You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

Version 1 Next »

Opiskelijoiden ohjaus ja tuki helpottuu - Opiskelijoille pilotoidaan uusi ohjausta tukeva toiminnallisuus 


Aalto-yliopiston uuteen palvelualustaan rakennetaan opiskelijan työpöytä, jonka kautta opiskelijat pääsevät kaikkiin Aallon digitaalisiin palveluihin yhden käyttöliittymän kautta.

Opiskelija työpöydässä ensimmäisenä toiminnallisuutena otetaan käyttöön ajanvarausjärjestelmä, joka tukee opiskelijaa ja mahdollistaa ohjauksen järjestäminen sujuvasti. Toiminnallisuutta testataan ja pilotoidaan syksyn 2020 aikana.

Pilottivaiheessa palvelualustan uudella ohjausta tukevalla toiminnallisuudella opiskelija voi

 • tarkastella omaa tukitiimiään; opiskelijan tukitiimiin on nimetty ne henkilöt, joiden puoleen opiskelija voi kääntyä opintoihin, opiskeluun ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa
 • varata, muokata ja peruuttaa tapaamisen tukitiimin jäsenille
 • vastaanottaa ohjaajalta tapaamiseen liittyvän ennakkotehtävän ja lähettää sen täytettynä takaisin ohjaajalle
 • tarkastella tulevia ja menneitä tapaamisia


Lisätietoa uudesta palvelualustasta: https://www.aalto.fi/fi/palvelut/leap-for-learning-menestyksen-mahdollistaja


Student guidance and support – New appointment scheduling and study support tool piloting in autumn 2020


Aalto University has procured a new digital dashboard for student use, offering a single interface for Aalto digital services without the need for multiple passwords in different systems.

The first functionality to debut will be an appointment scheduling feature for student and study guidance. The new functionality will be tested with chosen pilot groups during autumn term 2020.

With the new appointment scheduling tool, you can:

 • Find your own team of experts to advise you on your particular questions
 • Book, view and cancel appointments with your team members
 • Receive any pre-tasks from your advisors to do before a meeting
 • View upcoming, cancelled and past appointments

 

For more information on the Aalto service platform, please visit aalto.fi: https://www.aalto.fi/en/services/leap-for-learning-enabling-success

 

Vägledning och stöd för de studerande underlättas - En ny funktion som stöder vägledning pilottestas 


Aalto-universitetets nya tjänsteplattform får en arbetsyta för de studerande, där alla Aaltos digitala tjänster kan nås från ett användargränssnitt.

Den första funktionen som tas i bruk är ett system för tidsbokning, som stöder de studerande och gör det smidigt att arrangera vägledning. Funktionen pilottestas under hösten 2020.

Under pilotfasen kan den studerande använda funktionen för att

 • granska sitt eget stödteam, som består av de personer som hen kan vända sig till i frågor om studier och välbefinnande
 • boka, ändra och annullera träffar med medlemmar av stödteamet
 • ta emot förhandsuppgifter för träffen av vägledaren och lämna in dem tillbaka till vägledaren
 • granska kommande och tidigare träffar.


Mer information om den nya tjänsteplattformen (på finska): https://www.aalto.fi/fi/palvelut/leap-for-learning-menestyksen-mahdollistaja