På svenska

Insinööritieteiden kandidaattiohjelman johtaja

varadekaani, professori Kirsi Virrantaus

Koulutusohjelman oppimispalvelut

Koulutusohjelman oppimispalveluihin voit olla yhteydessä kaikkiin tutkinnon suorittamiseen liittyvissä asioissa, kuten henkilökohtaisen opintosuunnitelman (HOPS) vahvistaminen, opintojen ryhmittely, hyväksilukuasiat, vaihto-opintosuunnitelmat, JOO- ja sisäisen liikkuvuuden hakemukset, opintoneuvonta ja valmistuminen.

Kandidaattiohjelman suunnittelija

Katri Koistinen, puhelin +358 50 413 8773
sähköposti: katri.koistinen@aalto.fi
käyntiosoite: K1-talo, Otakaari 4, huone K105

Keskusteluajan varaaminen: Vihta-ajanvarausjärjestelmä

Energia- ja ympäristötekniikan (ENY)
pääaineen koordinaattori


Erika Ruohonen, puhelin + 358 50 347 6498
sähköposti: erika.ruohonen@aalto.fi
käyntiosoite: K1-talo, Otakaari 4, huone K105

Keskusteluajan varaaminen: Vihta-ajanvarausjärjestelmä

Kone- ja rakennustekniikan (KJR)
pääaineen koordinaattoriVirpi Ojala +358 50 442 0774(1.1.2020 alkaen)
sähköposti: virpi.ojala@aalto.fi
käyntiosoite: K1-talo, Otakaari 4, huone K104c

Keskusteluajan varaaminen: Vihta-ajanvarausjärjestelmä

Rakennetun ympäristön (RYM)
pääaineen koordinaattori

Erika Ruohonen, puhelin +358 50 347 6498
sähköposti: erika.ruohonen@aalto.fi
käyntiosoite: K1-talo, Otakaari 4, huone K105

Keskusteluajan varaaminen: Vihta-ajanvarausjärjestelmä

Insinööritieteiden korkeakoulun opiskelijapalvelupiste

Otakaari 4 / K1-talo, huone 102 (Otaniemi/Espoo)

 • voi ilmoittautua lukuvuodelle (ensisijaisesti WebOodissa, ks. ohje
 • voi hoitaa nimenmuutokset opiskelijarekisteriin (osoitetiedot voit muuttaa itse WebOodissa)
 • hoidetaan opiskelijoiden rekisteröintiin ja opinto-oikeuksiin liittyvät asiat
 • saa virallisia opiskelutodistuksia (virallisia, sähköisesti allekirjoitettuja suoritusotteita voit tulostaa WebOodista)
 • voi noutaa valmiita tutkintotodistuksia ja ilmoittautua todistustenjakotilaisuuksiin Huom! Myös opintoneuvojien ja harjoitteluneuvojan vastaanottoaikoina palvelupisteeltä voi noutaa tutkintotodistuksia, suoritusotteita ja opiskelutodistuksia.
 • Postiosoite:  Oppimispalvelut, PL 14100, 00076 AALTO
 • Sähköpostiosoite: studies-eng@aalto.fi
 • Aalto-yliopiston yhteinen helpdesk-osoite: opiskelijapalvelut@aalto.fi
 • Puhelin:  050 3478 230
 • Aallon yhteinen opiskelijapalvelupuhelin: 029 442 9280 (ma–to klo 915 ja pe klo 914  )

Avoinna tiistaisin ja torstaisin klo 1214 .

Poikkeuksia aukioloajoissa:

Aalto-yliopiston Starting Point

Otakaari 1, huone Y199

 • opiskelu- ja läsnäolotodistukset

 • viralliset opintorekisteriotteet

 • lukukausi-ilmoittautumiset

 • nimen- ja osoitteenmuutokset

Katso aukioloajat


ENG opintoneuvojat / study advisors

Sähköposti: advisors-eng@aalto.fi
Postiosoite: ENG Opintoneuvola, Otakaari 4, 102, PL 14100, 02150 Espoo
Vastaanottopaikka: Otakaari 4, K102
Puhelinnumero vastaanottoaikoina 050 4064409, myös WhatsApp ja Telegram.

Löydät opintoneuvojat Facebookista: "Aalto ENG Opintoneuvola"
Päivystys / Mottagning / Reception (Room 102, Otakaari 4)

Vastaanottoajat 4. periodissa

Julia Mickos (ruotsinkieliset asiat) maanantaisin klo 10–13
Alexandra Bruncrona
(opiskelijavaihto) tiistaisin klo 9–12
Arina Värä
perjantaisin klo 9–12

Muina aikoina ajanvaraus Vihdan kautta, Vihta.aalto.fi

Ohjelman suunnittelijoihin tai koordinaattoreihin voit ottaa yhteyttä sähköpostitse tai varata ajan Vihta-ajanvarausjärjestelmän kautta

Starting point

Käyntiosoite: Kandidaattikeskus, Otakaari 1, huone Y199a.

https://into.aalto.fi/display/yhteystiedot/Yhteystiedot (myös muutokset aukioaikoihin)
Opiskelijapalvelupuhelin: 029 442 9280 on avoinna ma-to klo 9-15 ja pe klo 9-14
Sähköposti: opiskelijapalvelut@aalto.fi
Insinööritieteiden korkeakoulun oppimispalveluiden koko henkilökunnan yhteystiedot

 Insinööritieteiden korkeakoulun oppimispalveluiden koko henkilökunnan yhteystiedot


Insinööritieteiden korkeakoulun opiskelijapalvelupiste

Otakaari 4 / K1-talo, huone 102 (Otaniemi/Espoo)

 • voi ilmoittautua lukuvuodelle (ensisijaisesti WebOodissa, ks. ohje
 • voi hoitaa nimenmuutokset opiskelijarekisteriin (osoitetiedot voit muuttaa itse WebOodissa)
 • hoidetaan opiskelijoiden rekisteröintiin ja opinto-oikeuksiin liittyvät asiat
 • saa virallisia opiskelutodistuksia (virallisia, sähköisesti allekirjoitettuja suoritusotteita voit tulostaa WebOodista)
 • voi noutaa valmiita tutkintotodistuksia ja ilmoittautua todistustenjakotilaisuuksiin
 • Postiosoite:  Oppimispalvelut, PL 14100, 00076 AALTO
 • Sähköpostiosoite: studies-eng@aalto.fi
 • Aalto-yliopiston yhteinen helpdesk-osoite: opiskelijapalvelut@aalto.fi
 • Puhelin:  050 3478 230
 • Aallon yhteinen opiskelijapalvelupuhelin: 029 442 9280 (ma–to klo 915 ja pe klo 914)
Avoinna tiistaisin ja torstaisin klo 1214.

Huom! Myös opintoneuvojien ja harjoitteluneuvojan vastaanottoaikoina palvelupisteeltä voi noutaa tutkintotodistuksia, suoritusotteita ja opiskelutodistuksia.

Aalto-yliopiston Starting Point

Otakaari 1, huone Y199

 • opiskelu- ja läsnäolotodistukset

 • viralliset opintorekisteriotteet

 • lukukausi-ilmoittautumiset

 • nimen- ja osoitteenmuutokset

Katso aukioloajat

Ohjelmien opiskelijapalvelut

Insinööritieteiden kandidaattiohjelma

Katri Koistinen, suunnittelija

Insinööritieteiden kandidaattiohjelma

 • opiskelijavalinnat
 • koulutusohjelman opetussuunnitelma

huone 105, Otakaari 4, PL 14100
puh. 050 413 8773
katri.koistinen@aalto.fi

Keskusteluajan varaaminen

Erika Ruohonen, koordinaattori

Energia- ja ympäristötekniikka

 • HOPS, opintojen ryhmittely
 • vaihto-opintosuunnitelmat, hyväksilukuasiat
 • JOO- ja sisäisen liikkuvuuden hakemukset
 • opintoneuvonta

Rakennettu ympäristö

 • HOPS, opintojen ryhmittely
 • vaihto-opintosuunnitelmat, hyväksilukuasiat
 • JOO- ja sisäisen liikkuvuuden hakemukset
 • opintoneuvonta

huone 105, Otakaari 4, PL 14100
puh. 050 3476498
erika.ruohonen@aalto.fi

Keskusteluajan varaaminen

Virpi Ojala, koordinaattori


Kone- ja rakennustekniikka

 • HOPS, opintojen ryhmittely
 • vaihto-opintosuunnitelmat, hyväksilukuasiat
 • JOO- ja sisäisen liikkuvuuden hakemukset
 • opintoneuvonta

huone 104c, Otakaari 4, PL 14100
puh. 050 4420774
virpi.ojala@aalto.fi

Keskusteluajan varaaminen 

Tiina Nikander, koordinaattori

 • kandidaattiseminaarit
 • korkeakoulun yhteiset ENG iltatentit

huone 105, Otakaari 4, PL 14100
puh. 050 4341493
tiina.nikander@aalto.fi

Tiia Pelkonen, opintosihteeri

 KJR ja ENY

 • tutkintotodistukset
 • suoritusten kirjaaminen 

huone 105, Otakaari 4, PL 14100
puh. 050 4131816
tiia.pelkonen@aalto.fi

Opintoneuvojat

Erilaiset opiskeluun ja opintojen edistymiseen liittyvät valinnat, yleinen opintoneuvonta- ja ohjaus, HOPS:in tekeminen, WebOodin/Sisun käyttö, kurssivalinnat- ja korvaavuudet sekä palautteen antaminen

ks. yhteystiedot

Vastuuopettajat

 • opintosuoritukset
 • kurssipalaute

HUOM: Kurssin vastuuopettajan vastuulla on, että tiedot hyväksytyistä opintosuorituksista annetaan 4 viikon kuluessa. Julkaisupaikka on ylleensä kurssin MyCourses-sivu. (OOS 30 §)

Kysy suorituksista ensin kurssin vastuuopettajalta. Opettajan toimitettua suoritustiedot opintopalveluihin, ne kirjataan muutaman arkipäivän kuluessa. Tämän jälkeen voit ongelmatapauksissa olla yhteydessä opintopalveluihin, studies-eng@aalto.fi.

Maisteriohjelmat

Advanced Energy Solutions (AAE, ENGin pääaineet), Energy Technology (EEN), Mechanical Engineering (MEC)

Mari Rummukainen
(Jaakko Kölhin sijainen),
suunnittelija


 • maisterivaiheen opiskelijavalinnat
 • koulutusohjelman opetussuunnitelma
 • opiskelijoiden neuvonta
 • vaihto-opintosuunnitelmat
 • hyväksilukuasiat
 • JOO- ja FITech-hakemukset

huone 104b, Otakaari 4, PL 14100
puh. 050 4414038
mari.j.rummukainen@aalto.fi

Keskusteluajan varaaminen

Helena Suonsilta,
koordinaattori

koulutusneuvoston sihteeri

MEC:

 • diplomityö: aihe ja hyväksyminen
 • valmistuminen
 • neuvonta
 • HOPS
 • lisäaika

huone 104b, Otakaari 4, PL 14100
puh. 050 3089633,
helena.suonsilta@aalto.fi

Keskusteluajan varaaminen

Sanni Valkeapää,
koordinaattori
 EEN, AAE:
 • diplomityö: aihe ja hyväksyminen
 • valmistuminen
 • neuvonta
 • HOPS, vaihto-opintosuunnitelmat
 • hyväksilukuasiat
 • JOO- ja sisäisen liikkuvuuden hakemukset
 • lisäaika
 • maisterivaiheen opiskelijavalinnat
 • koulutusohjelman opetussuunnitelma

huone 145, Otaniementie 9, PL 17000
puh. 050 4339710
sanni.valkeapaa@aalto.fi
Keskusteluajan varaaminen

Geoinformatics (GIS), Real Estate Economics (REC), Spatial Planning and Transportation Engineering (SPT), Water and Environmental Engineering (WAT), Creative Sustainability in Real estate and Water Management (CS in RE&WM) ja Urban Studies and Planning in Real Estate Economics (USP in REE)

Päivi Kauppinen, suunnittelija


 • koulutusohjelman opetussuunnitelma
 • maisterivaiheen opiskelijavalinnat
 • HOPS, vaihto-opintosuunnitelmat
 • hyväksilukuasiat
 • JOO- ja sisäisen liikkuvuuden hakemukset
 • lisäaikahakemukset
 • neuvonta

huone 104b, Otakaari 4, PL 14100
puh. 050 5987232
paivi.kauppinen@aalto.fi
Keskusteluajan varaaminen:
Vihta-järjestelmän kautta tai sähköpostitse

Virpi Ojala, koordinaattori

 • neuvonta
 • suoritusten kirjaaminen
 • opintojen ryhmittely
 • diplomityöt
 • valmistuminen ja tutkintotodistukset

huone 104c, Otakaari 4, PL 14100
puh. 050 4420774
virpi.ojala@aalto.fi
Keskusteluajan varaaminen

Harri Långstedt, koordinaattori  (WAT-ohjelma)
 • neuvonta
 • suoritusten kirjaaminen
 • opintojen ryhmittely
 • diplomityöt
 • valmistuminen ja tutkintotodistukset

huone 104c, Otakaari 4, PL 14100
puh. 050 4138455
harri.langstedt@aalto.fi                  

Keskusteluajan varaaminen

 Building Technology (CIV), Geoengineering (GEO)

Mari Rummukainen
(Jaakko Kölhin sijainen),
suunnittelija
 • maisterivaiheen opiskelijavalinnat
 • koulutusohjelman opetussuunnitelma
 • opiskelijoiden neuvonta
 • vaihto-opintosuunnitelmat
 • hyväksilukuasiat
 • JOO- ja FITech-hakemukset

huone 104b, Otakaari 4, PL 14100
puh. 050 4414038
mari.j.rummukainen@aalto.fi

Keskusteluajan varaaminen


Harri Långstedt,
koordinaattori


 • neuvonta
 • HOPSit
 • opintojen ryhmittely ja moduulit
 • diplomityö
 • valmistuminen

huone 104c, Otakaari 4, PL 14100
puh. 050 4138455
harri.langstedt@aalto.fi  

Keskusteluajan varaaminen

Insinööritieteiden tohtoriohjelma

Ritva Viero,
suunnittelija

 • tohtorinkoulutusneuvoston sihteeri
 • tohtoriohjelman kehittäminen

huone 233, Tietotie 1 E, PL 15200
puh. 050 597 0610
ritva.viero@aalto.fi

Reetta Mannola,
koordinaattori

 • opintosuunnitelman vahvistaminen
 • vastuuprofessorin tai päätoimisuuden muutokset
 • stipendit

huone 233, Tietotie 1 E, PL 15200
puh. 050 373 7702
reetta.mannola@aalto.fi


Korkeakoulun yhteiset oppimispalvelut

Kansainväliset oppimispalvelut, Ulkoiset asiakkaat-tiimi

N N,
(Saara Sokolnickin sijainen),
päällikkö, kansainväliset asiat

 • Ulkoiset asiakkaat -tiimin vetäjä
 • kansainvälisen opiskelijavaihdon sopimukset
 • kansainvälisten yhteisohjelmien sopimukset
 • kansainvälisten koulutushankkeiden sopimukset
 • ulkomaiset yliopistokumppanuudet
 • maisteriohjelmien haku- ja valinnat

huone 414a, Otakaari 4, PL 14100

Melina Nummi,
suunnittelija

 • lähtevien vaihto-opiskelijoiden haku ja neuvonta
 • opiskelijavaihdon apurahat
 • opiskelijavaihdon markkinointi

huone 116, Otakaari 4, PL 14100
puh. 050 431 0348
melina.nummi@aalto.fi

Hannele Pietola,
opintosihteeri

 • saapuvien vaihto-opiskelijoiden haku ja neuvonta 
 • saapuvien vaihto-opiskelijoiden opinto-oikeudet

huone 145, Otaniementie 9, PL 17000
puh. 050 406 6951
hannele.pietola@aalto.fi  ks. vastaanottoajat

Börje Helenius,
suunnittelija

 • kansainväliset maisteriohjelmat (Nordic Master)
 • maisteriohjelmien markkinointi ja valinnat

huone 145, Otaniementie 9 PL 17000,
puh. 050 5906388
borje.helenius@aalto.fi 
Keskusteluajan varaaminen

Saara Kanerva,
suunnittelija
 • Opiskelijapalvelut (SUP) -tiimin vetäjä
 • kansainväliset maisteriohjelmat (EIT)
 • maisterivaiheen opiskelijavalinnat
 • koulutusohjelman opetussuunnitelma
 • opiskelijoiden neuvonta
 • maisterivaiheen opiskelijoiden akateeminen ohjaus
huone 115, Otakaari 4, PL 14100,
puh. 050 4085549
saara.m.kanerva@aalto.fi
Keskusteluajan varaaminen

Jaana Kauppi,
koordinaattori

 • IAK sihteeri
 • Aalto-yliopiston kansainvälisten opiskelijoiden asumisasioiden koordinaattori
 • Maisterivaiheen opinto-opas
 • Oodi-oikeudet

huone 104b, Otakaari 4, PL 14100
puh. 040 595 0626
jaana.kauppi@aalto.fi

Muut yhteiset oppimispalvelut

Milla Vaisto-Oinonen
(Mirka Jalosen sijainen)
päällikkö, opintoasiat


huone 414a, Otakaari 4, PL 14100
puh. 050 362 8880
milla.vaisto-oinonen@aalto.fi

Ville Kivimäki,
projektipäällikkö

 • T4-projekti

huone 145, Otaniementie 9, PL 17000
puh. 050 347 7263
ville.kivimaki@aalto.fi

Maire Syrjäkari,
asiantuntija

 • ohjelmajohtajien palvelut -tiimin vetäjä
 • opetuksen ja opetusosaamisen pedagoginen kehittäminen

huone 115, Otakaari 4, PL 14100
puh. 050 523 3857
maire.syrjakari@aalto.fi 

Sanna Hangelin
(Mari Martinmaan sijainen)
koordinaattori • opiskelijapalautekyselyt
 • opetusosaamisen arviointi
 • opetuksen pedagoginen kehittäminen
 • opinto-ohjaus

huone 115, Otakaari 4, PL 14100
puh.
sanna.hangelin@aalto.fi

Leila Kuusela,
koordinaattori


 • harjoittelukurssit
 • opintoasioiden viestintä ja uutiskirjeet
 • opetusfoorumit
 • lukiolaisvierailut

huone 104c, Otakaari 4, PL 14100
puh. 050 431 7424
leila.kuusela@aalto.fi

Virpi Riissanen,
koordinaattori

 • orientaatio
 • opintotuutorointi
 • kotimainen liikkuvuus

Otaniementie 9, PL 17000
puh. 050 564 5495
virpi.riissanen@aalto.fi

Reeta Kalliomäki,
opintosihteeri

 • opiskelijapalvelupiste
 • sopimus- ja erillisopinto-oikeudet ja -hakemukset
 • todistustenjaot

huone 103, Otakaari 4, PL 14100
puh. 050 347 5786
reeta.kalliomaki@aalto.fi

Ohjelma/Program/Programme
Insinööritieteiden kandidaattiohjelma