Sivuaineen perustiedot

Koodi: ENG3050

Laajuus: 25 op

Kieli: suomi

Sivuaineen vastuuopettaja / vastuuprofessori: Petri Kuosmanen

Kohderyhmä: Tekniikan alan koulujen opiskelijat. Esitietojen täyttyessä myös muiden koulujen opiskelijat.

Haku: Tekniikan alan opiskelijat voivat osallistua ilman hakua. BIZ- ja ARTS-opiskelijat hakevat sisäisen liikkuvuuden haun kautta, ks Hakuohjeet 2017-2018

Kiintiöt ja rajoitukset: ei

Esitiedot: Sivuaineen sisältämien kurssien esitiedot tulee tarkistaa WebOodista ja/tai MyCourses-oppimisympäristöstä.

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Intelligenta system inom ingenjörsvetenskaper; Intelligent Systems in Engineering.

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Sivuaineen sisältö

Insinööritieteiden älykkäät järjestelmät on kaikille Aalto-yliopiston opiskelijoille tarjottava kandidaatti vaiheen tekniikan erillinen sivuaine, joka antaa perustiedot moniteknisen järjestelmän tärkeimmistä teknologioista ja suunnitteluprosessista. Sivuaine toteutetaan Insinööritieteiden ja Sähkötekniikan korkeakoulujen välisenä yhteistyönä. Sivuaineen kursseille osallistuminen ei edellytä esitietoja.

Älykkäissä järjestelmissä yhdistyvät mekaniikka, elektroniikka sekä tietotekniikka erilaisten ohjaus-, säätö- ja kommunikaatiojärjestelmien muodossa. Suuri osa päivittäin käyttämistämme tai elämäämme vaikuttavista laitteista tai järjestelmistä on luonteeltaan älykkäitä järjestelmiä. Tämä koskee niin kuluttajatuotteita ja viihde-elektroniikkaa, rakennusautomaatiota ja interaktiivisia taideteoksia kuin tuotantojärjestelmiä ja tutkimuslaitteistojakin.

Uudet tuotteet tulisi alusta lähtien suunnitella moniteknisinä järjestelminä, mikä edellyttää poikkitieteellisiä ja yhteistyökykyisiä suunnitteluryhmiä sekä yhteensopivia suunnittelumenetelmiä ja -työkaluja. Tällä tavalla voidaan aikaansaada tuotteita, jotka ovat suorituskykyisempiä, energiatehokkaampia ja edullisempia kuin perinteiset ratkaisut tai tarjoavat sellaisia uusia toimintoja, joita perinteinen, erillisiin tieteenaloihin perustuva näkökulma, ei pysty tarjoamaan.

Aalto-yliopistossa Koneenrakennustekniikka ja Automaatio- ja systeemitekniikka ovat pitkään tehneet yhteistyötä mekatroniikan opetuksessa. Tämän tuloksena on voitu kouluttaa insinöörejä, joilla on oman tieteenalansa lisäksi hyvät tiedot mm. elektroniikasta ja säätötekniikasta, tuotesuunnittelusta ja mekaniikan perusteista. Älykkäät järjestelmät on sivuaine, joka tarjoaa mahdollisuuden poikkitieteellisen alan opiskeluun.

Sivuaineen kaikille yhteisiä (pakollisia) kursseja ovat Mechatronic Basics ja Mekatroniikan harjoitustyö. Harjoitustyökurssi tarjoaa mahdollisuuden opitun soveltamiseen pienryhmässä tehtävässä käytännön projektityössä. Harjoitustyön aihe on mahdollista valita opiskelijan oman mielenkiinnon mukaisesti.

Sähkötekniikan korkeakoulun opiskelijat valitsevat sivuaineen valinnaisista opinnoista kolme kurssia Insinööritieteiden korkeakoulun tarjoamista opinnoista. Insinööritieteiden korkeakoulun opiskelijat valitsevat sivuaineen valinnaisista opinnoista kolme kurssia Sähkötekniikan korkeakoulun tarjoamista opinnoista.

Muiden korkeakoulujen opiskelijat voivat koota valinnaisista kursseista omaan taustaansa parhaiten sopivat kurssit niin, että sivuaineen laajuus 25 op täyttyy. Yhteiset (pakolliset) kurssit ovat kaikille sivuaineen suorittajille samat.

Sivuaineen kurssien mahdolliset esitietovaatimukset tulee tarkistaa kurssitiedoista WebOodista ja/tai MyCourses-oppimisympäristöstä. Alla olevassa kurssiluettelossa olevia kurssikoodeja klikkaamalla pääsee kyseessä olevan kurssin WebOodissa oleviin tietoihin.

Sivuaineen rakenne

koodi

Nimi

Opintopisteet

Sivuaineen pakolliset opinnot

10

KON-C2004

Mechatronics Basics

5

KON-C3003

Mekatroniikan harjoitustyö (harjoitustyön aihe voidaan valita eri sovellusalueilta)

5

Sivuaineen valinnaiset opinnot muille kuin automaatio- ja systeemitekniikan opiskelijoille

15

Valitaan kolme kurssia niin, että sivuaineen laajuus 25 op täyttyy.

ELEC-C1230

Säätötekniikka

5
ELEC-A7100

C-ohjelmoinnin
peruskurssi

5
ELEC-C4210

Sähkötekniikka
ja elektroniikka

5
ELEC-C1320

Robotiikka

5

Sivuaineen valinnaiset opinnot muille kuin Kone- ja rakennustekniikan opiskelijoille

15

Valitaan kolme kurssia niin, että sivuaineen laajuus 25 op täyttyy.

KJR-C1001

Statiikka ja dynamiikka

5

KJR-C2002

Kontinuumimekaniikan perusteet

5

KJR-C2005

Tuotesuunnittelu

5

KON-C3002

Koneenosien suunnittelu

5