Suomeksi | In English

Syftet med Aalto-universitetets karriärtjänster är att hjälpa dig att förbättra dina färdigheter inför arbetslivet och hjälpa dig i ditt jobbsökande för att smidigt uppnå ett jobb som motsvarar dina studier.

Aalto CareerWeb

Aalto CareerWeb (kräver Aalto inloggning) är en karriärportal, där du hittar information om alla tjänster som anges nedan för våra studerande.

  • I jobbportalen (kräver Aalto inloggning) hittar du arbetsplatser, praktikplatser och pro gradu-uppdrag som riktar sig till Aalto-universitets studerande och nyutexaminerade
  • Alla våra evenemang, inklusive träning, CV & LinkedIn kliniker, karriärevenemang och mässor
  • In­di­vi­du­ell arbetssökning och karriärrådgivning ge­nom tids­bok­ning
  • Tillgång till Going Global som ger dig information om arbets-och praktikplatser runtom i världen och tillgång till websidor med omfattande information om olika länder
  • Individuell karriärplanering (psykolog, karriärhandledare)
  • Stöd till praktik i Finland och utomlands
  • Information om Aalto utexaminerades placering i arbetslivet
  • Karriärrelaterad information och nyheter på CareerWeb, Facebook, Instagram och nyhetsbrev
  • Jobbsökning och karriärplaneringsguide (inklusive CV och ansökan exempel)

Karriärtjänster hjälper studerande på alla Aalto-högskolor. Vår kontaktinformation finns tillgänglig på Aalto CareerWeb.