Suomeksi | In English

Aaltos psykologtjänster för studeranden under terminen 2022-23

Studiepsykologen kan du kontakta om studierna går trögt, till exempel om du har svårt med tidsplanering, du får ingenting gjort, din motivation är försvunnen, du söker en studieteknik som passar dig, du upplever studierelaterad stress, eller du har svårt att orka med allt.

Karriärpsykologen är specialiserad på frågor gällande karriärplanering och fungerar som ett stöd i planeringen av din karriär och ditt liv, samt i övergången till arbetslivet. Karriärrådgivningen stöder dig i att bygga en meningsfull karriär, kartlägga olika möjligheter, fatta beslut och förbättra din självkänsla.

Aaltos psykologer stöder och vägleder avgiftsfritt och konfidentiellt alla grundexamensstuderande och doktorander vid Aalto-universitetet. För tillfället sker vägledningen huvudsakligen på distans, men i mån av möjlighet kan träffar ordnas även på campus. Du kan boka tid med e-post (se instruktionerna nedan) eller komma först på servicerådgivning utan tidsbeställning. Läs mera på Starting Point of Wellbeings nätsidor.

Notera att ifall din situation kräver sjukvård, kontakta även SHVS (arbetshälsan eller kommunal hälsovård om du är doktorand). Kom ihåg att hjälp finns att få också annanstans, se t.ex. https://www.nyyti.fi/sv/opiskelijoille/loyda-apua/.

Du får hjälp med den praktiska planeringen av studierna (t.ex. vilka kurser du kan välja, ersättande av kurser, individuell studieplanering (ISP), mm.) vid studerandeservicen vid din egen högskola och institution. Det finns studiehandledare, planerare och tutorer att rådfråga. Studievägledning på svenska, kontakta Pia Rydestedt: pia.rydestedt@aalto.fi, tfn 050-560 8378, telegram @piarydestedt.

Grupper, verkstäder och nätmaterial

Aaltos psykologer ordar olika grupper och verkstäder för att stöda studerandenas studieteknik, välmående samt karriärplanering. Det finns också nätmaterial inom dessa ämnen. Mera information om detta hittar du på dessa sidor.

Tidsbeställning

Du kan boka tid genom att från din egen Aalto-e-postadress skicka svar på frågorna nedan till den krypterade e-postadressen psychologist@aalto.fi.s. Vi rekommenderar att du klistrar in frågemallen nedan i ditt meddelande. Under mallen finns ett sammandrag av dataskyddsmeddelandet där du ser hur vi behandlar dina svar och andra personuppgifter som uppkommer i samband med den individuella vägledningen.

En psykolog kvitterar genom ett krypterat e-postmeddelande att din tidsbokning har tagits emot. I e-postmeddelandet finns en länk för att öppna det egentliga meddelandet. Se bilden nedan. Om du inte har fått svar inom fyra vardagar, kolla först din skräppostmapp och kontakta oss sedan på nytt.

Namn:

Aalto.fi-e-post:

Telefonnummer:

Högskola: ARTS    BIZ    CHEM    ELEC    ENG    SCI

Examensnivå: Kandidat    Magister    Doktor    Utbytesstuderande

Program/huvudämne:

År då din nuvarande examen inleddes:

Har du tidigare besökt en av AALTO-UNIVERSITETETS studie- eller karriärpsykologer     Nej     Ja

På vilket språk önskar du vägledning:    Finska    Engelska    Svenska

Vill du träffa en: Studiepsykolog  Karriärpsykolog

Jag vill helst träffas: Fysiskt    Via video    Via chatt    Per telefon

(Arbetssituation för doktorander: Aalto som arbetsgivare   Övrig arbetsgivare   Egen finansiering/stipendium   Arbetslös )

Vad vill du diskutera under mötet?

Datasäkerhet och sekretess

Psykologerna vid Aalto är yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården legitimerade av Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira). Psykologerna psykologie magistrar till grundutbildningen och största delen har även fortbildat sig inom relevanta ämnen.

Under ditt samtal med psykologen kan det komma upp privata saker som du inte vill att utomstående ska få veta. Psykologerna ser till att sekretessen uppnås under varje samtal.

Psykologerna gör anteckningar under samtalet. Läs mera om detta och arkivering från dataskyddsbeskrivningen.

Du kan ge feedback åt oss på psychologist(at)aalto.fi.

Som Aaltos studiepsykologer arbetar Paula Sjöblom, Sanni Saarimäki, Alli Mattila, Henna Niiva, Marja Turunen, Meeri Anttila och Mikko Inkinen, och som karriärpsykolog fungerar Seija Leppänen. Psykologernas arbetsrum finns på Aalto-universitetets Otnäs campus (Otsvängen 1, M-vingen).

Tidsbeställningsadressen finns under ”Tidsbeställning” ovan. Psykologernas personliga Aalto-adresser och tilläggsinformation finns i Aalto People.