Suomeksi | In English

Aaltos psykologtjänster för studerande under sommaren 2020


Psykologtjänsterna är tillgängliga under hela sommaren och vi erbjuder distansmottagningar. Det kan dock bli längre väntetider i juli för att många av våra psykologer har semester då. Vi ordnar inga verkstäder under sommaren.

Kom ihåg att det finns flera olika möjligheter att få hjälp och stöd också under sommaren, se t.ex. https://www.nyyti.fi/sv/opiskelijoille/loyda-apua/


Studiepsykologen kan du kontakta om studierna går trögt. Du kan vara i kontakt med studiepsykologen till exempel i följande situationer: du har svårt med tidsplanering, du får ingenting gjort, din motivation är försvunnen, du söker en studieteknik som passar dig, du upplever studierelaterad stress, eller du har svårt att orka med allt.

Karriärpsykologen är specialiserad på frågor gällande karriärplanering och fungerar som ett stöd i planeringen av din karriär och ditt liv, samt i övergången till arbetslivet. Karriärrådgivningen stöder dig i att bygga en meningsfull karriär, kartlägga olika möjligheter, fatta beslut och förbättra din självkänsla.


Studie- och karriärpsykologtjänsterna är tillgängliga för alla grundexamens- och fortsättningsstuderande vid Aalto-universitetet.


Psykologernas telefonrådgivning: +358 29 44 20080 (vardagar kl. 9-15, på finska och engelska), CLOSED FOR WEEK 28 (6-10.7.2020)

Tidsbeställning till studiepsykolog: opintopsykologi@aalto.fi

Tidsbeställning till karriärpsykolog: seija.leppanen@aalto.fiTidsbeställning

Studiepsykologerna handleder och stöder de studerande i utmaningar som inlärning, motivation, självreglering, stresshantering och studiekapacitet.

Studiepsykologerna Merita Petäjä, Minna Nevala, Paula Sjöblom, Sanni Saarimäki, Henna Niiva och Hannu Pesonen betjänar studerande på Aalto-universitetets Otnäs campus i Otsvängen 1. Tjänsterna är avgiftsfria för studerande vid Aalto-universitetet. Vanligen kan varje studerande erbjudas 1-5 möten (45 min. per gång).

Du kan reservera tid hos studiepsykologen antingen per telefon eller per e-post. När du anmäler dig lönar det sig att ta fram följande förhandsuppgifter som gör det lättare att rikta tjänsterna rätt:

  • Namn och telefonnummer (viktigt med tanke på eventuella annulleringar)
  • Bakgrundsorganisationen (vilken högskola)
  • Eventuellt en kort lägesbeskrivning (varför söker du till studiepsykologen).

Studerande kan beställa tid hos studiepsykologen på adressen opintopsykologi@aalto.fi.

Studiepsykologen tar kontakt med dig för att komma överens om mottagningstiden. Om du är tvungen att annullera din mottagningstid, ska du vänligen meddela i så god tid som möjligt så att någon annan behövande kan utnyttja tiden.

Ditt samtal med studiepsykologen är konfidentiellt. Sekretessen baserar sig på tystnadsplikten som gäller alla professionella inom hälsovården.

I frågor om att planera sin karriär och att söka jobb lönar det sig att ta kontakt med karriärpsykolog Seija Leppänen: seija.leppanen@aalto.fi

Du får hjälp med den praktiska planeringen av studierna (t.ex. vilka kurser du kan välja, ersättande av kurser, individuell studieplanering (ISP), mm.) vid studerandeservicen vid din egen högskola och institution. Det finns studiehandledare, planerare och tutorer att rådfråga.
Studievägledning på svenska, kontakta Pia Rydestedt: pia.rydestedt@aalto.fi, tfn 050-560 8378, telegram @piarydestedt