Suomeksi | In English

Aalto-universitetets lärandetjänster (LES) upprätthåller studieregistret och ansvarar för studieförvaltningen. Nedan listas sådana ärenden som är gemensamma för alla studerande vid Aalto och som LES ansvarar för. Utöver de gemensamma ärenden som listas nedan kan det även finnas programspecifika ärenden, som du hittar information om på utbildningsprogrammens egna sidor.