The purpose of the Nordic Master Programme in Innovative Sustainable Energy Engineering is to provide state-of-the-art education in the fields of conventional and renewable energy sources like conventional and new power generation, solar energy, biomass energy, wind power and energy utilization in the built environment by means of economically and environmentally sustainable systems and technologies. 

ISEE is a two-year 120 ECTS Nordic double degree master programme coordinated by Aalto University. It is also a Nordic Five Tech (N5T) programme. The Nordic Five Tech (N5T) is a strategic alliance between the five strongest technical universities in the Nordic region.

The programme has four study tracks presented below. In each track, your first year of studies is at one consortium member university and your second with another:

Bioenergy – KTH (Sweden) and Aalto University (Finland)

Energy Systems – Aalto University (Finland) and KTH (Sweden)

Heat and Power Engineering – Aalto University (Finland) and Chalmers (Sweden)

System Integration of Wind Power – KTH (Sweden) and DTU (Denmark)

News

  1. Auramo-säätiön apurahat 2022 06.07.2022
  2. Alfred Kordelinin säätiön päähaku 2022 16.06.2022
  3. IT-oikeuden yhdistys ry:n stipendi 2022 16.06.2022
  4. Avoin suunnittelukilpailu opiskelijoille – Open design competition for students – Öppen designtävling för studerande 14.06.2022
  5. Short breaks in Aalto networks on 20 and 22 June 2022 | Lyhyitä katkoja Aallon verkoissa 20.6.2022 ja 22.6.2022 15.06.2022
  6. Into saatavilla 3.–6.6. vain Aalto-verkon kautta | Into bara tillgängligt via Aaltos interna nät 3.–6.6 I Into only available through Aalto’s internal network from 3 to 6 June 07.06.2022
  7. Hyvinvointi-piknik 9.6.2022 klo 15-17 | Wellbeing Picnic 9.6.2022 kl.15-17 | Wellbeing Picnic June 9th at 3 PM 01.06.2022
  8. Aalto ENG: Kesäkirje opiskelijoille on tutustuttavissa I Ett sommerbrev för studerande finss tillgängligt I The summerletter for students is available 01.06.2022
  9. Informaatiotilaisuus jatko-opinnoista Yhdysvalloissa | Information session on graduate studies in the United States 01.06.2022
  10. Laatuauditointia varten tehty itsearviointiraportti luonnosvaiheessa – tutustu ja kommentoi | Utkast till självvärderingsrapport för kvalitetsauditeringen – läs och kommentera | First draft of quality audit self-evaluation report ready – read and comment 01.06.2022

RSS