Opiskelijoiden liikkuminen kampuksella lukuvuoden alkaessa

Maanantaista 31.8. alkaen opiskelijoilla on pääsy niihin kampuksen tiloihin, joissa on lähiopetusta, ennalta varattavia itseopiskelutiloja, opiskelua tukevia palveluita tai opiskelijaravintoloita. Huomioithan, että HSL-kortit eivät nyt poikkeusaikana ole käytössä, vaan sisään pääsee merkitystä ovesta kunkin rakennuksen aukioloaikana.  

Seuraavat rakennusten ovet ovat auki:

Otakaari 5 (A Grid), Ekonomiaukio 1, Betonimiehentie 5 (Design Factory), Otakaari 24 Käpyovi (Dipoli), Otakaari 3A, Rakentajanaukio 4A, Otakaari 7B, Otaniementie 14 (Väre), Otaniementie 9A (Oppimiskeskus), Konemiehentie 2A, Maarintie 8A1, Otakaari 1F, 1M ja 1X (Kandidaattikeskus), Kemistintie 1A, Vuorimiehentie 1A, Vuorimiehentie 2 ja Otakaari 4A.

Tilanne saattaa muuttua vielä lukukauden käynnistyttyä. Myös koulukohtaiset muutokset ovat mahdollisia.

Opiskelijat voivat varata Aalto Space -sovelluksen avulla paikkoja yli 20 itseopiskelutilasta, mutta kaikki opiskelutilat tai IT-luokat eivät ole käytettävissä. Aalto Space -sovelluksessa itseopiskelutilat ovat hiljaisiksi tiloiksi luokiteltuja tiloja. Ruuhkien syntymistä on vältettävä, ja kampukselle voi tulla vain opiskeluun liittyvästä syystä.

Rekisteröi kuitenkin HSL-korttisi

Myöhemmin tilanteen normalisoiduttua opiskelijat tarvitsevat kampuksella kulkutunnisteeksi HSL-kortin, joka tulee rekisteröidä https://idcard.aalto.fi  -sivustolla. Palveluun kirjaudutaan Aalto-tunnuksella ja salasanalla. Mikäli sinulla on ongelmia kortin aktivoimisessa, ole yhteydessä IT Service Deskiin: servicedesk@aalto.fi. Tunnisteeksi käy ns. uusi (sininen) tai vanha (vihreä) HSL-kortti.  

Rekisteröity HSL-korttisi on jatkossa opiskelijoiden avain kampuskiinteistöissä liikkumiseen. Tavoitteena on jakaa myöhemmin myös opiskelijoille erilliset kulkutunnisteet.

Lue lisää yliopiston uudistuneesta kulkupolitiikasta sekä tietoa kulkutunnisteisiin liittyen aalto.fi/accesscontrol  

Studenternas rörlighet på campus i början av läsåret

Från och med måndag 31.8., kommer studeranden att ha tillgång till campusets utrymmen där närundervisning ordnas, studielokaler som kan bokas i förhand, stödjande tjänster för studerande samt studentrestauranger. Notera att HRT-kortet inte är i bruk under dessa undantagstider, tillgången till byggnaderna endast genom markerade dörrar under byggnadens öppethållstider.

Följande dörrar är öppna:


Otsvängen 5 (A Grid), Ekonomplatsen 1,  Betongblandargränden 5 (Design Factory), Otsvängen 24 (Dipoli, Otsvängen 3A, Byggarplatsen 4A, Otsvängen 14 (Väre), Otnäsvägen 9A (Harald Herlin -lärcentret), Maskinbyggarvägen 2A, Marvägen 8A1, Otsvängen 1F, 1M, 1X (Kandidatcentret), Kemistvägen 1A, Bergmansvägen 1A, Bergmansvägen 2, Otsvängen 4A.

Situationen kan förändras under höstterminen. Även skolspecifika förändringar är möjliga.

Alla studielokaler och IT-salar är inte i bruk, men via Aalto Space-appen kan studerande reservera platser i över 20 självstudielokaler. Självstudielokaler klassificeras som tysta lokaler i Aalto Space. Rusning ska undvikas och studerande kan vistas på campus bara av en ändamålsenlig orsak som anknyter till studierna.  

Registrera ditt HRT-kort

När vi senare återgår till det normala, behöver studenterna ett passerkort (HRT-kort) på campus för att ha tillgång till Aalto utrymmena, kortet skall registreras på sidan https://idcard.aalto.fi. Du loggar in på tjänsten med ditt Aalto-användarnamn och lösenord. Kontakta IT Servicedesk på servicedesk@aalto.fi om du stöter på problem vid aktiveringen av kortet. Som passerkort fungerar HRT:s resekort, både det s.k. nya (blåa) och det gamla (gröna).

Ett registrerat HRT-kort fungerar i fortsättningen som passerkort för studerande på campusområdet. Målet är att distribuera separata passerkort åt studerande vid en senare tidpunkt.

Läs mer om universitetets nya passerkontrollsystem samt information om passerkorten på aalto.fi/accesscontrol.

Student mobility on campus in the beginning of academic year

As of Monday, 31 August, students will gain access those buildings on campus which offer contact teaching or study-related support services or have student cafeterias or bookable self-study spaces. Please notice, that HSL-card is not in use in this situation. Students can access the buildings during their opening hours through specifically marked entrances.  

Following doors are open:

Otakaari 5 (A Grid), Ekonomiaukio 1, Betonimiehentie 5 (Design Factory), Otakaari 24 Käpyovi (Dipoli), Otakaari 3A, Rakentajanaukio 4A, Otakaari 7B, Otaniementie 14 (Väre), Otaniementie 9A (Learning Centre), Konemiehentie 2A, Maarintie 8A1, Otakaari 1F, 1M ja 1X (Candidate Centre), Kemistintie 1A, Vuorimiehentie 1A, Vuorimiehentie 2 and Otakaari 4A.

Situation can change during the autumn. Also school spesific exceptions are possible.

Students can book a seat in more than 20 self-study spaces using the Aalto Space mobile app, although all study spaces or IT classrooms will not be available. In the Aalto Space application, the self-study spaces are listed as silent spaces. To avoid causing crowds, you should visit the campus only for a valid study-related reason.  

Register your HSL-card

Later, in normal situation students need HSL-card as an access token in the campus. Card should be registered in https://idcard.aalto.fi. Use your Aalto University login details to sign in. The page requires you to enter your phone number in international format and your HSL card number. If you have difficulty in activating your card, contact the IT service desk servicedesk@aalto.fi. You can use new HSL-card (blue) or old one (green). 

Registered HSL-card is later your key to move in campus buildings. Our aim is later to give separate tokens also to students.

Read more about access politics and information about the tokens aalto.fi/accesscontrol