Sivuaineen perustiedot

Koodi: ENG3045

Laajuus: 25 op

Kieli: suomi

Sivuaineen vastuuopettaja / vastuuprofessori: Jussi Leveinen

Kohderyhmä: Tekniikan alan koulujen opiskelijat paitsi Energia- ja ympäristötekniikkaa pääaineenaan opiskelevat. Esitietojen täyttyessä myös muiden koulujen opiskelijat.

Haku: Tekniikan alan opiskelijat voivat osallistua ilman hakua. BIZ- ja ARTS-opiskelijat hakevat sisäisen liikkuvuuden haun kautta.

Kiintiöt ja rajoitukset: ei

Esitiedot: Sivuaineen sisältämien kurssien esitiedot tulee tarkistaa WebOodista ja/tai MyCourses-oppmisympäristöstä.

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Energi- och miljöteknik; Energy and Environmental Technology

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Sivuaineen rakenne

koodi

Nimi

Opintopisteet

Sivuaineen pakolliset opinnot

20

Valitaan alla olevista neljästä kurssista vähintään kaksi kurssia

ENY-C2002

Energia ja ympäristö

5

ENY-C2003

Vesi- ja ympäristötekniikka

5

ENY-C2004

Geologia ja geomekaniikka

5

ENY-C2005

Geoinformation in Environmental Modelling

5

Sivuaineen valinnaiset opinnot

5

Valitaan yksi kurssi niin, että sivuaineen laajuus 25 op täyttyy.

ENE-C2001

Käytännön energiatekniikkaa

5

ENE-C3001

Energiasysteemit

5

MAA-C2001

Ympäristötiedon keruu

5

YYT-C2001

Hydrologian ja hydrauliikan perusteet

5

CHEM-C2610

Ympäristökemia ja ympäristönsuojelu (**

5

YYT-C2003

Georakentaminen ja kaivannaistuotanto

5

YYT-C3001

Management of environmental data and information (*

5

*) kurssia YYT-3001 Ympäristötiedon hallinta ei luennoitu 2016-2017. Kurssin tilalla sai suorittaa jommankumman Computation and Modelling in Engineering -sivuaineeseen kuuluvan kurssin MAA-C2005 Geometric Models in Engineering tai YYT-C3002 Application Programming in Engineering.

*) kurssin CHEM-C2610 tilalle käy myös YYT-C2002 Ympäristökemia -kurssi (luennoitu viimeistä kertaa 2016-2017)