Sivuaineen perustiedot

Koodi: ENG3047

Laajuus: 25 op

Kieli: suomi

Sivuaineen vastuuopettaja / vastuuprofessori: Raine Mäntysalo

Kohderyhmä: Tekniikan alan koulujen opiskelijat paitsi Rakennettua ympäristöä pääaineenaan opiskelevat. Esitietojen täyttyessä myös muiden koulujen opiskelijat.

Haku: Tekniikan alan opiskelijat voivat osallistua ilman hakua. BIZ- ja ARTS-opiskelijat hakevat sisäisen liikkuvuuden haun kautta, ks Hakuohjeet 2017-2018

Kiintiöt ja rajoitukset: ei

Esitiedot: Sivuaineen sisältämien kurssien esitiedot tulee tarkistaa WebOodista ja/tai MyCourses-oppimisympäristöstä.

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Den byggda miljön; Built Environment.

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Sivuaineen rakenne

koodi

Nimi

Opintopisteet

 Periodi

RYM-C1001

Johdatus rakennetun ympäristön suunnitteluun

5

I-II

RYM-C1002

Yhdyskuntajärjestelmien ja -suunnittelun oikeudelliset perusteet

5

IV-V

RYM-C2001

Projektityökurssi I / yhdyskuntien suunnittelu

5

II

RYM-C2002

Rakennetun ympäristön talous ja johtaminen

5

I

RYM-C3001

Projektityökurssi II / yhdyskuntien suunnittelu

5

I