Suomeksi | In English


Om du mister din studierätt till följd av att du inte har gjort någon läsårsanmälan ska du ansöka om förnyad studierätt.

Ansök om förnyad studierätt genom att fylla i pdf ansökan. Lämna in ansökan till studerandeservicen vid din högskola. Om försummelsen av anmälan har varat längre än ett läsår ska du till ansökan bifoga en målinriktad och genomförbar plan för hur du ämnar slutföra dina studier inom en skälig tid samt en redogörelse för varför du har försummat anmälan.

Ifall studierätten återinförs och du får rätt att anmäla dig uppbärs en återinskrivningsavgift på 35 euro. En grundexamensstuderande som anmäler sig som närvarande ska utöver återinskrivningsavgiften dessutom betala medlemsavgiften till studentkåren (AUS).

En förutsättning för att din studierätt ska återställas är att det återstår tid för att avlägga examen eller att du har beviljats tilläggstid. Om du försummar anmälan förbrukas den studietid som du har till ditt förfogande på samma sätt som för den som har gjort närvaroanmälan, trots att du inte har rätt att genomföra studier.

  File Modified
PDF File A005_fornyadstudieratt.pdf Sep 17, 2018 by Heli Heinola