Sivuaineen perustiedot

Koodi: ARTS3033

Laajuus: 15-25 op

Kieli: suomi

Järjestävä laitos: Arkkitehtuurin laitos

Sivuaineen vastuuprofessori: Professori Aino Niskanen

Sivuaineen koordinaattori: Wille Leppämäki

Kohderyhmä: Kandidaattivaiheen opiskelijat: Aalto-yliopiston arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin opiskelijat sekä muiden pääaineiden ja yliopistojen opiskelijat. Sopii esimerkiksi Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun sisustusarkkitehtuurin pääaineopiskelijoille ja Insinööritieteiden korkeakoulun rakennetun ympäristön pääaineopiskelijoille.

Haku: Sivuaineeseen haetaan kevätlukukauden hauissa. Sivuaineen opiskelijavalinnat tehdään aikaisemman opintomenestyksen ja/tai motivaatiokirjeen perusteella. Arkkitehtuurin laitoksella opiskelevat ovat yhteydessä oman pääaineensa vastuuprofessoriin, joka on yhteydessä sivuaineen vastuuprofessoriin.

Aalto-yliopiston opiskelijat: Kevään sivuainehaku, katso hakuajat ja ohjeet: Hakuohjeet 2017-2018

Muiden suomalaisten yliopistojen opiskelijat: Kevään JOO-haussa JOOPAS-järjestelmässä https://haku.joopas.fi.

Kiintiöt ja rajoitukset: Arkkitehtuurin laitoksen opiskelijoiden (arkkitehtuuri ja maisema-arkkitehtuuri) lisäksi sivuaineeseen otetaan 10 muiden pääaineiden ja/tai JOO- opiskelijaa.

Esitiedot: ks. haku sekä kiintiöt ja rajoitukset.

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Arkitekturhistoria, History of Architecture

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Sivuaineen tavoitteena on antaa perustiedot arkkitehtuurin historian asemasta suomalaisessa yhteiskunnassa ja rakennetun ympäristön kehityksestä sekä yleisestä ja suomalaisesta arkkitehtuurihistoriasta. Keskeiset osaamistavoitteet ovat:

  • Opiskelija saa monipuoliset tiedot arkkitehtuurin historian alasta
  • Opiskelija oppii ymmärtämään rakennetun ympäristön muodostumis- ja muutosprosesseja
  • Opiskelija saa välineitä ja valmiuksia arkkitehtuurin historian tutkimusmenetelmiin

Sivuaineen rakenne

Koodi

Nimi

Opintopisteet

pakolliset opinnot

4

Sivuaineen laajuus on 15–25 op. Arkkitehtuurin pääaineen opiskelijat valitsevat oheisista kursseista sellaisia, jotka eivät kuulu heidän pakollisiin opintoihinsa

ARK-A1001

Arkkitehtuurin historian perusteet (luentokurssi)

4

vaihtoehtoiset opinnot

15-25

Opiskelija valitsee oheisesta luettelosta kursseja siten, että sivuaineen laajuus täyttyy. Kurssit valitaan opiskelijan kiinnostuksen ja vuotuisen opetustarjonnan mukaan.

ARK-A1002

Arkkitehtuurin historian harjoitustyö

3

ARK-C1000

Suomen ja Pohjoismaiden rakennustaide 1 (luentokurssi)

3

ARK-C1001

Suomen ja Pohjoismaiden rakennustaide 2 (luentokurssi)

3

ARK-C1002

Suomen ja Pohjoismaiden rakennustaide 3 (mittausleiri)

6

ARK-C1003

Kaupunkisuunnittelun historia

4

ARK-E1001

Modernista postmoderniin

6

ARK-C1004

Nykyajan arkkitehtuurin historia (luennoidaan vuorovuosin edellisen kanssa)

5-9

ARK-E1009

Arkkitehtuurin historian vaihtuvasisältöinen kurssi

1-10

ARK-E1008

Arkkitehtuurin historian erikoistyö

1-10