Suomeksi In English 

Språk- och kommunikationsstudier för alla studerande vid Aalto ordnas av Språkcentret som är en för hela universitetet gemensam serviceenhet. Språkcentrets mål är att ge alla universitetets studerande sådana praktiska språkkunskaper och kommunikativa färdigheter som ger en stadig grund för framgång i både studier och arbetsliv.

Språkcentret hör till det nationella språkcenterorganisationen FINELC och till den europeiska språkcenterorganisationen CERCLES.