You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 5 Next »

Siirtymisen kuvaus

  • kuvaus siitä, mihin maisteriohjelmiin voi siirtyä ja miten kun tästä ohjelmasta on valmistunut
  • linkki mahd. sähköiseen järjestelmään


  • Korkeakoulutasolla määritellyt siirtymät Tutkintosäännön mukaan (linkataan tarpeen mukaan)
  • Taulukko?
  • Tarvitaanko lomake siirtyjille (kesken kandin)?