På svenska | In English

Vaihdosta palattuasi sinun tulee hyväksilukea vaihdossa suoritetut opinnot tutkintoosi Aallossa. Lisäksi sinun tulee kirjoitettaa raportti vaihtokokemuksestasi ja mahdollisesti palauttaa muita dokumentteja, riippuen vaihto-ohjelmastasi.

Palautettavat dokumentit ja opintojen hyväksilukeminen

Alta löydät ohjeet oman korkeakoulusi vaihdon jälkeiseen prosessiin.


 Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu

ARTSin opiskelijavaihtokysely

Vastaa ARTSin opiskelijavaihtokyselyyn. Linkki sähköiseen kyselyyn lähetetään sinulle automaattisesti vaihdon lopussa.

Vaihtoraportti

Täytä ARTSin Study Abroad portaalissa oleva ARTSin sähköinen opiskelijavaihtoraportti (ARTS Student Exchange Report). Vastaa kysymyksiin huolellisesti sillä raportit antavat arvokasta tietoa uusille opiskelijavaihtoon lähteville opiskelijoille. Kaikki raportit julkaistaan ARTSin vaihtopaikkatietokannassa.

After Exchange -lomake

 • Liitä vaihtokohteestasi toimitettu virallinen opintosuoritusote ARTSin Study Abroad portaalin sijaitsevaan After Exchange- lomakkeeseen.
 • Erasmus- vaihdossa olleiden opiskelijoiden tulee myös liittää alla mainitut Erasmus+ dokumentit After Exchange- lomakkeeseen.
 • Dokumentit tulee liittää lomakkeeseen erillisinä pdf-tiedostoina (koko max. 2 MB/ dokumentti).
 • Sähköistä lomaketta ei voi palauttaa ennen kuin sinulla on kaikki alla mainitut dokumentit.
 • Puutteellisesti täytetty After Exchange-lomake palautetaan opiskelijalle täydennettäväksi.
 • Älä lähetä dokumentteja sähköpostitse/postitse!

Erasmus+ dokumentit

Erasmus+ vaihtoon osallistuneiden opiskelijoiden tulee palauttaa myös alla mainitut dokumentit.

 • Liitä allekirjoitettu Erasmus+ learning agreement -lomakkeesi ARTSin Study Abroad portaalissa olevaan After Exchange-lomakkeeseen.
 • Liitä vaihtokohteen edustajan allekirjoittama Letter of Confirmation -lomake tai muu todistus vaihdon toteutuneista päivämääristä After exchange -lomakkeeseen, mikäli toteutuneet päivämäärät eivät käy ilmi virallisesta opintosuoritusotteestasi.
  • Huom. Todistukseksi vaihdon kestosta ei käy vaihdon alussa saatu läsnäolotodistus/hyväksyntäkirje, vaan todistuksen tulee olla laadittu vaihdon lopussa!
 • Täytä Erasmus+ OLS -kielitaitotestin toinen osio, jos tuloksesi testin ensimmäisestä osiosta oli alempi kuin C2. Linkki testiin lähetetään sinulle automaattisesti vaihdon päättymispäivämäärän perusteella.

 • Vastaa EU Survey -kyselyyn. Komissio lähettää linkin sähköiseen kyselyyn kaikille Erasmus+ -osallistujille automaattisesti vaihdon jälkeen.

Opintojen hyväksiluku

Saatuasi virallisen opintosuoritusotteen vaihtokohteestasi täytä Aallon sähköinen hyväksilukulomake mahdollisimman pian, jotta vaihto-opinnot voidaan sisällyttää tutkintoosi Aallossa. Sähköisen hakemuksen ja ohjeet löydät Opintojen hyväksiluku sivun alta. Mikäli sinulla on kysymyksiä hyväksilukuihin liittyen, ota yhteyttä oman koulutusohjelmasi opintokoordinaattoriin.

Apurahan toinen mahdollinen erä maksetaan sen jälkeen kun olet palauttanut kaikki yllämainitut vaihtodokumentit ja opintopisteet vaihtosi ajalta on viety Oodiin, mikäli olet suorittanut vaihdon aikana vaadittavan opintopistemäärän lukukaudessa.

 Kauppakorkeakoulu

After Exchange -lomake

Kirjaudu sisään kauppakorkeakoulun MoveON-portaaliin ja liitä After Exchange -lomakkeelle pyydetyt dokumentit. Voit aloittaa After Exchange -lomakkeen täyttämisen ja dokumenttien liittämisen heti vaihtosi päätyttyä. Älä kuitenkaan lähetä (submit) lomaketta ennen kuin olet liittänyt siihen kaikki vaaditut dokumentit.

Matkaraportti

Kaikkien vaihdossa olleiden opiskelijoiden tulee kirjoittaa matkaraportti. Ohjeet raportin kirjoittamiseen löytyvät alempana tältä sivulta. Matkaraportti tulee palauttaa noin kuukauden kuluessa vaihto-opintojen päättymisestä osoitteeseen after exchange -lomakkeen kautta. Matkaraportin voi halutessaan kirjoittaa myös yhdessä toisen samassa paikassa vaihdossa olleen kanssa (max. 2 opiskelijaa / raportti).

Matkaraportin voi korvata vaihdon aikana pidetyllä blogilla. Tämä edellyttää, että ilmoitat linkin blogiisi ennen vaihtoa ja käsittelet blogissasi samantyyppisiä teemoja, kuin matkaraportin osaltakin edellytetään. Blogin suosituskieli on englanti ja päivityksiä tulee tehdä vähintään kahdesti kuussa.

Opintosuoritusote vaihtoyliopistosta

Vaihtoyliopistot lähettävät viralliset opintosuoritusotteet usein suoraan kv. opiskelijapalveluihin, josta sitten välitämme otteet opiskelijoille. Kauppakorkeakoululle saapuvat paperiset suoritusotteet lähetetään opiskelijoille Weboodissa olevaan postitusosoitteeseen – tarkista, että osoitteesi on ajan tasalla! Mikäli kuitenkin saat suoritusotteen suoraan kotiisi, liitä siitä kopio After exchange -lomakkeelle. Tarkista vaihtokohteestasi, vaatiiko suoritusotteen saaminen toimenpiteitä sinulta vai lähetetäänkö se automaattisesti. Mikäli suoritusotteesi on tarkistettavissa vaihtoyliopiston järjestelmistä, ilmoitathan siitä Kauppakorkeakoulun kansainvälisiin opiskelijapalveluihin.

Vaihtoyliopiston opintosuoritusote on ainoa virallinen todistus opiskelijan vaihtojakson aikana suorittamista opinnoista, joten se kannattaa pitää tallessa.

Vaihto-opintojen hyväksiluku (muutoksia 1.1.2020 alkaen)

Kauppakorkeakoulu siirtyy vuoden 2020 alusta käyttämään vaihdon hyväksilukujen osalta Aalto-yliopiston sähköistä hyväksilukulomaketta. Opiskelijan näkökulmasta tämä tarkoittaa sitä, että jatkossa vaihdon hyväksilukua tulee aktiivisesti hakea vaihdon jälkeen sähköisellä lomakkeella aikaisemman automaattisen hyväksiluvun sijasta. Hyväksilukulomake löytyy täältä.

Huom! Global Management –opiskelijat täyttävät hyväksilukuhakemuksen vielä toistaiseksi paperisena. Kun suoritusote vaihdosta saapuu, tarkistetaan opinnot apurahan maksun osalta kv.opiskelijapalveluissa. Ohjeet opintojen hyväksilukemiseksi saat CEMS –ohjelmasta.

Huomioithan, että vaihto-opinnot voidaan hyväksilukea ja kirjata Oodiin vasta, kun vaihdon virallinen suoritusote vaihtoyliopistosta on käytettävissä. Suoritusotteiden saapuminen voi viedä useamman kuukaudenkin. Lisäksi sinulla pitää olla ajan tasalla ja voimassa oleva HOPS, jonka opintokoordinaattorisi on hyväksynyt. Vaihdossa suoritetut kurssit hyväksiluetaan kurssi kurssilta, eli jokainen suoritettu ja hyväksiluettu kurssi tulee näkyviin Aallon suoritusotteelle erillisenä aikaisemman könttähyväksiluvun sijasta. Opinnot arvostellaan hyväksytty/hylätty.

Mikäli olet vaihtosi aikana suorittanut opintoja sovittua vähemmän, tai mikäli aiot hyväksilukea osan vaihdossa sovitusti suorittamistasi kursseista osaksi koulutusohjelmaasi, tulee sinun suorittaa kauppakorkeakoulussa kansainvälistä sivuopintokokonaisuutta täydentäviä kursseja. Ilmoitathan osoitteeseen outgoing-biz@aalto.fi tai hyväksilukuhakemuksen yhteydessä, millä kursseilla aiot täydentää sivuopintokokonaisuudesta puuttuvat opintopisteet. Huomioi, että kansainvälistä sivuopintokokonaisuutta ei voida muodostaa tutkintoon, jos vaihtosuoritusten määrä kokonaisuudessa jää alle 18 op.

Ensisijaisesti täydentäviksi opinnoiksi sopivat Aalto-yliopistossa suoritetut vieraskieliset, kansainvälisesti suuntautuneet, kauppatieteelliset tai perustellusta syystä kauppatieteen opintoja tukevat kurssit muilta tieteenaloilta sekä vieraiden kielten kurssit, jotka ovat vähintään B1-tasoisia. Täydentäviksi opinnoiksi voidaan hyväksyä myös ulkomailla suoritettu, Aallon tutkintoon hyväksiluettu työharjoittelu sekä muissa yliopistoissa kuin Aallossa suoritettuja kursseja, mikäli ne on hyväksiluettu opiskelijan tutkintoon Aallossa ja täyttävät muut edellä mainitut kriteerit. AMK-kursseista täydentäviksi opinnoiksi sopivat ainoastaan Aalto-yliopiston, Haaga-Helian, Laurean, Metropolian ja Aasia-verkoston yhteistyötarjonnan kielikurssit, jotka ovat vähintään B1-tasoa.

Vaihdon palautelomake

Saat vaihtosi loppupuolella linkin sähköiseen palautelomakkeeseen, joka sinun tulee täyttää. Saamme sen avulla arvokasta tietoa mm. vaihtoyliopistojen akateemisesta tasosta ja mahdollisista ongelmista ja haasteista kunkin kohteen osalta.

Erasmus+ opiskelijat

 • Erasmus Letter of Confirmation 
  Erasmus-ohjelman kautta vaihdossa olevien tulee pyytää vaihtokouluaan täyttämään Erasmus Letter of Confirmation ja palauttaa se kv.opiskelijapalveluihin After Exchange -lomakkeen kautta vaihdon päätyttyä. Erasmus-maita ovat EU-maat, Norja, Islanti, Liechtenstein, Turkki ja Makedonia.

 • Allekirjoitettu opintosopimus
  Palauta vaihtoyliopistossasi allekirjoitettu opintosopimus lopullisine kursseineen kv. opiskelijapalveluihin After Exchange -lomakkeen kautta viimeistään palattuasi Suomeen.
 • OLS -kielitesti
  Kaikkien Erasmus-vaihdossa olleiden tulee suorittaa OLS-kielitesti (Online Linguistic Support) ennen ja jälkeen vaihdon. Opiskelija saa linkin järjestelmään automaattisesti määritellyn vaihdon ajankohdan ja -keston mukaan.
 • EU Survey / Participant report
  Erasmus -vaihdossa olleiden opiskelijoiden tulee täyttää myös EU Survey vaihtonsa jälkeen. Tämä on komission sähköinen palautelomake, joka lähetetään komission järjestelmästä opiskelijoille täytettäväksi automaattisesti vaihdon päättyessä.
 Tekniikan korkeakoulut (CHEM, ELEC, ENG, SCI)

Kirjaudu sisään tekniikan korkeakoulujen MoveON-portaaliin ja liitä After Exchange -lomakkeelle alla listatut dokumentit. Voit aloittaa After Exchange -lomakkeen täyttämisen ja dokumenttien liittämisen heti vaihtosi päätyttyä. Älä kuitenkaan lähetä (submit) lomaketta ennen kuin olet liittänyt siihen kaikki vaaditut dokumentit. Kun lomakkeesi on valmis ja olet painanut "submit", ilmoita asiasta oman koulusi vaihtokoordinaattorille sähköpostitse.

Vaihdon jälkeen palautettavat dokumentit

Nämä dokumentit kaikkien opiskelijoiden on palautettava vaihdon jälkeen

 • alkuperäinen suoritusote vaihtoyliopistosta
 • vaihtoraportti (ohjeet alla)
 • Aallon suoritusote, jolla näkyvät vaihtoyliopistosta tutkintoon hyväksiluetut kurssit (ei koske ELECin opiskelijoita)

Erasmus-opiskelijat

Yllä listattujen dokumenttien lisäksi Erasmus-opiskelijoiden on myös

 • palautettava vaihtoyliopiston täyttämä ja allekirjoittama Letter of Confirmation eli todistus vaihtosi kestosta: vaihtosi alku- ja loppupäivämäärä

 • palautettava Learning Agreement PDF (Learning Agreement DOCX), jossa on myös vaihtoyliopiston edustajan allekirjoitus

 • tehtävä OLS-kielitestin toinen osa (saat linkin testiin sähköpostitse vaihtosi lopussa)
 • vastattava komission Erasmus Participant Report -kyselyyn (saat linkin kyselyyn sähköpostitse vaihtosi lopussa)

Vaihdossa suoritettujen opintojen hyväksilukeminen

Hyväksilue vaihdossa suoritetut opinnot osaksi tutkintoasi Aallon yleisten hyväksilukuohjeiden mukaan.

Sinun tulee näyttää alkuperäinen vaihtoyliopiston myöntämä suoritusote koulutusohjelmasi suunnittelijalle/koordinaattorille kun jätät hyväksilukuhakemuksen. Sinun tulee toimittaa myös kurssikuvaukset vaihdossa suorittamistasi kursseista (esim. vaihtoyliopiston opinto-oppaasta tai kurssiportaalista). On oman etusi mukaista hankkia hyväksilukua varten mahdollisimman kattavat tiedot kursseista. Myös HOPSin päivittäminen saattaa olla tarpeen. Vaihto-opinnot kirjataan Aallon opintosuoritusrekisteriin mahdollisimman pian.

Vaihtoapurahasi toinen osa maksetaan kun olet toimittanut kaikki vaaditut dokumentit ja tehnyt hyväksiluvun, osoittaen että olet suorittanut vaihdossa vähintään 20 ECTS-opintopistettä / lukukausi.

Vaihtoraportti

 • Vaihtoraportin palauttaminen on yksi apurahan toisen osan saamisen edellytyksistä kaikissa korkeakouluissa. Vaihtoraporttiohje ei koske ARTSin opiskelijoita, sillä ARTSin opiskelijoiden tulee täyttää edellä mainittu sähköinen vaihtoraportti.
 • Palauta raportti pdf-muodossa, max. 2 MB.
 • Kirjoita raportti 1 kuukauden kuluessa vaihdon päättymisestä.
 • Suosituskieli on englanti, mutta voit kirjoittaa myös suomeksi tai ruotsiksi.
 • Mainitse oma koulutusohjelmasi Aallossa, vaihtoyliopistosi nimi ja vaihtoaika lukukauden tarkkuudella.
 • Vaihtoraportin pituus on min. 2500 sanaa + mahdolliset kuvat. Vaihtoraportit julkaistaan vaihtokohteita esittelevässä vaihtopaikkatietokannassa.
 • Raportin sisältö on julkinen. Jos et halua tietojesi näkyvän esim. Google-haussa, kirjoita raportti opiskelijanumerollasi. Muista lisäksi poistaa dokumentista "Author" ennen dokumentin tallentamista, jos et halua sen näkyvän dokumentin tiedoissa. Ohjeet tietojen poistamiseen (englanniksi)
 • Älä mainitse raportissasi henkilöitä nimeltä. Käsittele vaihtoraportissa seuraavia aiheita
 • Vaihtoon valmistautuminen
  • Mitä dokumentteja toimitit vaihtoyliopiston omassa hakuprosessissa? Kuinka kauan viisumin hankkimisessa kesti (jos sellainen tarvittiin)?
  • Matkustaminen vaihtoyliopistoon, ilmoittautuminen, vastaanotto, orientaatio
  • Mahdolliset haasteet
 • Yleistä opintoihin liittyvää tietoa
  • Lukukauden alkamis- ja päättymispäivämäärät (mukaanlukien orientaatio ja tentit)
  • Yleistä kursseista
  • Oliko kurssitarjonta riittävä?
  • Mitä kursseja ja miltä tasolta (kandi/maisteri) oli mahdollista valita? Minkä ohjelman kursseja opiskelit?
  • Kuinka vapaasti kursseja sai valita? Oliko kurssit valittava tietystä ohjelmasta?
  • Mikä oli opetuskieli?
 • Kerro jokaisesta ottamastasi kurssista seuraavat tiedot
  • Kurssin nimi ja kurssikoodi sekä taso (kandi/maisteri) ja laajuus opintopisteinä
  • Opetus- ja arviointimenetelmät (tentti, projekti, harjoitustyö jne.)
  • Kurssin sisältö
  • Oma arviosi kurssin hyödyllisyydestä
  • Omat positiiviset ja negatiiviset kommenttisi kurssista
 • Vapaa-aika ja muut opiskelun ulkppuoliset asiat
  • Elinkustannukset: mahdolliset maksut yliopistolla, tenttikirjat ja muut opintomateriaalit, asuminen, ruoka ja muut kulut
  • Vapaa-aika ja muihin opiskelijoihin tutustuminen
  • Tietoa kaupungista, lähiseudusta, ilmastosta ja kulttuurieroista
  • Matkustelu kohdemaassa
  • Hyödyllisiä vinkkejä
 • Loppukommentit
  • Suosittelisitko vaihtoyliopistoa muille opiskelijoille? Perustele vastauksesi.
  • Tekisitkö jotakin toisin, jos lähtisit nyt samaan kohteeseen uudelleen?
  • Mitä opit vaihtokokemuksen aikana?
  • Mitä opit itsestäsi vaihdon aikana tai vaihdon takia?
 • Liitä raporttiin ainakin yksi valokuva


Raportin tarkoitus on tarjota tietoa samaan kohteeseen valituille opiskelijoille sekä niille opiskelijoille, jotka haluavat vertailla eri yliopistoja ja maita ennen hakua. Kahden viimeisen kysymyksen on tarkoitus auttaa vaihtokokemuksen reflektoinnissa ja itsearvioinnissa.

Vaihdon apurahan toinen erä

 • Kun olet toimittanut kaikki vaihdon paluun dokumentit ja täyttänyt vaihdosta palaajan muut velvollisuudet, Aalto-yliopisto maksaa apurahasi toisen erän.
 • Jos dokumentteja ei ole palautettu tai muut vaihdollesi asetetut ehdot (kuten vaadittu opintopistemäärä) eivät ole toteutuneet, kirjoita selvitys tilanteestasi ja siihen johtaneista syistä ja lähetä se sähköpostitse oman korkeakoulusi vaihdon suunnittelijalle/koordinaattorille.
 • Jos vaihdon tavoitteet eivät ole täyttyneet ilman validia syytä, voidaan apurahan toinen erä jättää maksamatta joko kokonaan tai osittain. Mikäli vaihdossa suoritettujen opintopisteiden määrä jää merkittävästi alle vaaditun, voidaan myös jo maksettu apurahan ensimmäinen erä periä takaisin joko kokonaan tai osittain.
 • Huomioithan että apurahoja on mahdollista maksaa vain kahdesti kuussa ja Aallon palkkayksikkö tarvitsee tiedot maksettavista apurahoista hyvissä ajoin etukäteen. Tämä vaikuttaa apurahan toisen osan maksamisen ajankohtaan.
 • BIZin opiskelijat: Jos joudut täydentämään kansainvälistä opintokokonaisuutta Aallossa, on täydentävät opinnot oltava sovittuna ennen kuin apurahan toista osaa voidaan laittaa maksuun.

Valmistaudu paluushokkiin

Vaihto-opiskeluajan jälkeen oman kulttuurin uudelleen kohtaaminen voi tuntua oudolta: paluushokki tuleekin usein vastaan paljon odottamattomampana kuin vaihdon aikana mahdollisesti koettu kulttuurishokki. Palatessa shokki voi myös olla voimakkaampi kuin vieraaseen kulttuuriin saavuttaessa.

Oman paikan löytäminen uudelleen vanhassa ympäristössä vie oman aikansa. Ulkomailla ollessasi olet saanut paljon uusia kokemuksia. Voit kokea muuttuneesi ihmisenä vaihtovuotesi aikana, mutta elämä kotiympäristossä on säilynut samanlaisena kuin ennen vaihtoaikaasi tai toisaalta kotiympäristö onkin saattanut muuttua odottamattomalla tavalla. Paluuseen kannattaa valmistautua miettimällä, mikä edessä odottaa.

Vaihto-opiskelu on ainutlaatuinen elämys, joka avartaa maailmankuvaa. Matka maailmalle ei kuitenkaan pääty vielä siihen, kun palaat takaisin kotiin. Siitä se vasta alkaa.

Jaa vaihtokokemuksesi - stay global!

 • Osallistu Aalto-yliopiston järjestämään paluuorientaatioon.
 • Tule kertomaan vaihdostasi Aallossa järjestettäviin vaihtoinfoihin ja inspiroi muitakin lähtemään vaihtoon.
 • Ole aktiivinen ja osallistu kansainvälisten opiskelijoiden tuutorointiin opiskelijajärjestössäsi. Näin säilytät kansainvälisyyden elämässäsi kotikampuksellasi ja tarjoat arvokasta apua Suomeen saapuville opiskelijoille.
 • Jatka kieliopintoja kielikursseilla.
 • Olet saanut vaihdossa tärkeitä työelämätaitoja. Päivitä CV:si vastaamaan osaamistasi. 
 • Älä unohda elämystäsi. Jatka kansainvälisellä tiellä tulevaisuudessakin.