På svenska | In English

Mitä ovat henkilökohtaiset opintojärjestelyt?Jokaisella Aallon opiskelijalla on oikeus saada henkilökohtaisia opintojärjestelyjä terveydellisten syiden perusteella. Henkilökohtaisten opintojärjestelyiden perusteena voi olla mikä tahansa terveydellinen syy, kuten aistivamma, mielenterveyden häiriö tai oppimisvaikeus.

Esimerkkejä mahdollisista opintojärjestelyistä voivat olla lisäajan saaminen (Aallossa 1h), erillinen tila, tietokoneen käyttö tai mukautetut aikataulut.

Jos tarvitset henkilökohtaisia opintojärjestelyjä opinnoissasi, toimi seuraavasti:

  1. Ota yhteyttä oman ohjelmasi      oppimispalveluihin ja sovi tapaaminen.
  2. Tuo tapaamiseen lääkärin,      psykologin tai jonkun muun asiantuntijan todistus.
  3. Tapaamisessa pohditaan, mitä      järjestelyjä tarvitset ja kuinka pitkäksi aikaa. Saat kirjallisen      suosituksen sovituista järjestelyistä. Suositus on voimassa kaikissa      Aallon korkeakouluissa.   
  4. Voit näyttää suosituksen      opettajalle ja tentin järjestäjälle, ja sopia järjestelyistäsi. Ota      yhteyttä mahdollisimman aikaisin, viimeistään ensimmäisen opetuskerran tai      tenttiin ilmoittautumisen yhteydessä.
  5. Ongelmatilanteissa ole      yhteydessä suosituksen antajaan.

Lisää tietoa henkilökohtaisista opintojärjestelyistä löydät https://www.aalto.fi/fi/palvelut/henkilokohtaiset-opintojarjestelyt

Monenlaiset oppijat -sivusto

Saavutettavuus

Saavutettavuus tarkoittaa, että yliopisto on esteetön, terveellinen ja turvallinen yliopisto, jossa tutkimus, opetus ja palvelut ovat kaikkien saavutettavissa. Tälle sivulle on kerätty yliopiston saavutettavuuteen ja esteettömyyteen liittyviä asioita.

Esteettömästi vaihtoon

Vaihtoon lähtevä opiskelija voi tarvita esteettömyyspalveluita vamman, sairauden tai esimerkiksi oppimisvaikeuden takia. Yksilöllisten järjestelyjen tarkoituksena on tukea vaihtoon lähtijän opiskelua ja arjen sujumista: asumista, liikkumista, vapaa-ajan osallistumismahdollisuuksia, terveyttä ja hyvinvointia. Tuen tarve ja laatu vaihtelevat yksilöllisesti, samoin myös ratkaisut.

Eri toimijoiden tarjoamat tukimuodot