Aalto-yliopiston johto on arvioinut pandemiatilanteen ja on sen mukaan antanut seuraavan toimintaohjeen kevään 2021 opiskelijavaihtoa koskien:

Aalto-yliopisto suosittelee kevään 2021 vaihto-opiskelun suorittamista virtuaalisena (etäopiskeluna), mikäli kohdeyliopisto sen mahdollistaa. Lopullinen päätös vaihtokohteeseen lähtemisestä jää kuitenkin opiskelijalle.

COVID-19 koronaviruspandemia on aiheuttanut suuria muutoksia normaalitilanteeseen vaihtojen osalta. Mikäli päätät matkustaa vaihtoyliopistoosi, huomioi vaihtoasi järjestellessä seuraavat asiat: 

 • On huomioitavaa, että pandemiatilanne saattaa muuttua nopeasti ja yliopistot joutuvat mukautumaan kyseisen maan kansallisten ohjeiden mukaisesti hyvinkin lyhyellä aikavälillä eikä oleskeluluvan/viisumin saaminen ole välttämättä mahdollista.  
 • Aiemmin vahvistetun periaatteen mukaisesti 2020-2021 lukuvuodesta alkaen, mikäli vaihto-opiskelujakso keskeytyy tai peruuntuu pandemian tai muun kriisitilanteen vuoksi, Aalto-yliopisto ei tue matkustamiseen, asumiseen tai omaisuuden järjestämiseen liittyvissä ylimääräisissä kuluissa. Opiskelijan tulee siis parhaan harkintakykynsä mukaan arvioida tilanne mahdolliset taloudelliset seuraamukset tiedostaen. 
 • Harkitse varausten, maksujen ja matkajärjestelyjen osalta milloin ne kannattaa tehdä ja huolehdi riittävästä peruutusturvasta, jotta vältyt tarpeettomilta kuluilta. 
 • Kiinnitä erityisesti huomioita vakuutustesi kattavuuteen.

Kevään 2021 vaihdon peruuntuminen kohdeyliopiston toimesta  

 • Jos vaihtoyliopisto ilmoittaa peruvansa kevätlukukauden 2021 vaihdot, opiskelijan tulee ottaa heti yhteyttä oman koulun vaihtovastaavaan.  
 • Mikäli vaihto peruuntuu, korvaavaa vaihtopaikkaa ei voida osoittaa.  
 • Mikäli vaihtoyliopisto kuitenkin tarjoaa vaihtoa etäyhteydellä, voi opiskelija halutessaan sen suorittaa. Tällöin Aalto-yliopiston vaihdon apurahaa ei kuitenkaan makseta. Ulkopuolisen rahoituksen apurahojen säännöt selviävät myöhemmin. Etänä suoritettu vaihto katsotaan toteutuneeksi vaihdoksi. 

Vaihdon peruminen tai siirtäminen opiskelijan toimesta 

 • Vaihdon ajankohtaa ei voida opiskelijan toiveesta siirtää myöhemmille lukukausille.
 • Vaihdon voi halutessaan perua itse COVID-19 pandemian vuoksi. Perumisesta tulee tiedottaa oman koulun vaihtovastaavaa mahdollisimman pian päätöksen jälkeen. 
 • Vaihtopaikan peruminen COVID-19 vuoksi ei vaikuta heikentävästi valituksi tulemisen mahdollisuuksiin tulevissa vaihtohauissa. 

Uuden vaihtopaikan hakeminen: 

 • Mikäli kevätlukukauden 2021 vaihto peruuntuu COVID-19 pandemian vuoksi, opiskelija voi hakea uudelleen vaihtoon Aalto-yliopiston vaihtohaussa. 
 • Kauppatieteen opiskelijoiden osalta otetaan huomioon seuraavat valintaan vaikuttavat tekijät voimassaolevien periaatteiden lisäksi: 
  • Hakijalle laskettavaa opintomenestysindeksiä verrataan siihen indeksiin, jolla hakija on tullut valituksi vaihtoon kevätlukukaudelle 2021. Näistä käytetään hakijalle edullisempaa. 
  • Voidakseen tulla valituksi uudelleen vaihtoon, tutkinnossa täytyy olla edelleen tilaa vaihto-opinnoille (kansainvälinen sivuaine) 
 • Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opiskelijoiden osalta otetaan huomioon seuraavat valintaan vaikuttavat tekijät voimassaolevien periaatteiden lisäksi: 
  • Hakijalle laskettavaa opintomenestysindeksiä verrataan siihen indeksiin, jolla hakija on tullut valituksi vaihtoon kevätlukukaudelle 2021. Näistä käytetään hakijalle edullisempaa. Mikäli valintapäätöstä ei voida tehdä opintomenestysindeksin perusteella päätös tehdään muiden Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun vaihdon periaatteissa määriteltyjen valintakriteerien perusteella. 
  • Voidakseen tulla valituksi uudelleen vaihtoon, tutkinnossa täytyy olla edelleen tilaa vaihto-opinnoille. Opiskelijan koulutusohjelman puoltama vaihdon opintosuunnitelma on valinnan edellytys. 
 • Tekniikan opiskelijoiden osalta otetaan huomioon seuraavat valintaan vaikuttavat tekijät voimassaolevien periaatteiden lisäksi: 
  • Hakijalle laskettavaa tunnuslukua verrataan siihen tunnuslukuun, jolla hakija on tullut valituksi vaihtoon kevätlukukaudelle 2021. Näistä käytetään hakijalle edullisempaa.  
  • Voidakseen tulla valituksi uudelleen vaihtoon, tutkinnossa täytyy olla edelleen tilaa vaihto-opinnoille.  Kevääksi 2021 valittujen opiskelijoiden osalta 20 opintopistettä tutkintoon sisällytettäviä opintoja riittää. Opiskelijan koulutusohjelman puoltama vaihdon opintosuunnitelma on valinnan edellytys.  
  • Kevään 2021 peruuntuminen ei vaikuta seuraavan valinnan etusijamenettelyyn.  
 • Opiskelija voi hyödyntää mainitut joustot seuraavassa vaihtohaussaan, kuitenkin viimeistään tammikuun 2022 päähaussa. Opiskelijan tulee selkeästi tuoda hakemuksessaan esiin kevään 2021 peruuntunut vaihto. Seuraavaksi tulossa olevat hakuajat löytyvät Hakuohjeita-sivulta.
 Syyslukukauden 2020 / lukuvuoden 2020-21 vaihdot, Otaniemen kampus

Ohjeet syyslukukaudeksi 2020 ja lukuvuodeksi 2020-2021 vaihtoon valituille 

Aalto-yliopiston johto on arvioinut pandemiatilanteen ja on sen mukaan antanut seuraavan toimintaohjeen syksyn 2020 opiskelijavaihtoa koskien:

Aalto-yliopisto suosittelee syksyn 2020 vaihto-opiskelun suorittamista virtuaalisena (etäopiskeluna), mikäli kohdeyliopisto sen mahdollistaa. Lopullinen päätös vaihtokohteeseen lähtemisestä jää kuitenkin opiskelijalle. Fyysistä liikkuvuutta suositellaan aikaisintaan kevätlukukaudelle 2021 valituille, mikäli sen hetkinen tilanne sen sallii.

COVID-19 koronaviruspandemia on aiheuttanut suuria muutoksia normaalitilanteeseen vaihtojen osalta. Mikäli päätät matkustaa vaihtoyliopistoosi, huomioi vaihtoasi järjestellessä seuraavat asiat: 

 • On huomioitavaa, että pandemiatilanne saattaa muuttua nopeasti ja yliopistot joutuvat mukautumaan kyseisen maan kansallisten ohjeiden mukaisesti hyvinkin lyhyellä aikavälillä.  
 • Aiemmin vahvistetun periaatteen mukaisesti 2020-2021 lukuvuodesta alkaen, mikäli vaihto-opiskelujakso keskeytyy tai peruuntuu pandemian tai muun kriisitilanteen vuoksi, Aalto-yliopisto ei tue matkustamiseen, asumiseen tai omaisuuden järjestämiseen liittyvissä ylimääräisissä kuluissa. Opiskelijan tulee siis parhaan harkintakykynsä mukaan arvioida tilanne mahdolliset taloudelliset seuraamukset tiedostaen. 
 • Harkitse varausten, maksujen ja matkajärjestelyjen osalta milloin ne kannattaa tehdä ja huolehdi riittävästä peruutusturvasta, jotta vältyt tarpeettomilta kuluilta. 
 • Kiinnitä erityisesti huomioita vakuutustesi kattavuuteen.

Syksyn 2020 vaihdon peruuntuminen kohdeyliopiston toimesta  

 • Jos vaihtoyliopistosi ilmoittaa peruvansa syyslukukauden 2020 vaihdot, ota heti yhteyttä oman koulusi vaihtovastaavaan.  
 • Voit pyytää Aalto-yliopistoa selvittämään, onko vaihdon siirtäminen mahdollista kevätlukukaudeksi 2021.  
  • Huomioi, että siirron edellytyksenä on se, että vaihdossa suoritetut opinnot mahtuvat edelleen tutkintoosi 
  • Tekniikan opiskelijoiden osalta poikkeuksellisesti 20 opintopistettä tutkintoon sisällytettäviä opintoja riittää.  Opiskelijan koulutusohjelman puoltama vaihdon opintosuunnitelma on siirron edellytys. 
 • Jos vaihdon siirtäminen kevätlukukaudeksi 2021 ei ole mahdollista, vaihtosi peruuntuu eikä korvaavaa vaihtopaikkaa voida osoittaa.  
 • Mikäli vaihtoyliopisto kuitenkin tarjoaa vaihtoa etäyhteydellä, opiskelija voi halutessaan sen suorittaa. Tällöin Aalto-yliopiston vaihdon apurahaa ei kuitenkaan makseta. Ulkopuolisen rahoituksen apurahojen säännöt selviävät myöhemmin. Etänä suoritettu vaihto katsotaan toteutuneeksi vaihdoksi. 
 • Koko lukuvuodeksi vaihtoon valittujen osalta syyslukukauden peruuntuminen tarkoittaa vaihtoajan lyhentymistä tai peruuntumista. 

Uuden vaihtopaikan hakeminen: 

 • Mikäli kohdeyliopistosi peruu vaihtosi syyslukukaudelta 2020 eikä vaihtoa voida siirtää kevätlukukaudelle 2021, voit hakea uudelleen vaihtoon Aalto-yliopiston vaihtohaussa 
 • Kauppatieteen opiskelijoiden osalta otetaan huomioon seuraavat valintaan vaikuttavat tekijät voimassaolevien periaatteiden lisäksi: 
  • Hakijalle laskettavaa opintomenestysindeksiä verrataan siihen indeksiin, jolla hakija on tullut valituksi vaihtoon syyslukukaudelle 2020. Näistä käytetään hakijalle edullisempaa. 
  • Voidakseen tulla valituksi uudelleen vaihtoon, tutkinnossa täytyy olla edelleen tilaa vaihto-opinnoille (kv.sivuaine) 
 • Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opiskelijoiden osalta otetaan huomioon seuraavat valintaan vaikuttavat tekijät voimassaolevien periaatteiden lisäksi: 
  • Hakijalle laskettavaa opintomenestysindeksiä verrataan siihen indeksiin, jolla hakija on tullut valituksi vaihtoon syyslukukaudelle 2020. Näistä käytetään hakijalle edullisempaa. Mikäli valintapäätöstä ei voida tehdä opintomenestysindeksin perusteella päätös tehdään muiden Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun vaihdon periaatteissa määriteltyjen valintakriteerien perusteella. 
  • Voidakseen tulla valituksi uudelleen vaihtoon, tutkinnossa täytyy olla edelleen tilaa vaihto-opinnoille. Opiskelijan koulutusohjelman puoltama vaihdon opintosuunnitelma on valinnan edellytys. 
 • Tekniikan opiskelijoiden osalta otetaan huomioon seuraavat valintaan vaikuttavat tekijät voimassaolevien periaatteiden lisäksi: 
  • Hakijalle laskettavaa tunnuslukua verrataan siihen tunnuslukuun, jolla hakija on tullut valituksi vaihtoon syyslukukaudelle 2020. Näistä käytetään hakijalle edullisempaa.  
  • Voidakseen tulla valituksi uudelleen vaihtoon, tutkinnossa täytyy olla edelleen tilaa vaihto-opinnoille.  Syksyksi 2020 valittujen opiskelijoiden osalta 20 opintopistettä tutkintoon sisällytettäviä opintoja riittää. Opiskelijan koulutusohjelman puoltama vaihdon opintosuunnitelma on valinnan edellytys.  
  • Syksyn 2020 peruuntuminen ei vaikuta seuraavan valinnan etusijamenettelyyn.  
 • Opiskelija voi hyödyntää mainitut joustot seuraavassa vaihtohaussaan, kuitenkin viimeistään tammikuun 2021 päähaussa. Opiskelijan tulee selkeästi tuoda hakemuksessaan esiin syksyn 2020 peruuntunut vaihto. Löydät seuraavaksi tulossa olevat hakuajat löytyvät Hakuohjeita-sivulta.

Vaihdon peruminen tai siirtäminen opiskelijan toimesta 

 • Vaihdon ajankohtaa ei voida pelkästään opiskelijan toiveesta siirtää myöhemmille lukukausille. 
 • Vaihdon voi halutessaan perua itse COVID-19 pandemian vuoksi. Perumisesta tulee tiedottaa oman koulun vaihtovastaavaa mahdollisimman pian päätöksen jälkeen. 
 • Vaihtopaikan peruminen COVID-19 vuoksi ei vaikuta heikentävästi valituksi tulemisen mahdollisuuksiin tulevissa vaihtohauissa. 
 • Jos sinut on valittu vaihtoon koko lukuvuodeksi, mutta haluat lyhentää vaihtosi kestoa yhteen lukukauteen, ole mahdollisimman pian yhteydessä koulusi vaihtovastaavaan. 
 Lukuvuoden 2020-21 vaihdot, Mikkelin kampus

Mikkelin kampuksen osalta ohjeistus eroaa pakollisen ulkomaanvaihdon vuoksi. Lisätietoja Mikkelin kampuksen vaihtovastaavalta.

 Lukuvuoden 2020-21 vaihdot, CEMS-ohjelma

CEMS-ohjelman osalta ohjeistus eroaa pakollisen ulkomaanvaihdon vuoksi. Lisätietoja CEMS-ohjelmasta cems@aalto.fi


 Kevään 2020 vaihdot

Kaikki keväälle 2020 suunnitellut vähintään lukukauden mittaiset vaihtojaksot (keskeytyneet, peruuntuneet, etäopiskeluna jatkuneet vaihdot):  

 • Näitä vaihtoja ei voida jatkaa tai siirtää. 

Voit hakea uudelleen vaihtoon Aalto-yliopiston vaihtohaussa:

 • Kauppatieteiden opiskelijoiden osalta otetaan huomioon seuraavat valintaan vaikuttavat tekijät voimassaolevien periaatteiden lisäksi: 
  • Etänä suoritettu vaihto katsotaan toteutuneeksi vaihdoksi ja samalla tutkintotasolla ei voi hakea uudelleen vaihtoon. 
  • Keskeytyneiden ja peruuntuneiden vaihtojen osalta hakijalle laskettavaa opintomenestysindeksiä verrataan siihen indeksiin, jolla hakija on tullut valituksi vaihtoon kevätlukukaudelle 2020. Näistä käytetään hakijalle edullisempaa. 
  • Voidakseen tulla valituksi uudelleen vaihtoon, tutkinnossa täytyy olla edelleen tilaa vaihto-opinnoille (kv.sivuaine)  
 • Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun opiskelijoiden osalta otetaan huomioon seuraavat valintaan vaikuttavat tekijät voimassaolevien periaatteiden lisäksi: 
  • Etänä suoritettu vaihto katsotaan toteutuneeksi vaihdoksi.
  • Keskeytyneiden ja peruuntuneiden vaihtojen osalta hakijalle laskettavaa opintomenestysindeksiä verrataan siihen indeksiin, jolla hakija on tullut valituksi vaihtoon kevätlukukaudelle 2020. Näistä käytetään hakijalle edullisempaa. Mikäli valintapäätöstä ei voida tehdä opintomenestysindeksin perusteella päätös tehdään muiden Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun vaihdon periaatteissa määriteltyjen valintakriteerien perusteella.
  • Voidakseen tulla valituksi uudelleen vaihtoon, tutkinnossa täytyy olla edelleen tilaa vaihto-opinnoille. Opiskelijan koulutusohjelman puoltama vaihdon opintosuunnitelma on valinnan edellytys. 
 • Tekniikan opiskelijoiden osalta otetaan huomioon seuraavat valintaan vaikuttavat tekijät voimassaolevien periaatteiden lisäksi: 
  • Etänä suoritettu vaihto katsotaan toteutuneeksi vaihdoksi. 
  • Hakijalle laskettavaa tunnuslukua verrataan siihen tunnuslukuun, jolla hakija on tullut valituksi vaihtoon kevätlukukaudelle 2020. Näistä käytetään hakijalle edullisempaa.  
  • Voidakseen tulla valituksi uudelleen vaihtoon, tutkinnossa täytyy olla edelleen tilaa vaihto-opinnoille. Kevääksi 2020 valittujen opiskelijoiden osalta 20 opintopistettä tutkintoon sisällytettäviä opintoja riittää. Opiskelijan koulutusohjelman puoltama vaihdon opintosuunnitelma on valinnan edellytys.  
  • Kevään 2020 vaihto ei vaikuta seuraavan valinnan etusijamenettelyyn. 
 • Opiskelija voi hyödyntää mainitut joustot yhdessä haussa kuitenkin viimeistään tammikuun 2021 päähaussa. Opiskelijan tulee selkeästi tuoda hakemuksessaan esiin kevään 2020 peruuntunut tai keskeytynyt vaihto. Löydät seuraavaksi tulossa olevat hakuajat löytyvät Hakuohjeita-sivulta.


Korkeakoulujen kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet


 Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

Vaihto-opiskelujaksoksi luetaan opiskelu yliopistossa tai korkeakoulussa, johon Aalto ARTSilla on vaihtosopimus tai opiskelu ns. free moverina (ei edellytä sopimusta korkeakoulujen valilla). Vaihto-opiskelun suunnitelma on oltava osa opiskelijan HOPSia ja opiskelijan tulee olla vaihdon aikana ilmoittautunut läsnäolevaksi opiskelijaksi. Vaihto-opiskelujakso on pituudeltaan vähintään 3 kuukautta. Yhtenä hakuaikana opiskelija voi hakea vaihtoon korkeintaan 12 kuukaudeksi (yh­deksi lukuvuodeksi). Vaihto-opinnot ovat aina osa opiskelijan tutkintoa. Vaihto-opinnoilla voidaan korvata tutkinnon opintojaksoja suorituksen vastaavuuden perusteella tai ne voidaan sisallyttaa tutkinnon opintoihin voimassaolevien tutkintovaatimusten mukaisesti.

Opiskelijoille tiedotetaan vaihto-opiskelusta eri tavoin, mm. tiedotustilaisuuksissa ja koulun lnto­sivuilla. Tiedottamisesta ja opiskelijoiden neuvonnasta vastaa ARTSin oppimispalvelut.

Vaihto-ohjelman hakuprosessi

Vaihtopaikat ja vaihtoon hakemisen vaiheet

Hakuajan alkaessa julistetaan haettavaksi kaikki vahvistetut vaihtosopimuksiin perustuvat opis­kelupaikat. Opiskelija löytää kaikki ARTSin vaihtokohteet ARTSin vaihtopaikkatietokannasta. Osa vaihto­kohteista suljetaan välillä vaihdon epätasapainon vuoksi tai muista syistä johtuen. Tukea vaihto­kohteen valintaan opiskelija voi saada omalta akateemiselta ohjaajalta, tutor-opettajalta tai oppi­mispalveluiden out-vaihdon koordinaattorilta.

Hakuajat ovat kaksi kertaa vuodessa. Keväällä opiskelija voi hakea joko seuraavaksi syys- tai kevätluku­kaudeksi tai koko seuraavaksi lukuvuodeksi ja syksyn haussa opiskelija voi hakea vain seuraa­vaksi kevätlukukaudeksi. Hakemukseen liitetaan hakulomakkeessa mainitut liitteet seka mahdol­liset muut liitteet, joista tiedotetaan erikseen. Opiskelija voi esittää ARTSin sähköisessa hakujärjestelmässä kolme hakuvaihtoehtoa, joiden ensisijaisuusjärjestyksen hän ilmoittaa hakulomakkeessaan. Jos hakuprosessi on kesken, uutta hakemusta ei voi laittaa vireille. Jos opiskelijalle ei ole pystytty antamaan vaihtopaikkaa hänen hakemiinsa kohteisiin, voidaan hänelle mahdollisuuksien mu­kaan tarjota vaihtopaikkaa vapaaksi jääneisiin vaihtokohteisiin.

Vaihto-opiskelupaikkojen hakuprosessin päivämäärät vahvistetaan vuosittain ja siinä pyritään noudattamaan seuraavaa aikataulua:

 • Haku opiskelijavaihtoon: tammikuu-helmikuu ja elo- syyskuu
 • Nominaatiokirjeet vaihtokohteisiin seka opiskelijoille lähetetään noin 2 viikon kuluttua haku­ajan päättymisestä.

Vaihtokohteen kanssa sovitut vaihtopaikat määritellään kandidaatti- (bachelor) tai maisteritasoi­siksi (master). Kandidaatin tutkintoa suorittavat opiskelijat hakevat bachelor-tasoisia vaihtopaik­koja ja maisteriopiskelijat master-tasoisia vaihtopaikkoja.

ARTSin vaihtokohteisiin ovat hakukelpoisia korkeakoulun läsnäolevat perustutkinto-opiskelijat. Kandidaatin tutkinnon opiskelijalla tulee olla hakuhetkella vähintään 55 opintopistetta Aalto-yli­opiston opintorekisteriotteella. Maisterin tutkintoa suorittavalle opiskelijalle suositellaan opiskeli­javaihtoon hakemista maisterin tutkinnon 1. opiskeluvuotena, jolloin vaihtojakso sijoittuu 2. opis­keluvuodelle. Maisteriopiskelijoilta edellytetaan kuitenkin pääosin vähintään kahden hakemusta edeltavan periodin suorituksia opinnoista, mutta lupa vaihtoon lahtemisesta annetaan ohjel­massa. Maisteritasoiseen vaihtoon lähtevälta opiskelijalta edellytetään pääsääntoisesti, etta hän on val­mistunut kandidaatiksi ennen vaihtoon lähtöä, koska maisteritasoiset vaihtokohteet edellyttävät että opiskelijalla on alempi korkeakoulututkinto suoritettuna.

Tunnusluku (opintomenestysindeksi) ja nominointi vaihtokohteeseen

Opiskelijat sijoitetaan vaihtokohteisiin hakemuksen perusteella hakuajan päätyttyä. Opiskelupai­kat osoitetaan opintomenestysindeksin perusteella edellyttäen, että opiskelija täyttää vaihtokoh­teen kielitaitovaatimukset seka sen asettamat muut erityisvaatimukset. Mikäli opiskelija ei täytä valintaperusteita tai hakuehtoja, voidaan hänen hakemuksensa hylätä. Nominoinnin jalkeen opiskelija hakee kohteeseen ja vaihtokohde päättää hyväksymisestä.

Tärkein valintaperuste on opintomenestys, jota mitataan tunnusluvulla. Mikäli johonkin vaihto­kouluun on vähemman vaihtopaikkoja hakijoita, valinta tapahtuu tunnuslu­vun (study index) perusteella. Tunnusluku lasketaan seuraavasti: opintopisteet jaetaan läsnäololukukausilla, kertaa painotettu keskiarvo = tunnus­luku. Korkeimman tunnusluvun saanut opiskelija saa ehdokkuuden vaihtopaikkaan. Opiskelijan suoritukset lasketaan sen mukaan, mita rekisterissä on vaihtohakemuksen palautukseen mennessä.

Kandidaatin tutkintoa suorittavalla hakijalla huomioidaan vain taiteiden ja suunnittelun korkea­koulun taiteen tai tekniikan kandidaatin tutkintoon kuuluvat opinnot ja maisterin tutkintoa suoritta­valla opiskelijalla vain taiteen maisterin, arkkitehdin tai maisema-arkkitehdin tutkintoon kuuluvat opinnot.

Opintojen eteneminen otetaan huomioon siten, että opintosuoritukset suhteutetaan opiskelijan läsnaololukukausien määrään. Jos opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi aikaisempina opis­keluvuosina, ei tämä vaikuta negatiivisesti valintaan.

Opiskelija pyritään nominoimaan vaihtokohteiseen hänen hakulomakkeessa ilmoittamassaan ensisijaisuusjärjestyksessä. Nominoinnissa noudatetaan tunnusluvun mukaista paremmuusjär­jestystä, mutta tarpeen mukaan voidaan käyttää myos harkintaa paikkojen suhteen. Mikäli opis­kelijaa ei voida nominoida mihinkaan valitsemaansa vaihtokohteeseen, voidaan hänelle mahdol­lisesti tarjota vaihtopaikkaa vapaaksi jääneisiin vaihtokohteisiin.

Tilanteessa, jossa kahdella tai useammalla hakijalla on sama indeksi ja hakutoive, tai study in­dexia ei voida laskea ja paikkoja ei ole kaikille, tarkastellaan hakijoiden tilannetta kokonaisuu­tena. Tässä huomioidaan esimerkiksi tutkintoon kuuluvien opintojen keskiarvo, suoritetut tutkin­toon kuuluvat opintopisteet, kohdemaan kielitaito, maisterivaihtoon haettaessa kandiopintojen valmiusaste, onko taustalla aikaisempaa vaihtoa, aiempien opintojen soveltuvuus vaihtokohtee­seen, kaikkien opintojen keskiarvo ja kaikki suoritetut opintopisteet. Mikäli eroa hakijoiden valille ei synny, vaihtopaikka arvotaan.

Opiskelijan kielitaito

Kielitaidon tulee olla riittävä tutkintoon soveltuvien opintojen seuraamiseen ja niistä hyväksyttaävästi suoriutumiseen.

Mikäli vaihtokohde edellyttää kielitaitotodistusta (esim. IELTS, TOEFL) hakijoilta, opiskelija on velvollinen toimittamaan vaaditun todistuksen ARTSin vaihtohakemuksen liitteeksi sekä vaihtoyliopistolle. ARTSilla ei ole erillistä apurahaa myönnettäväksi kielitaitotestia varten.

Kaikkien opiskelijoiden, jotka tulevat hyväksytyiksi Erasmus+ vaihtoon, tulee tehda OLS­- kielitaitotesti. Testin ensimmäinen osa tehdään ennen vaihtoon lähtöä ja mikäli osallistuja saa testin ensimmäisestä osasta alle C2, tulee opiskelijan suorittaa testin toinen osa vaihdon jälkeen. Testi on pakollinen ja ilman sen suorittamista ei Erasmus+ apurahan 2. osaa voida maksaa.

Valintapäätökset

Kun opiskelija on saanut nominoinnin vaihtokohteeseen, hän voi hakea ulkomaiseen vaihtokou­luun noudattaen ulkomaan koulun antamia ohjeita sekä hakumenettelya (sähkoinen haku/pape­rihaku). Opiskelijan tulee tutustua vaihtokoulun kotisivuihin, tarkistaa koulun hakuajat ja noudat­taa vaihtokoulujen antamia ohjeita, mm. toimittaa portfolio ja muut vaadittavat hakumateriaalit. Mikäli vaihtokoulu vaatii, että hakemus lähetetään koordinaattorin toimesta, opiskelijan tulee olla yhteydessa out-vaihdon koordinaattoriin.

Vaihto-opintoihin hakeminen on sitovaa. Paikkoja tarjotaan vain yksi/opiskelija. Mikäli opiskelija ei voi ottaa paikkaa vastaan, hän voi hakea uudelleen seuraavassa haussa. Paikan perumisesta on ilmoitettava mahdollisimman pian, jotta kohteeseen voidaan mahdollisesti nominoida vielä joku toinen opiskelija.

Vaihto-opiskelupaikan menettäminen: opiskelija, joka on tullut valituksi vaihtoon, menettaa tarjo­tun vaihtopaikan, jos

 • hän ei ole suorittanut vaadittua kielitestia hyväksytysti tai ei ole toimittanut tulosta vaihto­yliopistoonsa riittavän ajoissa.
 • opiskelija on antanut itsestaan tai opinnoistaan vääriä tietoja

Free mover -opiskelupaikat

Mikäli opiskelija ei löydä korkeakoulun vaihtokohteista sopivaa kohdetta, voi hän hakea itsenäi­sesti ns. freemover paikkaa. Opiskelijan tulee olla yhteydessä koulun kansainvalisten asioiden koordinaattoriin ja tiedustella onko freemover-haku mahdollista. Opiskelija on velvollinen itse maksamaan kohdekorkeakoulun mahdollisen lukukausi maksun sekä muut vaihtoon liittyvät kustannukset.

Freemover-opiskelijalla tulee olla oman ohjelman lupa ja learning agreement allekirjoituksineen. Opiskelijan tulee selvittää, etta vaihtokohteessa suoritettavat opinnot voidaan hyväksilukea osaksi hänen tutkintoaan. Freemover opintoihin voi saada bilateraali-apurahaa. Opiskelijalla on oltava voimassa oleva hyväksytty henkilökohtainen opintosuunnitelma (HOPS).

Vaihdossa suoritettavat opinnot

Opintosopimus (Learning agreement)

Opiskelijan tulee sisällyttää vaihto-opiskelujakso tutkinnon henkilökohtaiseen hyväksyttyyn opin­tosuunnitelmaansa (HOPS) varaamalla tutkinnosta tilaa vaihdossa suoritettaville opinnoille. Hakiessaan vaihtoon opiskelija täyttää Study Plan- lomakkeen, jossa on oman ohjelman/ pääaineen (akateeminen oh­jaaja tai opintokoordinaattori) hyväksyntä suunnitelmalle. Samalla opiskelija käy HOPS keskuste­lun, joka kirjataan Oodiin tai HOPS-lomakkeelle. Opintojen suunnittelu ja Study Plan-lomakkeen laatiminen koskee kaikkia vaihto-ohjelmia. Mikäli opiskelija ei vaihtokohteen vahäisistä saatavilla olevista kurssitiedoista johtuen pysty tekemään tarkkaa opintosuunnitelmaa ennen vaihtoa, tulee hänen olla yhteydessa out-vaihdon koordinaattoriin ennen vaihtohaun päättymistä ja täydentää opintosuunnitelmaa viimeistään vaihdon alussa vaihtokohteessa. Vaihtopaikan varmistumisen jälkeen opiskelijan tulee suunnitella opintonsa kurssitasolla ulko­mailla siten, etta suoritetut kurssit on mahdollista hyväksilukea tutkintoon.

Mikäli ja kun hyväksyttyyn vaihdon opintosuunnitelmaan tulee muutoksia vaihtoon lähtemisen jälkeen (joko kursseja valittaessa tai lukukauden aikana), tulee opiskelijan hyväksyttää suunnitelman muutokset omassa pääaineessa/ohjelmassa mahdollisimman pian kirjallisesti.

Muutoksissa opiskelijan tulee huomioida opintopisteiden riittavyys apurahan 2. erän maksamista varten ja arvioida yhdessa oman ohjelmansa akateemisen ohjaajan tai opintokoordinaattorin kanssa opintojen sopivuus omaan tutkintoon seka huomioitava sen vaikutus opintotukeen. Ai­heettomasti maksettu apuraha voidaan maksattaa takaisin tai 2. erän maksaminen voidaan pe­ruuttaa.

Vaihto-opintojen laatu ja laajuus

Vaihdossa suoritettavien opintojen tulee olla

 • korkeakoulutasoisia kursseja

 • sisällöllisesti uusia opintoja, joita opiskelija ei ole suorittanut aikaisemmin

 • kandidaattitason vaihdossa pääsääntoisesti kandidaattiopintoja ja maisteritason vaih­dossa pääsääntoisesti maisteriopintoja.

Vaihtoon lähtevien opiskelijoiden edellytetään suorittavan vaihtoyliopistossa paikallisen tutkinnon mukaisen täyden lukukauden opintomäärän (full-time workload) verran opintoja. Vaihdossa on suoritettava lukukaudessa noin 30 ECTS -opintopistettä vastaava määrä opintoja. Vaihto­yliopistoissa, joissa lukuvuosi muodostuu trimestereista, on yhden trimesterin mittaisten vaihto­opintojen laajuus noin 15 ECTS -opintopistetta tai vastaava määrä opintoja paikallisina opinto­pisteinä.

Vaihto-opiskelijaa koskevat sekä vaihtoyliopiston että maahanmuuttoviranomaisen vaihto-opis­kelijoille asettamat minimiopintomäärä, mutta myös yllä mainitut korkeakoulun asettamat vaati­mukset suoritettavien opintojen määrästä. Opiskelija on vaihtoapurahaa hakiessaan sitoutunut noudattamaan korkeakoulun vaatimuksia suoritettavien opintojen laajuuden suhteen. Opiskelijan tulee selvittää kurssikäytannöt ja vastuut vaihtokohteessa heti lukukauden alettua (esim. kurs­sien läsnäolovelvollisuus). Mikäli opiskelijan suoritus jää vajaaksi hänen vilpittomästä yritykses­tään huolimatta (esim. opiskelija ei sairastumisen vuoksi läpäise kurssia ) tai hänestä riippumatto­mista syistä (esim. kurssi peruuntuu), tulee hänen pystya pyydettäessä osoittamaan siitä kirjalli­nen dokumentti (esim. todistus opettajalta tai lääkärintodistus sairaudesta).

Vaihto-opintojen hyväksilukeminen tutkintoon

Opiskelijan ulkomailla suorittamat vaihto-opinnot hyväksiluetaan korvaamalla tutkinnon opinto­jaksoja suoritusten vastaavuuden perusteella tai sisällyttämällä tutkinnon opintoihin voimassa­olevien tutkintovaatimusten mukaisesti.

Ulkomaisten vaihto-opintojen hyväksilukeminen opiskelijan tutkintoon suoritetaan vaihdon jäl­keen vaihtoyliopiston opiskelijalle antaman virallisen opintosuoritusotteen perusteella, joka on ainoa virallinen todistus suoritetuista vaihto-opinnoista. Opinnot hyväksiluetaan omassa ohjel­massa/pääaineessa.

Opiskelijavaihdon apurahat

Apurahan maksaminen

Vaihdon apurahat määräytyvät voimassa olevien Aallon apurahamaksukäytäntöjen mukaisesti. Apurahat maksetaan opiskelijalle kahdessa osassa. Apurahan ensimmäisen ja toisen osan suu­ruus ilmoitetaan opiskelijoille erikseen. Apurahojen ensimmainen osa maksetaan pääsääntöisesti ennen vaihtoon lahtöä.

Apurahan toinen osa maksetaan vaihdon jälkeen vaihdolle asetettujen tavoitteiden täytyttyä, kun opiskelija on toimittanut ohjeistuksen mukaiset dokumentit.

Opiskelijan tulee toimittaa virallinen opintosuoritusote vaihdossa suoritetuista opinnoista sekä täyttää ARTSin vaihtokysely.

Erasmus-vaihtoon osallistuneiden opiskelijoiden tulee lisäksi toimittaa läsnäolotodistus, josta käy ilmi vaihton alku- ja päättymispäivämäärä (ell­eivät ne käy ilmi opintosuoritusotteesta), suorittaa pakollinen OLS kielitaitotestin osa 1. (sekä 2. osa, jos 1.osan tulos on alle C2.), sekä täyttää EU survey kysely.

Apurahan menettäminen

Mikäli opiskelija peruu tai keskeyttää vaihto-opintonsa on hän velvollinen maksamaan apurahan osittain tai kokonaan takaisin. Mikäli opiskelijan suoritukset jäävät vajaiksi hänen vilpittömästä yrityksestään huolimatta tai hänestä riippumattomista syistä, tulee hänen antaa siitä kirjallinen selvitys. Opiskelijavaihdon puutteelliset suoritukset käsitellään tapauskohtaisesti kansainväli­sissa opiskelijapalveluissa. Mikäli vaihdossa suoritettujen opintojen määrä ei ole riittävä eikä sii­hen ole perusteltuja syitä, voidaan apurahan toinen osa jättää opiskelijalle maksamatta ja jo maksettuja apurahoja periä takaisin.

Opiskelijavaihdon päätökset

Oppimispalveluiden kansainväliset opiskelijapalvelut käsittelevat vaihtohakemukset, sijoittavat opiskelijat vaihtokohteisiin ja valmistelevat valintaesityksen. Opintoasianpäällikko tekee päätök­sen opiskelijavaihdon valinnasta.

Opiskelijavaihtoon liittyviin päätöksiin tyytymätön opiskelija voi vaatia niihin oikaisua 14 vuoro­kauden kuluessa valintapäätöksen julkistamisesta. Oikaisuvaatimus perusteluineen osoite­taan korkeakoulun opetuksesta vastaavalle varadekaanille ja toimitetaan Aalto-yliopiston kirjaa­moon.

 Kauppatieteiden korkeakoulu

Vaihtopaikkojen haku järjestetään vuosittain tammikuussa, jolloin haetaan vaihtoon seuraavalle lukuvuodelle. Varsinaisen vaihtohaun jälkeen järjestetään täydennyshaku, yleensä maaliskuussa. Tarkempi hakuaikataulu julkaistaan vuosittain syksyllä.

Haku opiskelijavaihtoon järjestetään MoveOn –liikkuvuusjärjestelmän kautta sähköisellä lomakkeella. Hakuajan alkaessa julistetaan haettavaksi vahvistetut vaihtosopimuksiin perustuvat vaihto-opiskelupaikat. Opiskelija voi esittää enintään kymmenen hakuvaihtoehtoa, joiden ensisijaisuusjärjestyksen hän ilmoittaa hakulomakkeessaan. Jokainen lukukausi merkitään omana hakuvaihtoehtonaan eli opiskelija voi hakea 10 eri yliopistoon esimerkiksi kevätlukukaudeksi tai 5 yliopistoon molemmiksi lukukausiksi. Mikäli opiskelijalle ei pystytä tarjoamaan vaihtopaikkaa asettamistaan vaihtoyliopistoista, voidaan hänelle tarjota vaihtopaikkaa vapaaksi jääneistä vaihtokohteista, mikäli hän on hakulomakkeellaan näin ilmoittanut. 

Vaihtoon hakeminen on vapaaehtoista mutta suositeltavaa. Opiskelijat voivat mennä vaihtoon kerran per tutkinto, eli kerran sekä kandi- että maisteritasolla. Hyvä kielitaito ja opintomenestys ovat valtteja vaihtoon hakiessa.

Opiskelijan tulee olla "läsnäoleva" sekä vaihdon aikana että vaihtoon hakiessa.

Valintaperusteet

Opiskelijat valitaan vaihto-ohjelmaan hakemusten perusteella hakuajan päätyttyä. Opiskelijat valitaan vaihtoyliopistoihin opintomenestysindeksin perusteella edellyttäen, että he täyttävät vaihtoyliopiston kielitaitovaatimukset ja vaihtoyliopiston mahdollisesti asettamat muut erityisvaatimukset, kuten esimerkiksi tutkinnontaso, opintomenestys, ikä, matemaattiset taidot tai työkokemus. Vaihtoon hakijat voidaan tarvittaessa haastatella. 

Kauppatieteiden kandidaatin tutkintoa suorittavalla opiskelijalla tulee olla vähintään yhden vuoden (60 op) KTK-opinnot kasassa vaihtoon lähtiessään. Vaihtoon voi hakea vähäisemmilläkin suorituksilla, mutta vaihtoon lähdettäessä opintopisteitä tulee olla vähintään 60 op. Mikäli hakija tulee valituksi alle 60 opintopisteen suorituksilla, on valinta ehdollinen kunnes opintopisteitä on vaadittava määrä.

Kandidaatin tutkintoa suorittava opiskelija, joka jatkaa suoraan maisterin tutkintoon, voi hakea KTM-tutkintoon sijoitettavaan opiskelijavaihtoon syyslukukaudelle suoritettuaan 150 opintopistettä KTK-tutkinnon opinnoista ja kevätlukukaudelle suoritettuaan 138 opintopistettä KTK-tutkinnostaan. Opintopistemäärä tarkistetaan hyväksytystä hopsista kunkin vuoden hakuaikataulussa määriteltynä päivänä (opintosuoritusten tarkistuspäivä). Tällöin vaihto-opinnot sijoittuvat KTM-tutkinnon suorittamisen 1. opiskeluvuoteen. KTM-vaihtoon hakevan KTK-opiskelijan tulee liittää vaihtohakemukseensa aikataulutettu opintosuunnitelma (tutkinnosta puuttuvat opinnot ja suoritusajankohta) ja KTK-valmistumisajankohta. Kandidaatin tutkintoa suorittavan opiskelijan valinta KTM-vaihtoon on ehdollinen, kunnes hän on valmistunut kauppatieteiden kandidaatiksi – tutkinnon suorittaminen tarkistetaan ennen vaihtoon lähtöä. Syksylle haettaessa tulee valmistua viimeistään kesäkuussa ja kevätlukukaudelle haettaessa viimeistään marraskuuss. Useat vaihtoyliopistot edellyttävät kuitenkin maisterihakijalta KTK-tutkintotodistusta jo osana omaa hakuprosessiaan, ja tällöin opiskelijalta edellytetään valmistumista ennen vaihtoyliopiston hakuajan päättymistä.  KTM-tutkintoa jo suorittavalle opiskelijalle suositellaan opiskelijavaihtoon hakemista KTM-tutkinnon 1. opiskeluvuotena, jolloin vaihtojakso sijoittuu 2. opiskeluvuodelle.  

Kauppakorkeakoulu valitsee vaihtoon vain sellaisia opiskelijoita, joilla vaihto-opinnot tulevat osaksi tutkintoa. Kansainvälinen sivuaine tulee olla merkittynä henkilökohtaiseen opintosuunnitelmaan (eHopsiin) jo hakuvaiheessa - poikkeuksena tästä vain ensimmäistä vuotta kandidaatin tutkintoa suorittavat hakijat ja maisterivaihtoon hakevat KTK-opiskelijat, joilla eHopsia ei vielä ole.

Opiskelijan jäljellä oleva Kauppakorkeakoulun tutkinnon suoritusaika huomioidaan hänen hakiessaan Kauppakorkeakoulun vaihto-ohjelmaan tai hänen hakiessaan free mover -apurahaa. Mikäli opiskelijan tutkinto-oikeus päättyy ennen suunniteltua vaihtoa tai sen aikana, voidaan opiskelija valita vaihtoon ehdollisena, edellyttäen että opiskelijalla on realistiset mahdollisuudet saada pidennystä opinto-oikeuteensa. Arvion opiskelijan tilanteesta tekee opintoasiainpäällikkö.

Hakijoiden tulee olla läsnäoleva -statuksella vaihtohakuprosessin aikana voidakseen tulla valituksi vaihtoon.

Opintomenestysindeksi

Tärkein valintaperuste on opintomenestys, jota mitataan opintomenestysindeksillä. Opintomenestysindeksi muodostetaan opintojen määrästä ja opintopisteillä painotetusta keskiarvosta, jotka suhteutetaan opiskeluaikaan.

Laskentakaava opintomenestysindeksille on:

opintopisteiden lukumäärä * opintopisteillä painotettu keskiarvo / läsnäololukukausien määrä.

Voidakseen tulla valituksi vaihto-ohjelmaan on opiskelijan opintopisteillä painotetun keskiarvon oltava vähintään 3 / hyvät tiedot. 

 • Opintomenestysindeksi ja keskiarvo lasketaan opiskelijan tutkintoon kuuluvista opinnoista, jotka hän on suorittanut virallisen opinto-oikeuden aikana tutkinto-opiskelijana Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa.
 • Tutkintoon kuuluvat opinnot määritellään opiskelijan itselleen laatiman, hyväksytyn HOPSin perusteella. HUOM! Opiskelija on itse vastuussa HOPSinsa sisällön oikeellisuudesta!
 • Tarkasteluun otetaan ne opiskelijan opintosuoritukset, jotka on kirjattu opintorekisteriin kunkin vuoden hakuprosessin aikataulussa ilmoitettuun päivämäärään mennessä.
 • KTK-tutkintoa suorittavalla hakijalla huomioidaan vain KTK-tutkintoon kuuluvat opinnot.
 • KTM-tutkintoa suorittavalla opiskelijalla indeksiin otetaan huomioon KTK-tutkintoon kuuluvat opinnot sekä KTM –tutkinnon eteneminen laskemalla opintomenestysindeksi laskukaavalla: (180 * opintopisteillä painotettu KTK –tutkinnon keskiarvo) + (KTM tutkintoon kuuluvat opinnot * opintopisteillä painotettu KTM –tutkinnon keskiarvo) jaettuna kaikilla läsnäololukausilla.

 • Keskiarvoraja (3,00) tarkastetaan suoritettavan tutkinnon (KTK tai KTM) HOPSin mukaisista opinnoista. Maisteritason erillisvalinnassa suoraan KTM-tutkintoon valittujen opiskelijoiden hakiessa vaihto-ohjelmaan huomioidaan opintomenestysindeksin laskemisessa vain opiskelijan KTM-tutkinnon tutkinto-opinto-oikeuden aikaiset suoritukset.

HUOM! Avoimen väylän kautta KTK-tutkintoon valittujen hakiessa vaihto-ohjelmaan huomioidaan opintomenestysindeksin laskennassa myös opiskelijan Aalto-yliopiston avoimessa yliopistossa suorittamat HOPS:in mukaiset väyläopinnot. Muita tutkinto-opinto-oikeuden ulkopuolella suoritettuja hyväksiluettuja opintoja ei lasketa mukaan opintomenestysindeksiin.

Siirtohaun kautta KTK-tutkintoon valittujen hakiessa vaihto-ohjelmaan huomioidaan opintomenestysindeksin laskennassa myös opiskelijan ennen Aallon tutkinto-oikeuden alkamista suoritetut HOPSin mukaiset hyväksiluetut opinnot.

Opintojen eteneminen otetaan huomioon siten, että opintosuoritukset suhteutetaan opiskelijan läsnäololukukausien määrään. Avoimen väylän kautta valituilla väyläopinnot katsotaan suoritetuksi kahden lukukauden aikana ja tämä huomioidaan läsnäololukukausien määrässä. Siirto-opiskelijoilla läsnäololukukausiin lasketaan mukaan aiemmassa yliopistossa käytetyt lukukaudet. Vaihtohaun aikana meneillään olevaa lukukautta ei huomoida. Jos opiskelija on ilmoittautunut poissaolevaksi aikaisempina opiskeluvuosina, ei tämä vaikuta negatiivisesti valintaan. Opiskelijan hakemuksesta voidaan ottaa huomioon poikkeava, harkinnanvarainen läsnäololukukausien määrä painavista syistä (esim. terveydelliset syyt, asepalvelus tai äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa).

eHops ja opintomenestysindeksin laskeminen

Opintomenestysindeksi lasketaan hakijoille hyväksytyn ja vahvistetun eHopsin perusteella. eHopsit tarkistetaan suoraan weboodista 1. helmikuuta, mutta kuitenkin niin, että tuona päivänä päivittyvät suoritukset huomioidaan vielä laskennassa. Kaikilla hakijoilla tulee olla merkittynä eHopsiin kansainvälinen sivuaine sivuaineeksi, lukuun ottamatta ensimmäisen vuoden kandiopiskelijoita (joilla hopsia ei välttämättä vielä ole) ja KTK-opiskelijoita, jotka hakevat KTM-vaihtoon (heillä ei vielä ole KTM-hopsia). KTM-vaihtoon hakevilla KTK-opiskelijoilla opintomenestysindeksi lasketaan KTK-hopsin perusteella.

Kaikki hakijat ovat vastuussa siitä, että eHOPS on ajantasalla.

Opiskelijan kielitaito

Kielitaidon tulee olla riittävä kauppatieteellisten opintojen seuraamiseen ja niistä hyväksyttävästi suoriutumiseen. Vähimmäistasovaatimus opiskelukielen taidolle on B2. Osa vaihtoyliopistoista voi vaatia korkeampaa kielitaitotasoa.

Hakijoiden kielitaitoa mitataan yleiseurooppalaiseen viitekehykseen (Common European Framework of Reference) perustuvalla työkalulla. Viitekehyksen mukaan kielitaidon katsotaan kehittyvän seuraavien taitotasojen mukaisesti: A1-A2-B1-B2-C1-C2. Taso A1 on alin ja C2 ylin. Kauppakorkeakoulun vieraiden kielten kurssien lähtötasojen kuvauksissa noudatetaan edellä olevia tasokuvauksia. Jokaisesta opetettavasta kielestä ilmoitetaan ne opintojaksot, joiden hyväksyttyä suorittamista edellä mainitut tasot edellyttävät.

Mikäli opiskelija aikoo opiskella vaihdossa pääasiassa jollain muulla kielellä kuin englannilla, tulee hänen liittää kielen opettajan lausunto riittävästä kielitaidosta vaihtohakemuksensa yhteyteen. Mikäli opiskelijalla ei ole vaadittua kielitaitoa vielä vaihtohaun aikana, voidaan opiskelija joissain tapauksissa valita vaihtoon ehdollisena, edellyttäen että hänellä on realistiset mahdollisuudet saavuttaa vaadittu kielitaitotaso ennen vaihtoon lähtöä.

Mikäli opiskelija opiskelee pääsääntöisesti englanniksi vaihdossa, riittää kielitaidon todentamiseksi yleensä englanninkielisten yritysviestintäkurssien ja/tai englanninkielisten opintojaksojen suorittaminen hyväksytysti. Kaikki tästä poikkeavat kielivaatimukset pyritään merkitsemään vaihtopaikkalistaan kyseisten koulujen kohdalle haun alkaessa.

Jos opiskelija ei ole suorittanut ko. kielen opintoja Kauppakorkeakoulussa, tulee hänen toimittaa luotettavat asiakirjat muualla suorittamistaan kieliopinnoista, joiden perusteella opiskelijan kielitaito arvioidaan. Hakuvalinnan valmistelija pyytää tarvittaessa kielenopettajan lausunnon. Opiskelija voi tarvittaessa antaa selvityksen myös kielen oppimisesta muulla tavoin.

Tasapistetilanteessa kohdemaan kielitaito on yksi opiskelijan eduksi laskettavista tekijöistä, mikäli johonkin kohteeseen hakee enemmän opiskelijoita kuin paikkoja on tarjolla.

TOEFL / IELTS -vaatimukset

Osa englanninkielisistä vaihtoyliopistoista vaatii TOEFL-kokeen (Test of English as a Foreign Language), tai IELTS-kokeen (International English Language Testing System). Jos vaihtoyliopisto vaatii kielitestin opiskelijoilta, on se merkitty vaihtotaulukkoon kohtaan "Important notes".

1. Kielitestin pistevaatimukset vaihtelevat eri yliopistoissa. Opiskelijan tulee tarkistaa yliopistokohtaiset pistevaatimukset (ks. vaihtoyliopistotaulukko). Opiskelija, joka on suorittanut kaikki opintonsa kauppakorkeakoulussa englanniksi voi joissain tapauksissa saada vaihtoyliopistolta vapautuksen kielitestistä.

2. Mikäli opiskelija hakee sellaiseen vaihtokohteeseen, jossa vaaditaan virallinen kielitesti (TOEFL/IELTS) ja testitulos ei ole vielä käytettävissä Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun valintaprosessissa, on opiskelijan valinta vaihto-ohjelmaan ehdollinen. Opiskelijan lopullinen valinta vaihto-ohjelmaan vahvistuu vasta, kun testi on hyväksyttävästi suoritettu eli hän on saanut vaihtoyliopistoon vaadittavan TOEFL tai IELTS -pistemäärän. Kielitestin tulos on oltava käytettävissä viimeistään vaihtoyliopiston hakuohjeissa annettuun päivämäärään mennessä.

3. Opiskelijan on itse huolehdittava, että kielitestin tulos lähetetään testijärjestäjän kautta vaihtoyliopistoon. Jos opiskelija ei ole huolehtinut testituloksen lähettämisestä vaihtoyliopistoon, hän voi menettää vaihtopaikkansa. Usein vaihtoyliopistot vaativat väärinkäytösten estämiseksi testijärjestäjää lähettämään heille suoraan alkuperäisen testituloksen. Opiskelijan kotiinsa saama todistus ei siis ole aina riittävä.

4. Opiskelijan on toimitettava kopio kotiin saapuneesta testitulosilmoituksesta myös kansainvälisiin opiskelijapalveluihin niin pian kuin mahdollista.

Vaihtoyliopistojen asettamat vaatimukset (soveltuvuus)

Jotkut vaihtoyliopistot asettavat erityisvaatimuksia saapuville vaihto-opiskelijoille. Jos vaihtopaikka on esimerkiksi vastaanottavan yliopiston MBA --ohjelmassa, voidaan opiskelijalta edellyttää työkokemusta ja kypsyyttä (ikää). Joihinkin vaihtoyliopistoihin opiskelijalta voidaan edellyttää Kauppakorkeakoulun yleisten vaihto-ohjelman valintakriteerien lilsäksi esim. keskimääräistä parempaa opintomenestystä, matemaattisia taitoja tai kohdemaan kielitaitoa.

Sijoitteluprosessi

Opiskelija pyritään sijoittamaan vaihtokohteeseen opiskelijan hakulomakkeessa ilmoittamassa ensisijaisuusjärjestyksessä. Hakijat asetetaan paremmuusjärjestykseen opintomenestysindeksinsä perusteella ja paikkojen jakaminen aloitetaan parhaan indeksin saaneesta opiskelijasta. Mikäli opiskelija on soveltuva ensimmäiseksi asettamaansa vaihtoehtoon (riittävä kielitaito, täyttää mahdolliset erityisvaatimukset), sijoitetaan hänet sinne. Mikäli kielitaito ei ole riittävä tai opiskelija ei täytä kyseisen vaihtokohteen vaatimuksia, opiskelijaa arvioidaan seuraavaksi asettamaansa vaihtoehtoon. Kun hänet on saatu sijoitettua, siirrytään seuraavaksi korkeimman indeksin omaavaan opiskelijaan. Sijoittelu jatkuu näin, kunnes hakukohteet on saatu täytettyä kriteerit täyttävillä opiskelijoilla. Mikäli opiskelija ei sijoitu mihinkään valitsemaansa vaihtokohteeseen, eikä hän ole ilmoittanut haluavansa tulla arvioiduksi muihin kohteisiin, hän voi hakea uudelleen täydennyshaussa.

Tilanteessa, jossa kahdella tai useammalla hakijalla on sama indeksi ja hakutoive, mutta paikkoja ei ole enää jäljellä kaikille kyseisessä yliopistossa, tarkastellaan hakijoiden tilannetta kokonaisuutena huomioiden esimerkiksi tutkintoon kuuluvien opintojen keskiarvo, suoritetut tutkintoon kuuluvat opintopisteet, kohdemaan kielitaito, maisterivaihtoon haettaessa kandiopintojen valmiusaste, aiempien opintojen soveltuvuus vaihtokohteeseen, kaikkien opintojen keskiarvo ja kaikki suoritetut opintopisteet. Mikäli eroa hakijoiden välille ei synny, vaihtopaikka arvotaan.

Opintosuoritukset ennen vaihtoon lähtöä

Vaihtoyliopistot määritellään kandidaatti- (undergraduate) ja maisteritason (graduate) vaihtokohteiksi. Kandidaattitasolla opiskelevat hakevat undergraduate-tason kohteisiin. Maisteritasolla opiskelevat hakevat graduate-tason opintoihin.

Mikäli opiskelija on jo suorittanut tutkinnon laajuutta vastaavan määrän opintoja (KTK -ohjelmassa 180 op, KTM – ohjelmassa 120 op), häntä ei voida enää valita vaihtoon ko. tutkintotasolla muuten kuin erittäin pätevistä syistä. Tämä voi olla mahdollista silloin, kun vaihto ajoittuu heti seuraavaksi kokonaiseksi lukukaudeksi ja opiskelija suorittaa vaihdossa tutkinnosta puuttuvan sivuaineen tai tutkinnosta puuttuvia muita opintoja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun edellyttämän opintopistemäärän. Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu tukee apurahoin vain sellaisia vaihto-opintoja, jotka ovat osa opiskelijan tutkintoa.

 Valituksi tuleminen

Mikäli opiskelija tulee valituksi vaihtoon, hänelle tarjotaan vaihtopaikka. Tällöin häneltä pyydetään vahvistus vaihtopaikan vastaanottamisesta tai hylkäämisestä. Opiskelijan tulee toimittaa vahvistus kansainvälisiin opiskelijapalveluihin määräaikaan mennessä. Kansainväliset opiskelijapalvelut lähettää opiskelijan nimityksen vaihtoyliopistoon. Opiskelijan on Kauppakorkeakoulun vaihto-ohjelmaan hyväksytyksi tulemisen jälkeen lähetettävä hakemus kyseiseen vaihtoyliopistoon, jonka jälkeen vastaanottava yliopisto tekee lopullisen päätöksen opiskelijan hyväksymisestä ja vahvistaa sen virallisella hyväksymiskirjeellään.

Hylätyksi tuleminen

Opiskelijan hakemus hylätään, jos hän on täyttänyt hakulomakkeen puutteellisesti eikä pyynnöstä huolimatta ole toimittanut täydennyksiä pyydetyssä ajassa tai jos hakemus on saapunut myöhässä eikä opiskelija ole esittänyt erittäin pätevää ja dokumentoitua syytä myöhästymiselle. Opiskelijan hakemus voidaan hylätä myös, jos hän on aikaisemmin hakenut ja ottanut vastaan tarjotun samantasoisen (KTK tai KTM) vaihtopaikan, mutta on perunut paikkansa annetun määräajan jälkeen ilman erittäin pätevää syytä.

Vaihto-opiskelupaikan menettäminen

Opiskelija, joka on tullut valituksi vaihto-ohjelmaan, menettää tarjotun vaihtopaikan, jos

 • hän on laiminlyönyt ilmoituksen tarjotun vaihtopaikan vastaanottamisesta;
 • hän muutoin laiminlyö vaihtopaikan vastaanottamiseen liittyvät velvollisuudet;
 • hän ei ole suorittanut vaadittua kielitestiä hyväksytysti;
 • opiskelija on antanut itsestään tai opinnoistaan vääriä tietoja.


Opiskelija voi myös KTK-ja KTM vaihto-ohjelmaan valituksi tulemisen jälkeen menettää hänelle tarjotun vaihto-opiskelupaikan, jos hänen hakemuksensa hylätään vaihtokohteessa.


Kauppakorkeakoulun opiskelijavaihdon periaatteet


 Tekniikan korkeakoulut (CHEM, ELEC, ENG, SCI)

Tämä on tiivistelmä vaihdon periaatteista. Alta löydät oman koulusi vaihdon periaatteet kokonaisuudessaan.

Aalto-yliopisto myöntää apurahoja ulkomaisia vaihto-opintoja varten. Apurahan myöntämisestä ja maksatuksesta huolehtivat korkeakoulujen opiskelijavaihdosta vastaavat henkilöt.

Vaihto-opiskelu ulkomailla

Nämä kansainvälisen vaihto-opiskelun periaatteet koskevat Aalto-yliopiston insinööritieteiden, sähkötekniikan, kemiantekniikan ja perustieteiden korkeakoulujen perusopiskelijoita. Täydelliset kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet korkeakouluttain löytyvät sivun lopusta liitteenä.

 • Aalto-yliopisto tukee sellaisia kokopäivätoimisia vaihto-opintoja, jotka ovat osa opiskelijan tutkintoa. Ulkomailla suoritettavat opinnot on sisällytettävä osaksi tutkintoa Aalto-yliopistossa.
 • Vaihto-opiskelujakso on pituudeltaan vähintään kolme (3) kuukautta. Yksittäisessä haussa voi hakea vaihtoon korkeintaan 12 kuukaudeksi (yhdeksi lukuvuodeksi).
 • Vaihto katsotaan suoritetuksi kandidaatin tutkinnossa, jos kaikki tai osa vaihdossa suoritetuista opinnoista hyväksiluetaan opiskelijan kandidaatin tutkintoon ja suoritetuksi maisterin tutkinnossa, jos opinnot hyväksiluetaan kokonaisuudessaan opiskelijan maisterin tutkintoon.
 • Aalto-yliopiston vaihto-opiskelun apurahoja myönnetään ainoastaan ulkomaisessa yliopistossa tai muussa yliopistotasoisessa oppilaitoksessa tapahtuvaa opiskelua varten. Opintojen tulee olla yliopistotasoisia ja suoritusten yliopiston antamia.
 • Aalto-yliopisto maksaa opiskelijavaihdon apurahan Aalto-yliopiston vaihto-opiskelupaikan saaneille opiskelijoille käytettävissä olevien varojen mukaan.
 • Vaihto-opiskelun aikana suoritettavien opintojen tavoite on 30 op lukukaudessa.
 • Vaihtoon valinnan edellytyksenä on, että vaihto-opinnot voidaan sisällyttää opiskelijan tutkintoon Aalto-yliopistossa.
 • Vaihto-opiskelun suunnitelma sisällytetään HOPSiin ja opiskelijan tulee ilmoittautua vaihtoajaksi Aalto-yliopistoon läsnäolevaksi opiskelijaksi.
 • Opiskelija, joka on diplomityön tekemistä varten solminut työsuhteen vastaanottavan tahon kanssa, voi saada Aalto-yliopiston kansainvälisen harjoittelun apurahaa. Tällöin opiskelija ei voi kuitenkaan saada kansainvälisen opiskelijavaihdon apurahaa. Kansainväliseen harjoitteluun haetaan apurahaa Aalto-yliopiston Urapalveluiden kautta.
 • Apurahaa ei myönnetä ohjelmaan, jonka suoritettuaan opiskelija saa ulkomaisesta oppilaitoksesta tutkinnon (poikkeuksena Aalto-yliopiston kansainvälisenä yhteistyönä toteutettavat yhteisohjelmat).
Hakuajat
 • Tekniikan alan vaihto-ohjelmiin haetaan hakuaikoina, joita on kolme kertaa vuodessa. Jokaisen kohteen hakuaika vahvistetaan vuosittain. Muina aikoina hakemuksia ei oteta vastaan.
 • Mahdollisesta täydennyshausta tiedotetaan Intossa.
 • Katso hakuajat Into-sivuilta kohdasta Hakuajat.
Hakeminen
 • Vaihto-ohjelmaan haetaan sähköisessä hakujärjestelmässä. Hakemukseen liitetään hakulomakkeessa mainitut liitteet sekä mahdolliset muut liitteet, joista tiedotetaan erikseen. 
 • Opiskelija voi hakea korkeintaan kolmeen kohteeseen yhden hakukierroksen aikana. Jos hakuprosessi on kesken, uutta hakemusta ei voi laittaa vireille. 
 • Opiskelija ilmoittaa kohteet sitovasti ensisijaisuusjärjestyksessä. 

Hakuehdot

 • Aalto-yliopiston tekniikan alan vaihto-ohjelmiin ovat hakukelpoisia tekniikan alojen korkeakoulujen läsnäolevat perustutkinto-opiskelijat, joilla on hakuhetkellä väh. 60 op Aalto-yliopiston opintorekisteriotteella ja opintosuoritusten arvosanojen painotettu keskiarvo on vähintään 2,00. 
 • Suoraan ylempään korkeakoulututkintoon valitut läsnäolevat opiskelijat ovat hakukelpoisia edellyttäen, että heillä on hakuhetkellä vähintään 25 op Aalto-yliopiston opintorekisteriotteella ja opintosuoritusten arvosanojen painotettu keskiarvo on vähintään 2,00. Suoraan ylempään korkeakoulututkintoon valittujen opiskelijoiden vaihto voi toteutua aikaisintaan toisena opiskeluvuonna. 

Valintaperusteet

 • Tullakseen valituksi opiskelijan on täytettävä oman korkeakoulunsa vaihtoon hakevalle asetetut vaatimukset ja kohdeyliopiston mahdolliset erityisvaatimukset.
 • Valinnan edellytyksenä on, että hakijalta on laatinut 30 op/lukukausi laajuisen opintosuunnitelman sekä suunnitelman vaihdossa suoritettujen opintojen sisällyttämisestä Aalto-yliopiston tutkintoon. 
 • Opiskelija, joka on jo suorittanut diplomi-insinöörin tutkinnon laajuutta vastaavan opintopistemäärän, voidaan valita vaihto-ohjelmaan vain erittäin painavista syistä.
 • Opiskelijaa, jonka opinto-oikeuden määräaika on täyttymässä, tai jolle on myönnetty lisäaikaa, ei voida valita vaihtoon ilman pätevää syytä.

 • Kielitaitovaatimukset vaihtelevat kohteittain. Päivitetty kielivaatimustieto on tarkistettava aina vaihtokohteen hakuohjeista.
 • Vaihtokohteisiin valitut opiskelijat hakevat vielä ulkomaiseen kohdeyliopistoonsa. Kohdeyliopisto tekee lopullisen päätöksen vaihtoon hyväksymisestä.
 • Aalto-yliopiston vastuuvapautus koskee vaihtoon valittuja opiskelijoita.

Tunnusluku

 • Opiskelijat valitaan pääsääntöisesti tunnusluvun perusteella. Tunnusluku lasketaan kaavalla opintopisteet / läsnäololukukaudet x arvosanojen painotettu keskiarvo.
  • Kuluva lukukausi otetaan huomioon laskennassa
  • Mikäli opiskelija on ilmoittautunut läsnä olevaksi opiskelijaksi siksi ajaksi, kun 1) opiskelija suorittaa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelua; 2) opiskelija on äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaalla; tai 3) opiskelija on oman sairautensa tai vammansa vuoksi kyvytön opiskelemaan, voidaan kyseiset lukukaudet poistaa läsnäololukukausista opiskelijan toimittaessa todisteen poissaolostaan hakemuksensa yhteydessä.
  • Tarkasteluun otetaan ne opiskelijan opintosuoritukset, jotka on kirjattu opintorekisteriin erikseen hakuohjeita -sivulla ilmoitettuun päivämäärään mennessä.
 • Tiettyihin Aalto-yliopiston tekniikan alan kaukokohteisiin hakevilta edellytetään opintomenestystä mittaavaa tunnuslukua, joka on vähintään 40,00. Tunnusluku lasketaan kahdella desimaalilla. Kaukokohteita ovat tekniikan alan yhteiset Latinalaisen Amerikan, Pohjois-Amerikan, Aasian ja Australian kohteet. 
 • Tiettyihin vaihtokohteisiin voidaan asettaa tunnusluvulle tai keskiarvolle vähimmäisvaatimus.

Apurahat

 • Aalto-yliopiston tekniikan alan korkeakoulut maksavat vaihtopaikan saaneille opiskelijoilleen opiskelijavaihdon apurahan. Apuraha maksetaan opiskelijalle kahdessa osassa: ennen vaihtojakson alkua sekä vaihtojakson jälkeen, edellyttäen, että vaihto-opinnoille asetetut ehdot täyttyvät. 
 • Apurahan suuruus vahvistetaan vuosittain korkeakoulun budjetin teon yhteydessä. 
 • Ulkopuolisen rahoituksen ohjelmissa (esim. Erasmus+, Nordplus, FIRST) apurahat voivat olla erisuuruisia kuin Aalto-yliopiston vaihto-ohjelmien apurahat, mutta hakemuksen jättäneille opiskelijoille ilmoitetaan erikseen heille parhaasta apurahasta.
 • Sellaiselle opiskelijalle, joka lähtee vaihtoon Aalto-yliopiston vaihto-ohjelmassa ja jolta vastaanottavassa yliopistossa peritään lukukausimaksu, voidaan maksaa lukukausimaksutukea. Tuki on enimmillään 50 % maksetusta varsinaisesta lukukausimaksusta, kuitenkin korkeintaan 2000 euroa lukukausi.
 • Aalto-yliopisto tukee myös vaihto-opiskelupaikan itsenäisesti ulkomailta hankkineiden opiskelijoiden opintoja. Niin sanottua free mover -apurahaa voi hakea lukukauden tai lukuvuoden mittaisiin opintoihin ulkomaisessa yliopistossa.
 • Itsenäisesti haetun vaihtopaikan lukukausimaksutuki on  harkinnanvaraista. Tukea haetaan erillisinä hakuaikoina, jotka ilmoitetaan erikseen Intossa.
 • Paluuapurahan saaminen edellyttää, että vaihtojaksolla saavutetaan sille asetetut tavoitteet, vaaditut dokumentit on palautettu sekä ulkomaan opintosuoritukset on viety opintorekisteriin.
 • Mikäli opintosuorituksille asetettua tavoitetta ei vaihdon aikana saavuteta, opiskelijalta voidaan edellyttää myönnetyn apurahan ja lukukausimaksutuen palauttamista joko osittain tai kokonaan.
 • Vaihtojakso perustuu siihen, että kohdeyliopistossa on ollut ja on jatkossakin opiskelijoita, jotka haluavat vuorostaan tulla vaihtoon Suomeen ja Aalto-yliopistoon. Edellytämme että opiskelijamme toimivat osaltaan Aallon lähettiläinä vaihtokohteessaan, jotta seuraavillakin aaltolaisilla on mahdollisuus lähteä vaihtoon.
 • Apurahan saanut opiskelija sitoutuu tarvittaessa auttamaan tiedotustilaisuudessa, joka järjestetään vaihto-opintoihin hakeutuville opiskelijoille.

Kansainvälisen opiskelijavaihdon periaatteet:

Insinööritieteiden korkeakoulu

Kemian tekniikan korkeakoulu, periaatteet 2018-19 asti

Kemian tekniikan korkeakoulu, periaatteet 2019-2020 alkaen

Sähkötekniikan korkeakoulu

Perustieteiden korkeakoulu