Sivuaineen perustiedot

Koodi: BIZ301

Laajuus: 24 op

Kieli: Suomi

Vastuuopettaja: Kristiina Mäkelä

Haku: Aalto-yliopiston yleinen sivuainehaku, katso hakuajat ja ohjeet Hakuohjeet 2017-2018

Kiintiöt ja rajoitukset: Kauppakorkeakoulun tutkinto-opiskelijat eivät voi suorittaa tätä sivuainetta. Korkeintaan 30 opiskelijaa muista Aallon kouluista voidaan valita suorittamaan sivuainetta lukuvuonna 2017-18. Syyskuun 2017 haussa lukuvuoden 2017-18 kiintiöstä jäljellä 11 paikkaa.

Sivuaineen sisältö ja rakenne

Liiketoimintaosaamisen perusteiden sivuaineen tavoitteena on, että kokonaisuuden suoritettuaan opiskelija tuntee valitsemiensa liiketoiminnan osa-alueiden perusteoriat ja -käsitteet.

Sivuaineen rakenne

Opiskelija valitsee alla olevista kursseista yhteensä 24 opintopisteen laajuiset opinnot (jos Yritysvastuu ja -etiikka on mukana, opintoja voi kertyä yhteensä 27 op). Kokonaisuuteen sisältyvillä kursseilla voi olla esitietovaatimuksia, jotka selviävät kurssikuvauksesta.