Suomeksi | In English


Aalto-universitet erbjuder många aktiviteter, stödformer och tjänster för sina studeranden. På Otnäs kampus kan du hitta de ovan nämnda tjänsterna. Utöver dessa har Aalto-universitetet en campus i Mikkeli.

Senaste nyheter, evenemang och utlysningar

  1. Kysely yliopistoympäristöstä auki 6.3. saakka | Enkäten om universitetets inlärningsmiljö öppen fram till 6 mars | Survey about the university environment open until 6 March 12 hours ago
  2. Christoph Treier föreläser på Aalto-universitetet om "GRIT" - Hemligheten bakom succé i studierna och karriären | Christoph Treier luennoi Aallossa 26.2.2020 20.02.2020
  3. Uudet Vastuullisen käyttäytymisen säännöt voimaan 1.8.2020 | Nya Regler för ansvarsfullt uppförande i kraft 1.8.2020 | New Rules of Conduct into force on 1 August 2020 25.02.2020
  4. Miikka Leinosen muistotilaisuus 26.2.2020 | Commemoriating moment for Miikka Leinonen on 26th February 21.02.2020
  5. Wind Power Summer School (5 ECTS) 9 Aug - 21 Aug 2020 in Denmark 20.02.2020Mera nyheter