Sivuaineen perustiedot

Koodi: ARTS3034

Laajuus: 15-25  

Kieli: suomi, osa kursseista opetetaan englanniksi

Järjestävä laitos: Arkkitehtuurin laitos

Sivuaineen vastuuprofessori: Professori Aino Niskanen

Sivuaineen koordinaattori: Wille Leppämäki

Kohderyhmä: Maisterivaiheen opiskelijat: Aalto-yliopiston arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin opiskelijat sekä muiden pääaineiden ja yliopistojen opiskelijat

Haku:

Sivuaineen opiskelijavalinnat tehdään aikaisemman opintomenestyksen ja/tai motivaatiokirjeen perusteella. Arkkitehtuurin laitoksella opiskelevat ovat yhteydessä oman pääaineensa vastuuprofessoriin, joka on yhteydessä sivuaineen vastuuprofessoriin.

Aalto-yliopiston opiskelijat: Kevään sivuainehaku, katso hakuajat ja ohjeet Hakuohjeet 2017-2018

Muiden suomalaisten yliopistojen opiskelijat: Kevään JOO-haussa JOOPAS-järjestelmässä https://haku.joopas.fi.

Kiintiöt ja rajoitukset: Arkkitehtuurin laitoksen opiskelijoiden (arkkitehtuuri ja maisema-arkkitehtuuri) lisäksi sivuaineeseen otetaan 10 muiden pääaineiden ja/tai JOO- opiskelijaa. Studiokursseissa kurssikohtainen kiintiö on arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin opiskelijoille 10-15 ja muille opiskelijoille 5-0.

Esitiedot: ks. haku sekä kiintiöt ja rajoitukset.

Sivuaineen nimi muilla kielillä: Arkitekturhistoria, History of Architecture

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Sivuaineen tavoitteena on antaa perustiedot arkkitehtuurin historian asemasta suomalaisessa yhteiskunnassa ja rakennetun ympäristön kehityksestä sekä suomalaisen arkkitehtuurin kansainvälisistä kytköksistä ja korjaussuunnittelun keskeisistä työvälineistä.  Keskeiset osaamistavoitteet ovat:

  • Opiskelija saa monipuoliset tiedot arkkitehtuurin historian alasta
  • Opiskelija ymmärtää rakennetun ympäristön muodostumis- ja muutosprosesseja
  • Opiskelija tuntee ja ymmärtää vanhan rakennuksen korjaamisen periaatteita sekä osaa hankkia ja soveltaa siihen kuuluvaa tietoa (tutkimus- ja suunnitteluosaamista)
  • Opiskelija kehittää kriittistä, uutta luovaa lähestymistapaa
  • Opiskelija saa käytännön valmiuksia arkkitehtuurin historian tutkimusmenetelmiin

Sivuaine muodostaa arkkitehtuurin historian alaan monipuolisesti käsittelevän kurssikokonaisuuden, joka on suunniteltu arkkitehtuurin ja maisema-arkkitehtuurin pääaineopiskelijoille, mutta sopii sivuainekokonaisuudeksi myös esimerkiksi Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulun tila- ja kalustesuunnittelun opiskelijoille ja Insinööritieteiden korkeakoulun rakennustekniikan opiskelijoille.

Sivuaineen rakenne

koodi

Nimi

Opintopisteet

pakollinen esitieto

ARK-A1001

Arkkitehtuurin historian perusteet (luentokurssi) tai vastaavat tiedot, ks. tarkemmin alla

4

vaihtoehtoiset opinnot

15-25

Opiskelija valitsee oheisesta luettelosta kursseja siten, että sivuaineen laajuus täyttyy. Kurssit valitaan opiskelijan kiinnostuksen ja vuotuisen opetustarjonnan mukaan. Huom. Luentokurssi ”Arkkitehtuurin historian perusteet” tai vastaavat tiedot on pakollinen esitieto. Se kuuluu osana sivuaineeseen, mikäli sitä ei ole suoritettu aiemmin.

ARK-A1001

Arkkitehtuurin historian perusteet (luentokurssi)

4

ARK-C1003

Kaupunkisuunnittelun historia

4

ARK-E1001

Modernista postmoderniin

6

ARK-C1004

Nykyajan arkkitehtuurin historia (luennoidaan vuorovuosin edellisen kanssa)

5-9

ARK-E1002

Arkkitehtuurin historian tutkimuskohteita (studiokurssi)

10

Rakennussuojelu (studiokokonaisuus)

10

Rakennussuojelu (studiokokonaisuus) voi olla teoria- tai suunnittelupainotteinen ja se koostuu seuraavista osista: Rakennussuojelun yleiset perusteet 5 op + jokin seuraavista: Perinteiset rakenteet ja niiden korjaus 5 op (suunnittelupainotus.), Restaurointisuunnittelu 5 op (suunnittelupainotus.), Rakennushistoriaselvitys 5 op (teoriapainotus.). Kokonaisuuden osia voi suorittaa myös erillisinä kursseina.

ARK-E1003

Rakennussuojelun yleiset perusteet

5

ARK-E1004

Perinteiset rakenteet ja niiden korjaus (suunnittelupainotus)

5

ARK-E1005

Restaurointisuunnittelu (suunnittelupainotus)

5

ARK-E1006

Rakennushistoriaselvitys (teoriapainotus)

5

ARK-E1009

Arkkitehtuurin historian vaihtuvasisältöinen kurssi

1-10

ARK-E1008

Arkkitehtuurin historian erikoistyö

1-10