Suomeksi | In English

Aaltos psykologtjänster för studeranden under terminen 2020-21

Aaltos psykologer vägleder studeranden huvudsakligen på distans under terminen 2020-21. Ifall du behöver service på plats, meddela detta då du kontaktar psykologtjänsterna.

Kom ihåg att hjälp finns att få också annanstans, se t.ex. https://www.nyyti.fi/sv/opiskelijoille/loyda-apua/.

Studiepsykologen kan du kontakta om studierna går trögt. Du kan vara i kontakt med studiepsykologen till exempel i följande situationer: du har svårt med tidsplanering, du får ingenting gjort, din motivation är försvunnen, du söker en studieteknik som passar dig, du upplever studierelaterad stress, eller du har svårt att orka med allt.

Karriärpsykologen är specialiserad på frågor gällande karriärplanering och fungerar som ett stöd i planeringen av din karriär och ditt liv, samt i övergången till arbetslivet. Karriärrådgivningen stöder dig i att bygga en meningsfull karriär, kartlägga olika möjligheter, fatta beslut och förbättra din självkänsla.

Studie- och karriärpsykologtjänsterna är tillgängliga för alla grundexamens- och fortsättningsstuderande vid Aalto-universitetet.

Aaltos psykologer ger servicerådgivning i Zoom (Starting Point of Wellbeing jour). Läs mera på Starting Point of Wellbeings nätsidor.


Tidsbeställning

Studiepsykologerna handleder och stöder de studerande i utmaningar som inlärning, motivation, självreglering, stresshantering och studiekapacitet.

Studiepsykologerna Paula Sjöblom, Sanni Saarimäki, Alli Mattila, Henna Niiva, Hannu Pesonen och Mikko Inkinen, och psykolog för doktorander Maria Törnroos betjänar studerande på Aalto-universitetets Otnäs campus i Otsvängen 1. Tjänsterna är avgiftsfria för studerande vid Aalto-universitetet. Vanligen kan varje studerande erbjudas 1-5 möten (45 min. per gång).

Du kan reservera tid hos studiepsykologen antingen per telefon eller per e-post. När du anmäler dig lönar det sig att ta fram följande förhandsuppgifter som gör det lättare att rikta tjänsterna rätt:

  • Namn och telefonnummer (viktigt med tanke på eventuella annulleringar)
  • Bakgrundsorganisationen (vilken högskola)
  • Eventuellt en kort lägesbeskrivning (varför söker du till studiepsykologen).
  • Har du träffat Aalto psykologerna tidigare?


Studiepsykologen tar kontakt med dig för att komma överens om mottagningstiden. Om du är tvungen att annullera din mottagningstid, ska du vänligen meddela i så god tid som möjligt så att någon annan behövande kan utnyttja tiden. Ditt samtal med studiepsykologen är konfidentiellt. Sekretessen baserar sig på tystnadsplikten som gäller alla professionella inom hälsovården.

I frågor om att planera sin karriär och att söka jobb lönar det sig att ta kontakt med karriärpsykolog Seija Leppänen.

Tidsbeställning till studiepsykolog: opintopsykologi(at)aalto.fi

Tidsbeställning till karriärpsykolog: seija.leppanen(at)aalto.fi

Psykolog för doktorander: docstudypsychologist(a)aalto.fi


Studiepsykologen tar kontakt med dig för att komma överens om mottagningstiden. Om du är tvungen att annullera din mottagningstid, ska du vänligen meddela i så god tid som möjligt så att någon annan behövande kan utnyttja tiden. Ditt samtal med studiepsykologen är konfidentiellt. Sekretessen baserar sig på tystnadsplikten som gäller alla professionella inom hälsovården.

I frågor om att planera sin karriär och att söka jobb lönar det sig att ta kontakt med karriärpsykolog Seija Leppänen.

Du får hjälp med den praktiska planeringen av studierna (t.ex. vilka kurser du kan välja, ersättande av kurser, individuell studieplanering (ISP), mm.) vid studerandeservicen vid din egen högskola och institution. Det finns studiehandledare, planerare och tutorer att rådfråga.
Studievägledning på svenska, kontakta Pia Rydestedt: pia.rydestedt@aalto.fi, tfn 050-560 8378, telegram @piarydestedt