Suomeksi | In English

Rörlighet utan hinder på campusområdet och i byggnaderna

  • Campuskartor
  • På servicekartan hittar du information om tillgängligheten i anslutning till byggnaderna. Högskolan har undervisningslokaler i flera olika byggnader. Byggnaderna har ramper och sanitetsutrymmen särskilt för rullstolsburna. Du kan be vaktmästarna om hjälp vid behov. Även de flesta studentrestauranger kan nås med rullstol.
  • Mobilappen AaltoSpace (på finska) hjälper dig att hitta och boka lediga rum
  • Hur du tar dig till campus (aalto.fi)
  • Byggnadernas öppettider (aalto.fi)

Anmäl störande hinder som du noterat till vaktmästaren i den närmaste byggnaden eller till det närmaste LES-servicestället.

Tillgängliga lärande- och forskningstjänster samt användning av teknisk utrustning

  • Vi rekommenderar att du berättar om dina önskemål beträffande studiearrangemangen i samband med att du anmäler dig till studierna. Se även individuella studiearrangemang
  • Frågor som gäller kompatibiliteten hos din tekniska utrustning kan du rikta till IT-servicestället eller per e-post till servicedesk@aalto.fi

Mer information om tillgänglighet samt nyttiga länkar