Suomeksi

Kauppakorkeakoulun kanditutkielmat palautetaan sähköisenä MyCoursesiin.

Checklist

 • Olen saanut ohjaajaltani luvan tutkielman jättämiseen viralliseen tarkastukseen.
 • Palauta kypsyysnäyte sekä tutkielma MyCoursesiin.  
 • Lataa tutkielma eAge-järjestelmän kautta Oppimiskeskukselle (ent. kirjasto) arkistointia varten.

Tutkielman kansilehti

Kandidaatintutkielmaan tulee liittää kansilehti. Tutkielman kansilehti laaditaan työn kielellä. Kansilehtimalli löytyy suomeksi (word) ja englanniksi (word).

Tutkielman tiivistelmä (abstract)

Kandidaatintutkielman nimi ja tiivistelmä tallennetaan työn kielellä. Huom: tiivistelmällä (abstract) ei tarkoiteta kypsyysnäytettä! Kandidaatintutkielman tiivistelmälomake englanniksi ja suomeksi.

Kanditutkielman jättäminen viralliseen tarkastukseen

Kun opiskelija jättää tutkielmansa viralliseen tarkastukseen, on työn oltava täysin valmis ja ohjaaja on antanut luvan työn jättämiseen. Tutkielmaa ei voi jättää tarkastukseen keskeneräisenä tai osissa. Tutkielmasta annettua arvosanaa ei voida korottaa (Kauppakorkeakoulun tutkintosääntö 2013, 48 §). Opiskelijan tulee olla ilmoittautunut yliopistoon läsnäolevaksi tutkielmaa jättäessään.

Kun tutkielman lopullinen versio on valmis eli siihen ei enää ole tulossa muutoksia, opiskelija tallentaa tutkielmansa sähköisen PDF/A-version MyCoursesiin virallista tarkastusta varten. Tutkielman PDF/A-versio palautetaan MyCoursesin palautuslaatikkoon ohjaajalle tutkielman arviointia varten ja toinen kappale ladataan Oppimiskeskukselle (ent. kirjasto) eAge-järjestelmän kautta. Myös kypsyysnäyte tallennetaan MyCoursesiin. Ohjaaja arvioi tutkielman ja tarkastaa kypsyysnäytteen sisällön osalta. Kielentarkastaja tarkastaa kypsyysnäytteen kotimaisen kielen osalta.

Huom! Jotta voit jättää tutkielmasi virallista tarkastusta varten Mycourses-järjestelmään, sinun tulee tehdä tutkielmastasi yhtenäinen PDF/A-tiedosto (sis. tutkielman kansilehti ja tiivistelmälomake).
Lisätietoa PDF/A-muotoon konvertoinnista: https://aaltodoc.aalto.fi/doc_public/ohjeet/aaltodoc_pdf_a.pdf

Oppimiskeskukselle eAge-järjestemän kautta ladattava versio on tutkielman arkistointia ja virallista hyväksymisprosessia varten. Opiskelija myös päättää eAge-järjestelmässä, antaako hän tutkielman kokotekstin julkaisuluvan.

Ohjeet tutkielman palauttamiseen

 1. Kirjaudu MyCoursesiin ja rekisteröidy etusivulla työtilan jäseneksi. Valitse oman laitoksesi Mycourses-työtila:

  Johtamisen laitos (erikoistumisalueet: johtaminen, viestintä)
  Laskentatoimen laitos (erikoistumisalueet: laskentatoimi, yritysjuridiikka)
  Markkinoinnin laitos (erikoistumisalue: markkinointi)
  Taloustiede (erikoistumisalue: taloustiede)
  Tieto- ja palvelujohtaminen (erikoistumisalue: ISM, ent. liiketoiminnan teknologia)
  Rahoitus (erikoistumisalue: rahoitus)

 2. Tallenna MyCoursesin palautuskansioon kypsyysnäyte sekä tutkielman PDF/A-tiedosto. PDF/A-tiedostoon tulee liittää tutkielman kansilehti ja tiivistelmälomake.
 3. Lataa tutkielma vielä Oppimiskeskukselle (ent. kirjasto) eAge-järjestelmän kautta (linkki eAge-järjestelmään MyCoursesin työtilassa).


Tutkielman lopullisen version tietojen syöttäminen ja tiedoston tallennus MyCourses- ja eAge-järjestelmiin on kaikille tutkielmansa palauttaville opiskelijoille pakollista.

 In English

Bachelor’s thesis is submitted on MyCourses for official evaluation.

Checklist

 • Supervisor has given the permission to submit the thesis:
 • Submit the maturity test and financial version of the thesis to MyCourses (BIZ Maturity Test and Thesis)
 • Download the thesis through eAge to the Learning Centre (former library) for their archive 
 • Order diploma (graduating students)

Cover page of the thesis

The student must attach the cover page (this template can be used for both Bachelor and Master level theses) and the abstract in the same PDF file with the thesis. The cover page of thesis is   submitted in the language that has been used to write the thesis.

Bachelor’s thesis abstract

Bachelor’s thesis: the title of the thesis and the abstract are submitted in the language that has been used to write the thesis.

Submitting the final version of your thesis

When the student wishes to submit the final version of their thesis, the thesis has to be completely ready, and the supervisor has to have given their permission to submit the thesis. The thesis cannot be submitted unfinished or in several parts. The grade given for the thesis cannot be upgraded. The student has to be enrolled as attending when submitting the thesis.

If you aim to graduate on a specific graduation date, please check on time when is the latest deadline to submit the final version of your thesis. The schedule of graduation dates can be found here.

When the final version of the thesis is ready (thus, no more changes are to be made), the student submits the thesis as an electronic PDF/A file on MyCourses (BIZ Maturity Test and Thesis) for official evaluation. In addition, the maturity test (executive summary) has to be submitted to MyCourses. The supervisor evaluates the thesis and checks the maturity test (executive summary) for its content. The language consultant checks the maturity test for Finnish/Swedish language.

When you want to submit your thesis for evaluation, please follow the instruction below

 1. The student logs in to MyCourses and enrolls to the workspace. Please choose your department:

Department of Management studies (specialisation area: management)
Department of Accounting (specialisation area: accounting, business law)
Department of Marketing (specialisation area: marketing)
Department of Economics (specialisation area: economics)
Deparmtent of Information and Service Management (specialisation area: ISM / Business Technology)
Department of Finance (specialisation area: finance)

2. Submit your thesis (PDF/A) and the maturity test (executive summary) on MyCourses.

3. Submit an identical PDF/A file of your thesis on eAge.

Please note that submitting the final version of the thesis and saving the data to MyCourses and eAge is obligatory for all students wishing to get their thesis work evaluated.

Graduation and ordering the diploma

In order to graduate, you have to order your diploma from the Learning Services. The Master's diplomas are awarded approximately once a month with the exception of August.