Suomeksi | In English


17.3.2020: För tillfälle ger studiepsykologerna vägledning på distans (telefon eller videosamtal). Tidsbeställning och närmare information om redskap för kommunikation via e-post opintopsykologi@aalto.fi


Studie- och karriärpsykologernas telefonrådgivning (huvudsakligen på finska och engelska)


Aaltos studerande erbjuds studie- och karriärpsykologrådgivning via telefon på vardagar kl. 9-15 under rådande undantagstillstånd. Aaltos psykologer stöder studerande i bekymmer relaterade till studierna. I praktiska frågor, t.ex. gällande kursarrangemang eller studieplanering, får du bäst svar av studerandeservice på din egen högskola eller ditt eget studieprogram.


Kontakta oss: +358 29 44 20080


Tidsbeställning

Studiepsykologerna handleder och stöder de studerande i utmaningar som inlärning, motivation, självreglering, stresshantering och studiekapacitet.

Studiepsykologerna Merita Petäjä, Minna Nevala, Paula Sjöblom, Sanni Saarimäki, Henna Niiva och Hannu Pesonen betjänar studerande på Aalto-universitetets Otnäs campus i Otsvängen 1. Tjänsterna är avgiftsfria för studerande vid Aalto-universitetet. Vanligen kan varje studerande erbjudas 1-5 möten (45 min. per gång).

Du kan reservera tid hos studiepsykologen antingen per telefon eller per e-post. När du anmäler dig lönar det sig att ta fram följande förhandsuppgifter som gör det lättare att rikta tjänsterna rätt:

  • Namn och telefonnummer (viktigt med tanke på eventuella annulleringar)
  • Bakgrundsorganisationen (vilken högskola)
  • Eventuellt en kort lägesbeskrivning (varför söker du till studiepsykologen).

Studerande kan beställa tid hos studiepsykologen på adressen opintopsykologi@aalto.fi.

 Vi tar kontakt inom tre arbetsdagar och du får tid inom 2 veckor från det du tagit kontakt. 

Studiepsykologen tar kontakt med dig för att komma överens om mottagningstiden. Om du är tvungen att annullera din mottagningstid, ska du vänligen meddela i så god tid som möjligt så att någon annan behövande kan utnyttja tiden.

Ditt samtal med studiepsykologen är konfidentiellt. Sekretessen baserar sig på tystnadsplikten som gäller alla professionella inom hälsovården.

I frågor om att planera sin karriär och att söka jobb lönar det sig att ta kontakt med karriärpsykolog Seija Leppänen: seija.leppanen@aalto.fi

Du får hjälp med den praktiska planeringen av studierna (t.ex. vilka kurser du kan välja, ersättande av kurser, individuell studieplanering (ISP), mm.) vid studerandeservicen vid din egen högskola och institution. Det finns studiehandledare, planerare och tutorer att rådfråga.
Studievägledning på svenska, kontakta Pia Rydestedt: pia.rydestedt@aalto.fi, tfn 050-560 8378, telegram @piarydestedt