Suomeksi

Kandidaatintyö koostuu kolmesta osa-alueesta:


KTK- tutkielmaseminaari 2 op

Kandidaatintyö tiivistelmineen 10 op

Kypsyysnäyte 0 op

KTK- tutkielmaseminaari 2 op

Ilmoittaudu oman erikoistumisalueesi kandidaattiseminaariin Oodissa tai ohjelmasi suunnittelijan ohjeiden mukaisesti. Seminaareja järjestetään usein sekä keväällä että syksyllä ja mahdollisesti myös kesällä. Seminaarityö tukee sinua kandidaatintyön tekemisessä ja saat työllesi ohjaajan.


KTK- tutkielmaseminaarit Oodissa:

Johtaminen

Laskentatoimi

Markkinointi

Rahoitus

Taloustiede

Tieto- ja palvelujohtaminen

Viestintä (ohjelma ei hyväksy enää uusia opiskelijoita)

Yritysjuridiikka

Kandidaatintyö 10 op

Saat ohjeet kandidaatintyön kirjoittamiseen kandidaattiseminaarissa ja ohjaajaltasi.

Tutkielman kansilehti

Kandidaatintutkielmaan tulee liittää kansilehti. Tutkielman kansilehti laaditaan työn kielellä. Kansilehtimalli löytyy suomeksi (word) ja englanniksi (word).

Tutkielman tiivistelmä (abstract)

Kandidaatintutkielman nimi ja tiivistelmä tallennetaan työn kielellä. Huom! tiivistelmällä (abstract) ei tarkoiteta kypsyysnäytettä! Kandidaatintutkielman tiivistelmälomake englanniksi ja suomeksi.

Tutkielman jättäminen viralliseen tarkastukseen

Kun tutkielma on täysin valmis ja ohjaaja on antanut luvan työn palauttamiseen, voit jättää työn viralliseen tarkastukseen. Tutkielmaa ei voi jättää tarkastukseen keskeneräisenä tai osissa. Tutkielmasta annettua arvosanaa ei voida korottaa (Kauppakorkeakoulun tutkintosääntö 2013, 48 §). Opiskelijan tulee olla ilmoittautunut yliopistoon läsnäolevaksi tutkielmaa jättäessään.

Jos haluat valmistua tiettynä valmistumispäivänä tai tiettyyn päivään mennessä, tarkista tutkielman palauttamisen ja valmistumisen hakemisen aikarajat täältä.


 1. Kirjaudu MyCoursesiin ja rekisteröidy etusivulla työtilan jäseneksi. Valitse oman laitoksesi MyCourses-työtila:

  Johtamisen laitos (erikoistumisalueet: johtaminen, viestintä)
  Laskentatoimen laitos (erikoistumisalueet: laskentatoimi, yritysjuridiikka)
  Markkinoinnin laitos (erikoistumisalue: markkinointi)
  Taloustiede (erikoistumisalue: taloustiede)
  Tieto- ja palvelujohtaminen (erikoistumisalue: ISM, ent. liiketoiminnan teknologia)
  Rahoitus (erikoistumisalue: rahoitus)

 2. Tallenna MyCoursesin palautuskansioon kypsyysnäyte sekä tutkielma PDF/A-tiedostona (Sopivat muodot: PDF/A-1a, -1b, -2a ja -2b. Ei PDF/A-3a tai 3b). PDF/A-tiedostoon tulee liittää tutkielman kansilehti ja tiivistelmälomake. Ohjaaja arvioi tutkielman ja tarkastaa kypsyysnäytteen sisällön osalta. Kielentarkastaja tarkastaa kypsyysnäytteen kotimaisen kielen osalta.

  Lisätietoa PDF/A-muotoon konvertoinnista: https://aaltodoc.aalto.fi/doc_public/ohjeet/aaltodoc_pdf_a.pdf

 3. Lataa tutkielma vielä Oppimiskeskukselle eAge-järjestelmän kautta.

  Oppimiskeskukselle eAge-järjestelmän kautta ladattava versio on tutkielman arkistointia ja virallista hyväksymisprosessia varten. Opiskelija myös päättää eAge-järjestelmässä, antaako hän tutkielman kokotekstin julkaisuluvan.


Tutkielman lopullisen version tietojen syöttäminen ja tiedoston tallennus MyCourses- ja eAge-järjestelmiin on kaikille tutkielmansa palauttaville opiskelijoille pakollista.

Kypsyysnäyte

Ks. erillinen välilehti.

Tarkastuslista kandidaatiksi valmistumiseen:

 • Olen saanut ohjaajaltani luvan tutkielman jättämiseen viralliseen tarkastukseen
 • Olen palauttanut MyCoursesiin kypsyysnäytteen ja tutkielman kansilehtineen ja tiivistelmineen
 • Olen ladannut tutkielmani eAge- järjestelmän kautta Oppimiskeskukselle arkistointia varten
 • Olen hakenut valmistumista (kandidaatiksi valmistuvat opiskelijat)
 In English

Bachelor’s thesis consists of three parts:


Bachelor’s thesis seminar 2 op

Bachelor’s thesis 10 op

Maturity test 0 op

Bachelor’s thesis seminar 2 op

Enroll to your specialization area’s bachelor’s thesis seminar in Oodi or follow the instructions given to you by your study coordinator. Seminars are usually held during both spring and autumn and possibly during summer. The objective of the seminar is to support student in preparing a bachelor’s thesis.


Bachelor's thesis seminars in Oodi:

Management and Strategy

Accounting

Marketing

Finance

Economics

Information and Service Management

Corporate Communication

Business Law

Bachelor’s thesis 10 op

You will receive information about writing the bachelors thesis during the bachelor’s thesis seminar.

Cover page and abstract of the thesis

The student must attach a cover page and an abstract in the same PDF/A file with the thesis. Download the templates to see the correct layout.The cover page of thesis and abstract are submitted in the language that has been used to write the thesis.

Submitting the final version of your thesis

When the student wishes to submit the final version of their thesis, the thesis has to be completely ready, and the supervisor has to have given their permission to submit the thesis. The thesis cannot be submitted unfinished or in several parts. The grade given for the thesis cannot be upgraded. The student has to be enrolled as attending when submitting the thesis.

If you aim to graduate on a specific graduation date, please check on time when is the latest deadline to submit the final version of your thesis. The schedule of graduation dates can be found here.


 1. Log in to MyCourses and enroll to the appropriate workspace. Please choose your department:

  Department of Management studies (specialisation area: management)
  Department of Accounting (specialisation area: accounting, business law)
  Department of Marketing (specialisation area: marketing)
  Department of Economics (specialisation area: economics)
  Deparmtent of Information and Service Management (specialisation area: ISM, former Business Technology)
  Department of Finance (specialisation area: finance)

 2. Submit your thesis on PDF/A form (Suitable forms: PDF/A-1a, -1b, -2a and -2b. No PDF/A-3a or 3b) on MyCourses. The thesis file should include thesis, cover page and abstract. In addition, the maturity test (executive summary) has to be submitted to MyCourses. The supervisor evaluates the thesis and checks the maturity test (executive summary) for its content. The language consultant checks the maturity test for Finnish/Swedish language.

  Information about converting the file to PDF/A:

  https://aaltodoc.aalto.fi/doc_public/ohjeet/aaltodoc_pdf_a.pdf

 3. Submit an identical PDF/A file of your thesis on eAge for Learning Center’s archive.

Please note that submitting the final version of the thesis and saving the data to MyCourses and eAge is obligatory for all students wishing to get their thesis work evaluated.

Maturity test 0 op

See the separate page.

Graduation and ordering the diploma

In order to graduate, you have to order your diploma from the Learning Services. The Bachelor's diplomas are awarded approximately once a month with the exception of August. More information here.

Checklist:

 • My supervisor has given their permission to submit the thesis to evaluation
 • I have submitted the thesis and maturity test to MyCourses on PDF/A form
 • I have downloaded the thesis through eAge to the Learning Center for their archive
 • I have ordered my diploma (graduating students)