Suomeksi | In English


Studiepsykologerna handleder och stöder de studerande i utmaningar som inlärning, motivation, självreglering, stresshantering och studiekapacitet.

Studiepsykologerna Merita Petäjä, Minna Nevala, Paula Sjöblom, Sanni Saarimäki och Henna Niiva betjänar studerande på Aalto-universitetets Otnäs campus i Otsvängen 1. Tjänsterna är avgiftsfria för studerande vid Aalto-universitetet. Vanligen kan varje studerande erbjudas 1-5 möten (45 min. per gång).

Tidsbeställning

Du kan reservera tid hos studiepsykologen antingen per telefon eller per e-post. När du anmäler dig lönar det sig att ta fram följande förhandsuppgifter som gör det lättare att rikta tjänsterna rätt:

  • Namn och telefonnummer (viktigt med tanke på eventuella annulleringar)
  • Bakgrundsorganisationen (vilken högskola)
  • Speciella önskemål om mottagningsplatsen (om det finns en sådan, se adresserna ovan)
  • Eventuellt en kort lägesbeskrivning (varför söker du till studiepsykologen).

Studerande kan beställa tid hos studiepsykologen på adressen opintopsykologi@aalto.fi.

 Vi tar kontakt inom tre arbetsdagar och du får tid inom 2 veckor från det du tagit kontakt. 

Studiepsykologen tar kontakt med dig för att komma överens om mottagningstiden. Om du är tvungen att annullera din mottagningstid, ska du vänligen meddela i så god tid som möjligt så att någon annan behövande kan utnyttja tiden.

Ditt samtal med studiepsykologen är konfidentiellt. Sekretessen baserar sig på tystnadsplikten som gäller alla professionella inom hälsovården.

I frågor om att planera sin karriär och att söka jobb lönar det sig att ta kontakt med karriärpsykolog Seija Leppänen: seija.leppanen@aalto.fi

Du får hjälp med den praktiska planeringen av studierna (t.ex. vilka kurser du kan välja, ersättande av kurser, individuell studieplanering (ISP), mm.) vid studerandeservicen vid din egen högskola och institution. Det finns studiehandledare, planerare och tutorer att rådfråga.
Studievägledning på svenska, kontakta Pia Rydestedt: pia.rydestedt@aalto.fi, tfn 050-560 8378, telegram @piarydestedt