Suomeksi | In English

Studier vid en annan Aalto högskola

Studerande vid Aalto-universitetet kan avlägga studier också vid en annan högskola inom Aalto. Du måste ansöka in till vissa bestämda biämnen och kurser, andra är fritt valbara.

Studier vid andra inhemska högskolor

Det är också möjligt för Aalto-universitetets studerande att ansöka om tillfällig rätt att avlägga studier vid ett annat finländskt universitet. Studierna ska ingå i studerandens kommande examen vid hemuniversitetet.

Avtalet om flexibel studierätt (JOO-studierätt) är riksomfattande. Ytterligare information finns i tjänsten Joopas (oppnär en ny flik).

Övriga samarbetsstudier

Aalto-universitetet och dess högskolor har utöver JOO-avtalet ingått även andra samarbetsavtal och nätverk som ger studerandena möjlighet att avlägga studier vid andra universitet. Här nedan presenteras samarbetsavtalen och nätverken i korthet, tilläggsinformation finns på nätverkens webbplatser.


 FITech-nätverksuniversitetet

Aalto-universitetet hör till FITech-nätverksuniversitetet, vilket gör det möjligt att studera enskilda kurser, biämnen eller en fullständig magisterexamen vid de andra universiteten inom nätverket. FITechs studieutbud består av utvalda kurser från nätverkets universitet. Det finns ett brett urval av kurser om bl.a. projektledning, energiteknik och informationsteknik. Alla studier är avgiftsfria och flera av kurserna kan avläggas helt eller delvis som nätstudier.

Bekanta dig med studierna och anmäl dig till kurserna på https://fitech.io/programmes-courses.

 Universitetens Asiennätverk

Målet för Asiennätverket är att vid medlemsuniversiteten komplettera och stärka undervisningen, forskarutbildningen och sakkunnigverksamheten som relaterar till Asien. Ett annat mål är att främja arbetsfördelningen och det branschöverskridande samarbetet i Asienrelaterade frågor mellan de universitet som ingår i nätverket. Asiennätverket stöder även internationellt samarbete, i synnerhet med asiatiska universitet. Målet för verksamheten är samhälleligt genomslag samt medverkan i den vetenskapliga och utbildningspolitiska debatten med anknytning till Asien.

Universitetens Asiennätverk erbjuder nätbaserad undervisning på grund-, fördjupad och forskarnivå. Utöver enskilda kurser är det möjligt att till exempel avlägga biämneshelheten Asian Programme. Det är ett flervetenskapligt studieprogram på grundstudienivå (25 sp), som ger gedigen grundläggande information om Asien till alla vars studie- eller karriärplaner har anknytning till området. Studierna ger en introduktion i samhällen, kultur och affärsekonomi i Ost-, Sydost- och Sydasien.

Hela undervisningen ordnas i lärmiljön Moodle på internet. Kurserna består av föreläsningar, skriftliga tentamina, övningar på webben och essäer. Undervisningen är avgiftsfri för studerande vid Aalto-universitetet. Tilläggsinformation om Asiennätverket och studierna finns på nätverkets webbplats:  http://www.asianet.fi/.

 UniPID – Finnish University Partnership for International Development

UniPID – Finnish University Partnership for International Development – är ett nätverk av finländska universitet som stöder mål med anknytning till universitetens globala ansvar. UniPID stärker och främjar mellanvetenskaplig utbildning och forskning i globala utvecklingsfrågor samt universitetens samhälleliga påverkan. UniPID stöder utbildning som anknyter till den globala utvecklingen i synnerhet genom att koordinera virtuella studier i hållbar utveckling, stöda finländska doktorander i utvecklingsforskning och årligen bevilja ett magisterpris för utvecklingsforskning. UniPID stöder forskningssamarbetet mellan medlemsuniversiteten och nätverkandet mellan forskarna såväl i Finland som med internationella partner. Genom UniPID deltar medlemsuniversiteten även i den nationella och internationella forsknings- och utvecklingspolitiska diskussionen och strävar efter att stärka högskoleutbildningens och forskningens roll i utvecklingssamarbetet samt påverka forskningsagendan inför de nationella och internationella globala utmaningarna.

UniPID koordinerar det engelskspråkiga och flervetenskapliga programmet för virtuella studier i internationell hållbar utveckling. Programmet består av ett mångsidigt urval virtuella kurser som omfattar fem studiepoäng, som är avgiftsfria för studerande vid alla medlemsuniversitet och lämpar sig som en del av såväl en lägre som en högre högskoleexamen. Studerandena kan även avlägga en biämneshelhet som omfattar 25 studiepoäng: Sustainability in Development. Kurserna erbjuds genom en virtuell lärplattform som är lätt att använda. Kursutbudet och registrering på UniPIDs webbplats: www.unipid.fi. Här finns även tilläggsinformation om nätverket.