Otaniemen kampuksen käyttö opiskelijoille syksyllä 2020

Aalto-yliopiston Otaniemen kampuksella noudatetaan edelleen koronapandemian perusteella asetettuja rajoituksia. Kampuksella ei voi viettää aikaa samalla tapaa kuin ennen koronapandemiaa. Yliopiston tiloissa voi kuitenkin käydä opiskeluun liittyvästä syystä yliopiston koronaturvallisuusohjeet huomioiden. Ohjeiden noudattaminen on välttämätöntä, jotta voimme pitää kampuksen auki ja toiminnassa meille kaikille aaltolaisille.

Alla löydät vastauksen siihen, mitä kampuksella voi ja ei voi tehdä:

Opiskelija voi…
Opiskelija ei voi…
   • Tulla kampukselle vähääkään oireisena
   • Tulla kampukselle kahteen viikkoon ulkomailta saapumisen jälkeen. Maanantaista 12.10.2020 alkaen karanteeni-/omaehtoinen karanteeniaika on 10 vrk.
   • Käyttää IT-luokkia, Oppimiskeskuksen koneita tai Maarintaloa (poikkeus itseopiskelutilana varattavat Mac-luokat)
   • Käyttää opiskeluun mitään muita kuin Aalto Spacesta löytyviä tiloja
   • Käyttää opiskeluun tiloja ilman varausta Aalto Spacessa
   • Viettää aikaa rakennusten auloissa opetustilanteiden välillä
   • Viettää aikaa opiskelijayhdistysten tiloissa, pois lukien esim. yhdistysten kokoontumiset

Lisätietoja

Vistelse på Otnäs campus: anvisningar för studerande hösten 2020

På Aalto-universitetets campus i Otnäs följs ännu de begränsningar som har utfärdats till följd av coronapandemin. Det är inte möjligt att vistas på campus på samma sätt som innan coronapandemin. Det är dock tillåtet att vistas på campus av studierelaterade orsaker med de coronarelaterade säkerhetsanvisningarna i beaktande. Det är absolut nödvändigt att följa anvisningarna så att campus kan hållas öppet för alla oss aaltoiter.

Nedan finns information om vad som är tillåtet och vad som inte är tillåtet på campus.

Som studerande har du rätt till följande:
Följande saker är förbjudna:
   • Du kan inte komma till campus om du har ens minsta symtom.
   • Du kan inte komma till campus inom två veckor efter en utlandsresa. Från och med måndagen den 12 oktober är tiden för karantän/frivillig karantän 10 dygn.
   • Du kan inte använda IT-salarna, lärcentrets datorer eller Maarihuset (med undantag för Mac-salarna som kan reserveras som självstudielokaler).
   • Du kan inte studera i något annat utrymme än de som finns i Aalto Space.
   • Du kan inte använda studielokalerna utan reservation i Aalto Space.
   • Du kan inte vistas i entréhallarna mellan undervisningstillfällen.
   • Du kan inte vistas i studentföreningarnas lokaler, med undantag för exempelvis föreningars sammanträden.

Mer information:

Use of the Otaniemi campus by students in autumn 2020

The Aalto University Otaniemi campus still has some restrictions in place due to the coronavirus pandemic. You may not spend time on campus as before the pandemic. However, you may visit the university premises for a justified reason related to your studies as long as you take account of the university’s coronavirus safety instructions. It is imperative that you follow the instructions, as this enables us to keep the campus open and in operation for the entire Aalto community.

Read on to find out what you may and may not do on campus:

Students may...
Students may not...
   • Visit the campus with even the slightest of symptoms.
   • Visit the campus for two weeks after arriving from abroad. Quarantine/voluntary quarantine period shortened to 10 days as of 12 October.
   • Use IT classrooms, the computers at the Learning Centre or Maarintalo (except the Mac classrooms that may be booked for independent study).
   • Study in any other spaces than those listed in the Aalto Space application.
   • Study in any spaces without first booking them through Aalto Space.
   • Spend time in the lobbies of the university buildings between teaching events.
   • Spend time in student association spaces, except during association meetings, for example.

Further information