Suomeksi

På denna sida hittar du kandidatprogrammets studieguide, som innehåller material och anvisningar som gäller alla huvudämnen inom programmet. Här hittar du undervisningsplanen för programmet och närmare riktlinjer för hur du kan planera dina studier.


Kandidatprogrammet inom ingenjörsvetenskaperna är Högskolan för ingenjörsvetenskapers kandidatprogram, som innefattar tre huvudämnen:

 • energi- och miljöteknik
 • maskin- och byggnadsteknik
 • den byggda miljön

Kom ihåg att i början av Augusti 2022 huvudäämnena är nya:

 • Energi- och maskinteknik
 • Hållbara samhällen
 • Fastighetsekonomi och geoinformatik
 • Byggnadsteknik

Studerande som innan 2022 har börjat sina studier vid ett av huvudämnena som tas bort (energi- och miljöteknik, maskin- och byggnadsteknik eller den byggda miljön) får fortsätta studierna vid sina huvudämnen och kan utexamineras från dem fram till 31.7.2025. 

Har du börjat studera vid de gamla huvudämnena och överväger att byta till de nya huvudämnena? Kolla instruktionen här


Uutiset

 1. Alfred Kordelinin säätiön päähaku 2022 16.06.2022
 2. IT-oikeuden yhdistys ry:n stipendi 2022 16.06.2022
 3. Avoin suunnittelukilpailu opiskelijoille – Open design competition for students – Öppen designtävling för studerande 14.06.2022
 4. Short breaks in Aalto networks on 20 and 22 June 2022 | Lyhyitä katkoja Aallon verkoissa 20.6.2022 ja 22.6.2022 15.06.2022
 5. Into saatavilla 3.–6.6. vain Aalto-verkon kautta | Into bara tillgängligt via Aaltos interna nät 3.–6.6 I Into only available through Aalto’s internal network from 3 to 6 June 07.06.2022
 6. Hyvinvointi-piknik 9.6.2022 klo 15-17 | Wellbeing Picnic 9.6.2022 kl.15-17 | Wellbeing Picnic June 9th at 3 PM 01.06.2022
 7. Aalto ENG: Kesäkirje opiskelijoille on tutustuttavissa I Ett sommerbrev för studerande finss tillgängligt I The summerletter for students is available 01.06.2022
 8. Laatuauditointia varten tehty itsearviointiraportti luonnosvaiheessa – tutustu ja kommentoi | Utkast till självvärderingsrapport för kvalitetsauditeringen – läs och kommentera | First draft of quality audit self-evaluation report ready – read and comment 01.06.2022
 9. Lisähaku koulutusohjelman vaihdon hakukohteeseen Rakennustekniikka 31.5.-7.6.2022 | Tillägsansökan till Byggnadsteknik inom byte av utbildningsprogram kommer att hållas från 31 maj till 7 juni 2022 31.05.2022
 10. Viking Olov Björk’s scholarship in applied biomaterial research 2022 25.05.2022

RSS