Suomeksi | In English

Vid brådskande behov av sjukvård, kontakta hälsovårdscentralen eller jouren i din kommun. I situationer som kräver omedelbar vård kan du söka dig till närmaste jour eller ringa nödnumret.

I sådana hälsovårdsärenden som inte är brådskande kan en examensstuderande vara i kontakt med SHVS På SHVS:s webbplats hittar du även rikligt med nyttig hälsorelaterad information.

Nyyti ry erbjuder tips och verktyg för att främja det egna välbefinnandet.

Se också Starting Point of Wellbeing