Suomeksi | In English

Läs mer om Studievägledning på svenska här

Studierådgivning fås från den egna högskolan eller från studieprogrammet.

Lärandetjänsternas (LES) planerare, koordinatorer och studiesekreterare: Du kan alltid vända dig till personalen på lärandetjänsterna i alla frågor gällande studier.

  1. Programspecifika koordinatorer och planerare känner bäst till programmets innehållsmässiga krav
  2. Studiesekreteraren på ditt studieprogram ansvarar för processen av färdigställande/slutförande och studiernas registrering till studieregistret samt studiernas indelning/gruppering.
  3. Gällande internationella studier kan man vara i kontakt med den planerare som tar hand om internationella ärenden
  4. Gällande fortsatta studier kan man vara i kontakt med den planerare som ansvarar för forskarstudier
 1. Jämlik vägledning: Studierådgivare och Storasyskon hjälper i synnerhet till i början av studierna. I vissa utbildningsprogram jobbar deltidsanställda studierådgivare, som är äldre studeranden och som framskridit längre i sina studier. Du kan alltid vända dig till dem i alla frågor gällande studier och studiepraxis.
 2. Kursernas lärare: Studierådgivning ges även i samband med undervisningen. Till föreläsarna och assistenterna kan du alltid vända dig i studierelaterade ärenden. Kursspecifik studierådgivning ger den lärare (professorn, lektorn, föreläsaren, assistenterna osv.) som är ansvarig för kursen. Lärarna har i allmänhet mottagningstider, boka gärna träff på förhand.

 I en del av Aaltos högskolor ordnas även akademisk handledning, vars mål är att bl.a. öka samarbetet och växelverkan mellan lärare och studerande.

Annan väglendingsservice

 • Navigatorn stöder och hjälper personer under 30 år i frågor som rör allt från studier och arbetsliv till sociala relationer, ekonomi och välbefinnande. Läs mer: ohjaamot.fi/etusivu

 • Vamos stöder personer som är under 30 år och som riskerar att hamna utanför utbildning eller arbete. Om dina studier går trögt eller riskerar att lämna på hälft kan du vända dig till Vamos: hdl.fi/vamos

 • Nyyti ry främjar studerandes psykiska hälsa och studieförmåga: nyyti.fi/sv/

 • Stöd och vägledning för personer under 30 år: ungdomsliv.fi