Kulunhallinnan käytännöt muuttuvat – lue ohjeet miten toimia

Kampuksen kulunhallinnan käytännöt muuttuvat maanantaina 30.11. lähtien. Muutokset koskevat niin henkilöstöä, opiskelijoita kuin muitakin kampuksella ja kampuksen kiinteistöissä asioivia ja liikkuvia.Nämä asiat kulunhallinnassa muuttuvat:

  • Uusien työtekijöiden, uusien opiskelijoiden ja uusien pitkäaikaisten Aallon vierailijoiden (visitor, yli 6 kuukauden mittainen vierailu) kulkutunnisteiden rekisteröinti ja hallinta siirtyy idm.aalto.fi -itsepalveluportaaliin 30.11. lähtien.
  • Kaikkien (sekä vanhojen että uusien) työntekijöiden ja opiskelijoiden laajempien kulkuoikeuksien hakeminen (erikoistilat) tapahtuu jatkossa omatoimisesti idm.aalto.fi -portaalissa.

Opiskelijoilla on automaattisesti kulkuoikeus jatkossakin ”common” -kulkualueilla, eli alueilla jotka on opiskelijoille tarkoitettu.

Lue lisää >>
https://www.aalto.fi/fi/uutiset/kulunhallinnan-kaytannot-muuttuvat-lue-ohjeet-miten-toimia

Ändringar i passerkontrollen – läs anvisningarna

Passerkontrollen på campuset ändras 30.11.2020. Ändringarna gäller personalen, de studerande och alla andra som rör sig i campusfastigheterna och på campusområdet.

Följande ändringar i passerkontrollen träder i kraft måndagen 30 november:

  • Registrering och kontroll av passerkort för nya anställda, nya studerande samt Aaltos nya långtidsbesökare (visitor, över 6 månader) överförs till självbetjäningsportalen idm.aalto.fi från och med 30 november.
  • I fortsättningen ska alla anställda och studerande (både gamla och nya) ansöka om passerbehörighet (speciallokaler) själv via portalen idm.aalto.fi-portalen.

Även i fortsättningen har de studerande en automatisk passerrätt till ”common”-zonerna, dvs. de zoner som är avsedda för de studerande.

Läs mer >>
https://www.aalto.fi/sv/nyheter/andringar-i-passerkontrollen-las-anvisningarna

Access control practices are changing - read the instructions on how to proceed

The campus access control will change from November 30, 2020. The changes effects staff, students and others who co-operate in campus properties.

These things in access control will change on Monday, November 30:

  • The registration and management of access tokens for new employees, new students and new long-term Aalto visitors (visit lasting more than 6 months) will be transferred to the idm.aalto.fi self-service portal November 30 onwards.
  • All (both old and new) employees and students will apply for wider access rights (special facilities) on their own in the idm.aalto.fi portal.

Students will automatically continue to have access to “common” access areas, ie areas intended for students.

Read more >>
https://www.aalto.fi/en/news/access-control-practices-are-changing-read-the-instructions-on-how-to-proceed