You are viewing an old version of this page. View the current version.

Compare with Current View Page History

« Previous Version 2 Next »

Aalto-yliopiston Taiteiden ja suunnittelun korkeakoulu hakee kurssiapulaista ajalle 1.12.2020 – 31.5.2021 (sopimusta on mahdollista jatkaa vuoden 2021 loppuun) 

Tehtävänkuvaus: 
Kurssiapulaisena työskentelet osana Aalto-yliopiston University-Wide Art Studies (UWAS) -yksikköä, joka tarjoaa alojenvälisiä, taide- ja muotoiluperustaisia kursseja kaikille Aallon opiskelijoille. 

Työskentelet UWAS-kurssien käytännönjärjestelyiden tukena, koordinoit kurssien erityistarpeita sekä toimit linkkinä ja tukena eri toimijoiden välillä. Kurssien käytännönjärjestelyiden lisäksi tehtäviin kuuluu UWAS-työryhmän avustavia tehtäviä sekä kurssien dokumentointia. 

Kurssiapulaiselle kuuluvat tehtävät: 

 • UWAS-kurssiapulainen koordinoi UWAS- kurssien erityistarpeita 
 • toimii yhteistyössä UWAS-työryhmän ja opettajien kanssa 
 • varaa opetuksessa tarvittavat välineet (takeout.aalto.fi) 
 • avustaa kurssin vastuuopettajaa opetuksessa tarvittavien välineiden pystytyksessä ja käytössä 
 • avustaa näyttelyiden pystytyksessä tai varaa pystytyksessä tarvittavat erityisresurssit 
 • koordinoi kurssien materiaalitilaukset yhteistyössä ARTS infran työpajamestareiden kanssa 
 • tilaa kursseilla tarvittavat erityiset materiaalit ja tarvikkeet 
 • avustaa kurssien dokumentoinnissa 
 • avustaa UWASin markkinoinnissa ja tiedottamisessa sekä kampuksella että sosiaalisessa mediassa 

Edellytykset: 
Tehtävä vaatii aktiivista työotetta, koordinointitaitoja ja hyviä yhteistyötaitoja. Oma-aloitteisuus, huolellisuus sekä kyky toimia joustavasti muuttuvassa työympäristössä ovat sinua kuvaavia vahvuuksia. Työssä tarvitaan englannin kielen hallintaa sekä kiinnostusta työskennellä opetuksen tukena erilaisissa käytännön tehtävissä. 

Tehtävä sopii esim. opintojen loppuvaiheessa olevalle maisteriopiskelijalle. 

Työaika: 
Työ on osa-aikainen, työaika 50 % (18 h 7,5 min / vko). Viikoittainen työaika voi vaihdella kurssien määrän ja tarpeiden mukaan, mutta tasaantuu koko työsuhteen ajalle. 

Palkkaus: 
Tehtävän palkkaus määräytyy Aalto-yliopistossa käytössä olevan yliopistojen palkkausjärjestelmän mukaisesti ja sijoittuu välille 1765-2075 € / kk riippuen suoritetuista opintopisteistä (huom: todellinen palkka on työn osa-aikaisuudesta johtuen puolet edellisistä summista).  

Hakemukset: 
Pyydämme toimittamaan 1) hakemuksen ja 2) CV:n osoitteeseen juuso.tervo@aalto.fi viimeistään 21.10.2020. 

Tiedustelut: 
Lisätietoja tehtävästä antaa puhelimitse ja sähköpostitse yliopistonlehtori ja UWAS-yksikön johtaja Juuso Tervo juuso.tervo@aalto.fi, 050-407 7837. 

  

University Wide-Art Studies is seeking a course assistant for 1.12.2020 – 31.5.2021 (it is possible to extend the contract through the end of 2021). 

Overview: 

Course assistant works as part of the University-Wide Art Studies (UWAS) working group, which offers transdisciplinary, arts-based courses open for all Aalto students. 

As UWAS course assistant, you will help with course-related practicalities, coordinate UWAS courses’ special needs, and act as a link and support between teachers, staff, and administration. In addition, you will help to document UWAS’s activities. 

Course assistant responsibilities: 

UWAS course assistant 

 • Coordinates the special needs of each UWAS course 
 • Works in cooperation with UWAS working group and UWAS teachers 
 • Reserves the required equipment for courses (takeout.aalto.fi) 
 • Assists UWAS teachers to use of the equipment if needed 
 • Helps with exhibition building or helps finding the needed support to build exhibitions  
 • Coordinates material needs with ARTS Infra workshop masters. 
 • Orders materials needed in courses 
 • Documents UWAS courses 
 • Helps to market and distribute information about UWAS on campus and social media  

Requirements: 

The position requires motivation as well as coordinating and cooperation skills. Self-directedness, promptness, and an ability to work in a changing environment are qualities that describe you. The position requires English skills and interest in assisting with various practical needs. Finnish skills are helpful but not required. 

The position suits e.g. for a master’s degree student close to finishing their studies. 

Working hours: 

The position is part-time, 50 % (18 h 7,5 min / week). Actual weekly hours may vary depending on the number of courses and practical needs, but even out through the contract.  

Salary: 

The salary is determined by Aalto University’s general collective agreement and is between 1.765 – 2.075 € per month depending on the number of credits completed (note: since the position is part-time, the actual salary will be half of these sums 

Applications: 

Please send you 1) application, and 2) CV to juuso.tervo@aalto.fi by 21.10.2020. 

Further information  

If you have any questions about the position, please contact University Lecturer and Director of University-Wide Art Studies Juuso Tervo: juuso.tervo@aalto.fi, tel. 050-407 7837.