På svenska

Kandidaattiseminaarin tavoitteet ja sisältö

Kandidaattiseminaari koostuu pakollisista luennoista ja harjoituksista, joissa opitaan yleisiä akateemisia taitoja ja tietoja. Seminaarin aikana laaditaan opinnäyte eli kandidaatintyö, joka tulee saattaa valmiiksi seminaarin aikana. Opinnäytettä ohjaa työn aiheen tarjoava tutkija.

Ennakkovaatimukset kandidaattiseminaariin:

  1. Kandi-HOPS pitää olla hyväksytty

    • Jos ei ole, laadi se Oodissa tämän tilaisuuden jälkeen ja lähetä hyväksyttäväksi
    • Jos et osaa käyttää Oodia kandi-HOPS:n laadintaan, kysyä apua opintotoimistosta

2. Ilmoittautuminen Oodissa oman tutkinto-ohjelman kandiseminaariin

3. Riittävä määrä opintoja

Suuntaa antava opintopisteraja 80 op mutta idea on, että sinulla on riittävät edellytykset tarttua aiheeseen, perehtyä siihen ilman kohtuutonta esitietojen lukemista samalla, kun kirjoitat kandityötä

Kandidaattiseminaari ja -työ tehdään tyypillisesti 3. opiskeluvuotena

Opiskelijat esittelevät työnsä julkisesti ja valmistautuvat käymään sen tiimoilta kriittistä keskustelua vertaisryhmän ja yleisön kanssa. Kirjallisen ja suullisen tieteellisen ilmaisun kehittämiseen saa seminaarin aikana tukea luennoilla ja opettajien vetämissä työpajoissa. Lisäksi seminaarin aikana suoritetaan osana työpajoja kanditutkintoon kuuluva kypsyysnäyte.

Katso lisätietoja kandidaattiseminaarisi MyCourses-sivuilta.