Koodi: CHEM3037

Laajuus: 20–25 op

Kieli: suomi, osin englanti

Sivuaineen vastuuopettaja: Timo Laukkanen

Kohderyhmä: Sivuaine on tarkoitettu muille Aalto-yliopiston tekniikan koulujen opiskelijoille, ei kemiantekniikan kandidaattiopiskelijoille.

Soveltuu myös muiden koulujen ja yliopistojen sekä avoimen yliopiston opiskelijoille, joilla on perustiedot kemiasta.

Haku:

Kiintiöt ja rajoitukset: Hyväksytään enintään 50 opiskelijaa vuodessa.

Esitiedot: Perustiedot kemiasta. Sivuaineen sisältämien kurssien esitiedot tulee tarkistaa WebOodista ja/tai MyCourses-oppimisympäristöstä.

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Industri och miljö, Industry and Environment

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Sisältö

Sivuaine johdattaa opiskelijan teolliseen toimintaympäristöön erityiset kestävän kehityksen näkökulmasta. Samalla hahmottuvat tekniikan keinot ja mahdollisuudet vastata ympäristösuojelun haasteisiin ja yhteiskuntavastuullisen toiminnan periaatteet.

Sivuaineen rakenne

koodi

Nimi

Opintopisteet

Suositeltu suoritusaika

Kaikille yhteiset opinnot

10


CHEM-A1100Teollisuuden toimintaympäristö ja prosessit51. syksy/I-II
CHEM-E6125Environmental Management in Industry5

Valinnaiset opinnot

10–15


Valitaan kaksi tai kolme kursseista tai muu alaan liittyvä sivuaineen vastaavan opettajan hyväksymä opintokokonaisuus siten, että sivuaineen haluttu laajuus täyttyy
CHEM-A1110Virtaukset ja reaktorit5 1. kevät
CHEM-A2100Yksikköoperaatiot ja teolliset prosessit5 2. syksy
CHEM-C2110Materiaalitekniikan teolliset prosessit5 2. kevät
CHEM-C2120Industrial Processes in Bio and Chemical Technology5 2. kevät
ENY-C2002Energia ja ympäristö5
ENY-C2003Vesi- ja ympäristötekniikka5
CHEM-C2610Ympäristökemia ja ympäristönsuojelu5

Yksittäisten kurssien osalta kurssikuvauksen lisätiedoissa voidaan ilmoittaa mahdollisista osallistumisrajoituksista/ etusijamenettelyistä.