You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 7 Next »

Siirtymisen kuvaus

  • kuvaus siitä, mihin maisteriohjelmiin voi siirtyä ja miten kun tästä ohjelmasta on valmistunut
  • linkki mahd. sähköiseen järjestelmään


  • Korkeakoulutasolla määritellyt siirtymät Tutkintosäännön mukaan (linkataan tarpeen mukaan)


Ohjelman yhteystiedot

  • Ohjelman johtaja
  • Ohjelman opiskelijapalveluiden yhteystiedot
 Arkkitehtuuri

 Elokuvataiteen pääaineet
 Kuvataidekasvatus


 Lavastustaiteen pääaineet


 Muoti


 Muotoilu


 Sisustusarkkitehtuuri


 Visuaalisen viestinnän muotoilu