Tulosteiden postituspalvelu Aalto-yliopiston opiskelijoille

Tulostaminen kampuksella on yliopiston tilojen avauduttua mahdollista yliopiston opiskelijoille. Lista käytettävissä olevista Printing Point -tulostimista on sivulla https://www.aalto.fi/fi/palvelut/tulostimien-sijainnit-printingpoint.

Tulosteiden postituspalvelu on tarkoitettu niille Aalto-yliopiston opiskelijoille, joiden ei ole mahdollista tulla kampukselle esimerkiksi riskiryhmään kuulumisen vuoksi. Palvelu on maksuton. Tilaathan vain ehdottoman tarpeellista opintoihisi liittyvää materiaalia! Tulosteet toimitetaan postitse. Varaudu toimituksessa vähintään 2-3 arkipäivän viiveeseen.

Toimi näin:

 • Lähetä haluamasi tiedostot osoitteeseen printingrequests@aalto.fi.
 • Kerro viestissä onko tiedostossa mukana värillisiä sivuja.
 • Huolehdithan siitä, että tiedosto on tulostuskelpoinen: paperikoko A4, tiedostomuoto mieluiten PDF.
 • Liitä viestiin mukaan postiosoite, johon tulosteet voi lähettää.
 • Saat sähköpostitse ilmoituksen tulosteiden valmistumisesta ja tulosteet lähetetään sinulle ilmoittamaasi postiosoitteeseen.

Tulostamme tiedostot A4-kokoisina ja kaksipuolisina, tiedostosta riippuen joko mustavalkoisina tai värillisinä.

Muista myös Unigrafian maksullinen tulostuspalvelu: https://www.aalto.fi/en/services/unigrafia-printing-services

Utskrifter per post för Aalto-universitetets studerande

I samband med att universitetets lokaler har öppnat kan studerande skriva ut material på campus. En lista över tillgängliga Printing Point-skrivare finns på sidan https://www.aalto.fi/fi/palvelut/tulostimien-sijainnit-printingpoint.

Möjligheten att beställa utskrifter per post är tänkt för de studerande vid Aalto som inte kan besöka campus för att de till exempel hör till en riskgrupp. Tjänsten är avgiftsfri. Beställ endast material som är absolut nödvändiga för dina studier! Utskrifterna levereras per post. Förbered dig på en väntetid på 2–3 vardagar.

Gör så här:

 • Skicka dokumenten du vill printa till adressen printingrequests@aalto.fi.
 • Berätta i ditt meddelande om dokumentet har sidor i färg.
 • Se till att ditt dokument är printdugligt: pappersstorlek A4, dokumentformat helst PDF.
 • Skriv postadressen dit utskrifterna ska skickas i ditt e-postmeddelande.
 • Du meddelas via e-post då utskrifterna är klara och de skickas till den postadress du anmält.

Vi printar dokumenten i A4-storlek, dubbelsidigt, antingen i svartvitt eller i färg beroende på dokumentet.

Kom också ihåg Unigrafias avgiftsbelagda utskriftstjänster: https://www.aalto.fi/en/services/unigrafia-printing-service

Printout mailing service for Aalto University students

Now that the university premises are open, students may print materials on campus. A list of PrintingPoint devices available for use: https://www.aalto.fi/en/services/locations-of-printing-devices-printingpoint

A printout mailing service is available for those Aalto University students who are unable to visit the campus due to belonging to a risk group, for example. The service is free of charge. Please only order printouts that are absolutely necessary for your studies! We will send the printouts to you by post. The delivery may take 2–3 weekdays.

Instructions:

 • Send your files to printingrequests@aalto.fi.
 • Mention in the message, if there are color pages.
 • Please make sure that the file is printable: paper size A4, file format preferably PDF.
 • Enclose a postal address in the message  for sending the printouts.
 • You will get an email message when the printouts are ready and delivered to you by post.

We will print the files in size A4 and two-sided, black and white or color depending on the file.

In addition, note the fee-based Unigrafia printing service: https://www.aalto.fi/en/services/unigrafia-printing-services