Syksyn 2019 palautuspäivämäärät ovat:

 • Valvojalle 25.9., lopullinen versio 16.10., esittely 20.-21.11.2019


Kevään 2020 palautukset

 • Valvojalle 9.1., lopullinen jättöpäivä 30.1., esittely 27.2.
 • Valvojalle 12.3., lopullinen jättöpäivä 30.3., esittely 27.4. HUOM! Tämä on viimeinen esittelymahdollisuus, jos haluat valmistua kesäkuun valmistujaisjuhlassa.
 • Valvojalle 14.4., lopullinen jättöpäivä 4.5., esittely 1.-2.6. HUOM! Tämä on viimeinen esittelymahdollisuus, jos haluat valmistua akateemisen vuoden 2019-2020 aikana.


Valvoja antaa hyväksynnän palauttaa työ.

Lopullista palautusta varten sinun tulee tallentaa työsi kirjaston tietokantaan tiivistelmineen. Palauta myös Maisterityön lomake (täytä niin pitkälle kuin pystyt) ohjelman opintokoordinaattorille.

HUOM! Vuoden 2020 alusta lähtien opinnäytettä ei tarvitse palauttaa kirjallisena, painettuna versiona, eikä painamisen kuluja korvata.

Valokuvataiteen opiskelija voi saada 250 euroa opinnäytteen kuluihin. Näistä tulee keskustella ja ne tulee hyväksyttää opinnäytteen valvojalla ETUKÄTEEN. Pyydä kulukorvauslomake opintokoordinaattorilta.Opinnäyteohjeet

(Opinnäyte, kypsyysnäyte ja tiivistelmä)

Ennen kuin alat kirjoittaa opinnäytettäsi, tutustu alla oleviin ohjeisiin ja tekijänoikeuskysymyksiin.

Opinnäyteohje maisteri (In English here)


 Kypsyysnäyteohjeet

Kypsyysnäyte kandidaatin tutkinnossa

Taiteen ja tekniikan kandidaatin tutkintoon kuuluva kypsyysnäyte suoritetaan osana kandidaatin opinnäyteseminaaria. Kypsyysnäyte suoritetaan koulusivistyskielellä. Opiskelija osallistuu opinnäyteseminaarin yhteydessä järjestettäviin tekstityöpajoihin, joissa tehdään harjoituksia ja tutustutaan tekstiesimerkkeihin, käsitellään opiskelijoiden tekstinäytteitä ja saadaan pajan vetäjältä henkilökohtaista palautetta ja tukea kirjoittamiseen. Tekstipajaan osallistuminen, oman tekstin prosessointi ja hyväksytty tekstinäyte korvaavat perinteisen koemaisen kypsyysnäytteen.

Kypsyysnäyte maisterin, arkkitehdin ja maisema-arkkitehdin tutkinnossa

Maisterin tutkinnossa opinnäytteen tiivistelmä on samalla ylemmän korkeakoulututkinnon kypsyysnäyte.

Jos opiskelija on jo alemmassa korkeakoulututkinnossa suorittanut vaadittavat kieliopinnot ja kypsyysnäytteen koulusivistyskielellään, hänen ei enää tarvitse osoittaa niitä ylempään korkeakoulututkintoon kuuluvissa opinnoissaan. Tällöin tiivistelmästä tarkistetaan vain asiasisältö.

Jos opiskelija ei ole suorittanut aiemmassa tutkinnossaan vaadittavia kieliopintoja ja kypsyysnäytettä, siitä tarkistetaan asiasisällön lisäksi kieliasu. Tällöin tiivistelmä on kirjoitettava aina myös koulusivistyskielellä.

Muulla kuin suomen tai ruotsin kielellä koulusivistyksen saaneilla opiskelijoilla tiivistelmästä tarkastetaan vain asiasisältö.

 Opinnäytteen jättäminen arvioitavaksi

Huom! Kun opinnäytteesi on valmis, varmista valvojaltasi/ohjaajaltasi, että voit jättää sen tarkastettavaksi.

Muistilista opinnäytteen jättämisestä arvioitavaksi

 • Varmista, että opinnäytteesi sisältää tiivistelmän. Tiivistelmä on suositeltavaa liittää opinnäytteeseen opinnäytetiivistelomakkeella, joka löytyy valikosta tiivistelmäohjeet ja lomakkeet suojattuna Word-tiedostona. Kandidaatin opinnäytteen tiivistelmä tehdään työn kielellä, maisterin opinnäytteiden ja diplomitöiden tiivistelmä tehdään lisäksi vähintään yhdellä käännöskielellä.
 • Tallenna työsi PDF-tiedostona Aalto-yliopiston oppimiskeskuksen sähköiseen julkaisuarkistoon eAge-järjestelmän kautta (ohjeet alla).
 • HUOM! Mikäli olet palauttanut työsi tarkastukseen 1.8.2019 - 31.12.2019, voit hakea tukea kolmen tarkastukseen jätetyn sidotun kappaleen painatuskuluihin (1.1.2020 jälkeen painettuja kirjoja ei enää vaadita tarkastukseen). Painatuskulujen enimmäiskorvausmäärä on 150 €. Korvausta voi hakea vain kerran. Korvaus maksetaan toteutuneita kuluja ja kuittia vastaan.
 PDF/A tiedoston laatiminen

Opinnäyte tallennetaan tietokantaan PDF-muodossa ja suosituksena on Suomessa noudatettavan arkistointikäytännön mukaisesti PDF/A-muoto. PDF/A on PDF-tiedostomuodon versio, joka soveltuu pitkäaikaiseen säilyttämiseen ja se sisältää kaikki tarvittavat tiedot visuaalisen ulkoasun säilyttämiseksi. Kirjasto suosittelee versioita PDF/A-1a, PDF/A-1b ja PDF/A-2, jotka ovat standardoitu ISO-standardina.

Dokumentin voi muuntaa PDF/A -muotoon useilla eri ohjelmilla. Tässä muutama muunto-ohje:

 • Microsoft Word 2010: File » Save As --> Save as type = PDF -> Options --> Valitse: ISO 19005-1-compliant (PDF/A)
 • PDF-XChange 4.0: Print --> PDF-XChange 4.0 -> Properties -> General --> Valitse: PDF/A-1b (RGB)
 • Open Office 3.2 Writer: File --> Export as PDF --> Valitse: PDF/A-1a

Tiedosto kannattaa myös tehdä kooltaan web-julkaisemiseen sopivaksi. eAge-järjestelmään tallennettavien tiedostojen suositeltavin koko on alle 20 Mb ja paljon kuvia sisältävien tiedostojen alle 100 Mb. Yli 100 Mb tiedosto kannattaa tehdä uudelleen pienempänä ennen tallennusta, koska suurten tiedostojen avaaminen tietoverkossa voi tuottaa ongelmia lukijoille. eAge-järjestelmässä tiedostokoon yläraja on 500 Mb.

PDF/A-muunnoksen jälkeen opiskelijan vastuulla on tarkistaa, että tiedosto on muodostunut oikein ja on yhdenmukainen kansitettujen kappaleiden kanssa.

PDF-tiedoston nimeäminen

Nimeä pdf-tiedosto ilman ääkkösiä muotoon koulunlyhenne_julkaisuvuosi_sukunimi_etunimi.pdf. (esim. ARTS_2013_meikalainen_matti.pdf.)


Ongelmatilanteissa apua tarjoavat:

 • IT Servicedesk (servicedesk@aalto.fivastaa neuvonnasta PDF/A-konversioon liittyvissä asioissa

 • eAGE-helpdesk (eage@aalto.fiauttaajos esimeAGE-tallennus on mennyt väärin ja halutaan tallentaa uudelleen

 • Aaltodoc-help (aaltodoc-help@aalto.fiauttaa siinä vaiheessa, kun jo Aaltodociin lähetetyn työn tiedoille pitää tehdä joku muutos tai lisäys


 Opinnäytteiden elektroninen arkistointi
 • Tee työstäsi PDF/A-tiedosto. Työ arkistoidaan yhtenä tiedostona, joten liitä opinnäytteen tiivistelmälomake ja mahdolliset liitteet samaan tiedostoon itse työn kanssa.
 • Tallenna halutessasi työn kansikuva erillisenä kuvatiedostona png-tiedostomuodossa.
 • Kirjaudu eAGE-järjestelmään Aalto-tunnuksillasi. HUOM: sinulla pitää olla  tiedossasi seuraavat asiat:

  OMAT HENKILÖTIEDOT (myös opiskelijanumero)

  OPINTOTIEDOT (mitä tutkintoa olet suorittamassa)

  OPINNÄYTTEEN METATIEDOT:

  Valvojan etu- ja sukunimi

  Ohjaajan / ohjaajien etu- ja sukunimi, tutkinto, työnantaja ja yhteystiedot (sähköpostiosoite ja puhelinnumero)

  Tieto siitä, tehtiinkö työ toimeksiantona ulkopuoliselle taholle

  ASIASANAT JA AVAINSANAT

  6-12 työsi keskeisintä sisältöä kuvaavaa sanaa tai termiä työn kielellä
  Ohje opinnäytteen asiasanoittamiseen


 • Täytä lomake Opinnäytteen tiedot -välilehdellä ja paina Tallenna.
 • Lisää opinnäytteen PDF-tiedosto välilehdelle Opinnäyte.
 • Voit lisätä työn kansikuvan png-tiedostomuodossa välilehdelle Opinnäytteen kansi, jolloin se tulee Aaltodoc-julkaisuarkistoon opinnäytteesi metatietojen yhteyteen.
 • Lähetä opinnäyte kirjastoon Asian tiedot -välilehdeltä painamalla Lähetä.


Ongelmatilanteissa apua tarjoavat:

 • IT Servicedesk (servicedesk@aalto.fi) vastaa neuvonnasta PDF/A-konversioon liittyvissä asioissa

 • eAGE-helpdesk (eage@aalto.fi) auttaa, jos esim. eAGE-tallennus on mennyt väärin ja halutaan tallentaa uudelleen

 • Aaltodoc-help (aaltodoc-help@aalto.fi) auttaa siinä vaiheessa, kun jo Aaltodociin lähetetyn työn tiedoille pitää tehdä joku muutos tai lisäys

 Opinnäytteet AaltoDoc julkaisuarkistossa

Kaikki hyväksytyt opinnäytteet ja opinnäytteiden metatiedot arkistoidaan Aaltodoc-julkaisuarkistoon. Voit opinnäytettä tallentaessasi määritellä, haluatko opinnäytteen kokotekstin olevan myös julkisesti saatavilla Aaltodoc-julkaisuarkiston kautta. Voit määritellä eAgessa myös muiden tietojen julkaisemista.

Opinnäytteen julkaisupäivää voi halutessaan siirtää enintään yhdellä (1) vuodella sen hyväksymispäivämäärästä. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi muiden julkaisujen, patenttihakemusten tai yrityssalaisuuksien vuoksi opinnäytettä ei ole pakko julkaista heti. Huomaa kuitenkin, että työ on tästä huolimatta julkinen opinnäyte, joka pidetään nähtävillä. Opinnäyte on nähtävillä oppimiskeskuksen asiakaskoneilla ja saatavilla pyydettäessä luettavaksi sähköpostin välityksellä.

Mikäli et anna julkaisulupaa, on arkistoitava pdf-tiedosto joka tapauksessa pyydettäessä saatavilla oppimiskeskuksesta, se on myös luettavissa oppimiskeskuksen tiloissa, mutta sitä ei julkaista verkossa.

Lisätiedot:

Mikäli sinulla on kysyttävää opinnäytteiden palauttamisesta tai tallentamisesta, ota yhteyttä koulutusohjelmasi opintokoordinaattoriin tai Opinto- ja opiskelijapalveluiden palvelupisteeseen.

Mikäli sinulla on kysyttävää Aaltodoc-julkaisuarkiston opinnäytteisiin liittyen ota yhteyttä: marja.malmgren@aalto.fi.


Ongelmatilanteissa apua tarjoavat:

 • IT Servicedesk (servicedesk@aalto.fi) vastaa neuvonnasta PDF/A-konversioon liittyvissä asioissa

 • eAGE-helpdesk (eage@aalto.fi) auttaa, jos esim. eAGE-tallennus on mennyt väärin ja halutaan tallentaa uudelleen

 • Aaltodoc-help (aaltodoc-help@aalto.fi) auttaa siinä vaiheessa, kun jo Aaltodociin lähetetyn työn tiedoille pitää tehdä joku muutos tai lisäys